Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Persbericht | 24 augustus 2023

Van Lanschot Kempen: aankondiging BAVA in verband met voorgestelde kapitaalteruggave

Gepubliceerd: 8.00 uur


Op 5 oktober 2023 houdt Van Lanschot Kempen een buitengewone algemene vergadering (BAVA) in verband met een voorstel voor een kapitaalteruggave van € 2,00 per geplaatst gewoon aandeel A. Dit voorstel is aangekondigd bij de publicatie van de halfjaarcijfers op 24 augustus 2023. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met deze kapitaalteruggave.

Als de aandeelhouders tot de kapitaalteruggave besluiten, zal de teruggave in beginsel plaatsvinden in december 2023. Deze wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET1-ratio blijft ook na de kapitaalteruggave ruim boven onze doelstelling van 15% plus een M&A add-on van 2,5% voor overnames.

Deze doelstelling is gedeeld in mei 2022. Toen is ook het voornemen gedeeld om het extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5% terug te geven aan aandeelhouders. Op het moment van deze aankondiging bedroeg het extra kapitaal € 145 miljoen, waarvan in 2022 € 61 miljoen is teruggegeven. Met de nu voorgestelde teruggave geven we nog € 86 miljoen terug. 

Het voorstel tot kapitaalteruggave en de voorstellen tot wijziging van de statuten in verband met de kapitaalteruggave zullen ter stemming worden voorgelegd tijdens de BAVA die wordt gehouden op 5 oktober 2023 om 15.00 uur in ‘s-Hertogenbosch. Het oproepingsbericht, de agenda met toelichting en de voorstellen tot wijziging van de statuten zijn beschikbaar op de pagina Aandeelhoudersvergaderingen.


Meer informatie

Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Download persbericht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij