Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Voor wie
 • Oplossingen

Bent u een professionele belegger?

U wilt als rechtspersoon of vennootschap, óf als natuurlijke persoon professioneel beleggen. Of dit kan is afhankelijk van een aantal kwalificaties waar u aan moet voldoen. Deze kwalificaties zijn vastgesteld door de AFM.

Rechtspersoon of vennootschap

Voldoet u aan minimaal twee van de drie onderstaande eisen? Dan kwalificeert u als professioneel belegger. 

- Een balanstotaal van minimaal € 20.000.000
- Een netto-omzet van minimaal € 40.000.000
- Een eigen vermogen van minimaal € 2.000.000

Uitzonderingen

- U bent een van toezicht vrijgestelde institutionele belegger. Uw belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, het verrichten van securitisatites of andere (opt-up) financiële transacties. 
- U bent een vergunninghoudende financiële instelling. Dat maakt u standaard een professioneel belegger.

Natuurlijke persoon

Als niet-professionele belegger willen wij vaststellen of u over voldoende deskundigheid, kennis en ervaring beschikt. Voldoet u aan minimaal twee van de drie onderstaande eisen? Dan kwalificeert u als professioneel belegger. 

1. Gemiddeld heeft u in de laatste vier kwartalen zo’n 10 transacties met een significante omvang gedaan op de markt in kwestie. 
2. De waarde van uw portefeuille is groter dan € 500.000
3. U bent minimaal één jaar werkzaam geweest in de financiële sector. Hierbij was kennis van de beoogde beleggingsdiensten, activiteiten of nevendiensten nodig voor het uitoefenen van uw werk. 
 

Geen professionele belegger?

Ga naar Beleggingsadvies

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen 2024Over onsVeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer