Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis
E-mail Disclaimer

Professional Solutions

De informatie in dit bericht kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies of aanbod, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het in dit geval wel om een advies of aanbod gaat. Tevens wijzen wij u erop dat dit e-mailbericht gericht is aan en bedoeld is voor de geadresseerde. De inhoud ervan (inclusief die van eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Ontvangt u dit bericht maar bent u niet de bedoelde geadresseerde, dan hebt u geen recht kennis te nemen van de inhoud ervan (inclusief die van eventuele bijlagen). Wij verwachten dan van u dat u de ontvangst van het bericht aan de afzender meldt, eventuele bijlagen bij deze e-mail niet opent en het bericht (inclusief de eventuele bijlagen) onmiddellijk uit uw systeem verwijdert zonder het verder te verspreiden, te vermenigvuldigen of toegankelijk te maken voor anderen. U bent mogelijk aansprakelijk indien u in strijd met het voorgaande handelt.

Overige informatie

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL001145770B01, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot Kempen kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als verlener en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. Van Lanschot Kempen NV is de moedermaatschappij van Van Lanschot Kempen Investment Management NV, ook handelend onder de naam VLK Investment Management. VLK Investment Management is statutair gevestigd aan de Beethovenstraat 300, 1077 WZ te Amsterdam, KvK nr. 33181992, en heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen 2024Over onsVeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerWerken bij