Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Entree Van Lanschot Kempen Beethovenstraat 300 Amsterdam

Bestuur en toezicht

 • Raad van Bestuur
 • Raad van Commissarissen
 • Aandeelhouders
 • Juridische structuur
 • Extern toezicht

Op deze pagina leest u meer over de samenstelling en werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen NV.

  Informatie over onze dochteronderneming Van Lanschot Kempen Investment Management NV vindt u hier:
  Naar Investment Management

  Raad van Bestuur

  De Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen NV bestaat uit Maarten Edixhoven (voorzitter), Jeroen Kroes (CFO), Wendy Winkelhuijzen (CRO), Arjan Huisman (COO) en de leden Richard Bruens en Erik van Houwelingen.

  Dit zijn de leden van onze Raad van Bestuur
  Raad van Bestuur Van Lanschot Kempen

  Raad van Commissarissen

  De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen kent vier commissies: Audit, Risico & Compliance, Selectie & Benoeming en Remuneratie. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de documenten hieronder.

  Dit zijn de leden van onze Raad van Commissarissen
  Claude Debussylaan Amsterdam

  Aandeelhouders

  Aandeelhouders
  Het geplaatste kapitaal van Van Lanschot Kempen NV bestaat uitsluitend uit gewone aandelen A. Meer dan 99,9% van de gewone aandelen A worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen. Deze Stichting heeft daartegenover met medewerking van Van Lanschot Kempen NV certificaten uitgegeven. Deze certificaten hebben een beursnotering aan Euronext Amsterdam. In 2006 is het beschermingskarakter van de certificering van aandelen opgeheven. Dit betekent dat de Stichting, in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code, te allen tijde een volmacht geeft aan certificaathouders om het stemrecht te kunnen uitoefenen. 

  Rechten aandeelhouders, bevoegdheden aandeelhoudersvergadering
  Iedere stemgerechtigde aandeelhouder is bevoegd de aandeelhoudersvergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de aandeelhoudersvergadering.

  Additionele informatie over de rechten van aandeelhouders, alsmede de voornaamste bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering is te lezen op pagina 98-104 in het hoofdstuk Corporate Governance in het Jaarverslag 2022.

  Ga naar het jaarverslag

  Juridische structuur

  Van Lanschot Kempen NV is een structuurvennootschap. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is een dochteronderneming van Van Lanschot Kempen NV.

  Extern toezicht

  Van Lanschot Kempen NV staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten. Kijk voor meer informatie op de websites van:
  De Nederlandsche Bank N.V.Autoriteit Financiële Markten

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking

  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS


  Investment Management


  INVESTMENT BANKING  © Van Lanschot Kempen NV 2023
  Veiligheid
  Privacy & cookies
  Disclaimer
  Financiële instellingen