Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Belastingaangifte 2017: hypotheek in box 3 kan aantrekkelijk zijn

Sinds 1 maart staat de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting voor 2017 klaar. De hypotheek voor de eigen woning staat vermeld in box 1. Kunt u deze hypothecaire lening zelf in box 3 plaatsen?

Uw hypotheek in box 3 opgeven kan aantrekkelijk zijn. De schuld mag u aftrekken van uw vermogen in box 3 en u betaalt dan minder box 3-heffing. Daarnaast hoeft u ook geen eigenwoningforfait bij te tellen als u geen hypotheek in box 1 hebt. Deze regeling staat bekend als de ‘wet Hillen’, maar deze wordt vanaf 2019 in stapjes in dertig jaar afgeschaft.

Ook moet u rekening houden met het feit, dat box 1 minder aantrekkelijk wordt doordat het percentage voor de hypotheekrenteaftrek zeer waarschijnlijk gaat dalen. In plaats van een aftrek tegen 50% in 2017 zal dit percentage naar verwachting in 2023 worden teruggebracht naar circa 37%. Daarentegen blijft de bijtelling van het eigenwoningforfait belast tegen 52% (volgens het Regeerakkoord 2017 overigens vanaf 2019 tegen 49,5%). U kunt zelf berekenen of het voor u aantrekkelijk is om de lening van box 1 naar box 3 over te brengen.

Misverstand

Het is een misverstand dat u uw hypotheek simpelweg in de aangifte van box 1 naar box 3 kunt verplaatsen. Zo werkt het niet. Een lening die kwalificeert voor box 1 moet ook in box 1 worden opgegeven. Er is geen keuzevrijheid om de lening zelf in box 3 op te geven.

Wat kan wel?

U kunt de hypotheek wel overbrengen naar box 3, maar dan moet eerst het causale verband tussen de eigen woning en de hypotheek verbroken worden. Dat doet u door de hypotheekleningen die gesloten zijn vóór 1 januari 2013 af te lossen uit eigen middelen. Later kunt u dan weer een nieuwe lening afsluiten om te beleggen of sparen in box 3. Deze nieuwe lening is dan geen box 1-lening, want het bedrag wordt immers niet aangewend voor de aanschaf of verbouwing van een woning.

Als er sprake is van een hypothecaire lening van ná 1 januari 2013, dan kan de lening in box 3 komen door met de hypotheekverstrekker andere afspraken te maken. De looptijd van de lening moet dan meer dan 360 maanden worden of de aflossingsafspraken moeten worden veranderd. Als er niet minimaal in 360 maanden minimaal annuïtair wordt afgelost, is er geen sprake van een box 1-lening en komt de lening automatisch in box 3.

Een hypothecaire lening kan in sommige gevallen dus van box 1 naar box 3, maar u kunt dit niet doen door het in de aangifte te veranderen. Om de hypotheek naar box 3 over te brengen, moet u overleggen met uw hypotheekverstrekker. De vraag is of de eventuele kosten die hiermee samenhangen opwegen tegen het voordeel. Maar als er sprake is van een lage hypotheek ten opzichte van de WOZ-waarde van de woning en een hoog box 3-vermogen, dan kan het een aantrekkelijke optie zijn. Laat u dus goed informeren door uw fiscalist.

Geschreven naar de stand van zaken op 8 maart 2018.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer