NL EN

Het aandeel

Aandelenkapitaal

Er staan 41.361.668 gewone aandelen A Van Lanschot Kempen N.V. uit. Deze gewone aandelen A worden voor meer dan 99,9% gehouden door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (de “Stichting”), die daartegenover certificaten heeft uitgegeven die zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. De Stichting geeft te allen tijde een volmacht aan certificaathouders om het stemrecht te kunnen uitoefenen.

Mededelingen

Aandeelhouders

In het kader van hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht zijn de volgende meldingen opgenomen in het register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten. De getoonde belangen zijn berekend op basis van op de genoemde data gemelde aantallen en het aantal uitstaande gewone aandelen A.

Aandeelhouder Meldingsdatum Belang
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot 24/05/2013 97,30%

 

Certificaathouder Meldingsdatum Belang
APG Asset Management NV 30/01/2018 9,89%
LDDM Holding BV 03/06/2014 9,68%
Janus Henderson Group Plc 17/10/2016 5,56%
Reggeborgh Invest BV 09/04/2018 5,00%
FMR LLC 07/07/2016 4,96%
NN Group N.V. 23/12/2019 3,23%
T. Rowe Price 09/05/2017 3,06%
B.H.F. ten Doeschot 03/04/2020 3,02%
Investec Asset Management Limited 22/08/2019 2,99%
Invesco Limited 11/04/2019 2,98%
CRUX Asset Management Limited 31/03/2020 2,97%
Wellington Management Group LLP 09/03/2020 2,94%


Een melding wordt gedaan als een drempelwaarde wordt bereikt, over- of onderschreden. Het is daardoor mogelijk dat het huidige belang van een aandeel- of certificaathouder afwijkt van het belang op de meldingsdatum. Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot houdt per 31 december 2016 meer dan 99,99% van de gewone aandelen A.

Dividend

Van Lanschot Kempen streeft ernaar om 50% tot 70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit te keren als dividend aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A.

Dividend over 2018

Tijdens de Algemene Vergadering op 22 mei 2019 hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel om een dividend in contanten uit te keren van € 1,45 per gewoon aandeel A.  

Ex-dividendnotering 24 mei 2019
Record date 27 mei 2019
Ter beschikkingstelling dividend 2018 3 juni 2019

Houders van (certificaten van) gewone aandelen ontvangen het dividend in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting. Dit gebeurt door tussenkomst van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waar de betreffende (certificaten van) gewone aandelen op de record date, na kantoorsluiting, voor hun rekening worden geadministreerd. Het betaalkantoor is Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in Amsterdam.

 

Persbericht 3 april 2020: Van Lanschot Kempen stelt dividend 2019 uit (pdf)

Analistencoverage

Deze sell-side analisten volgen het aandeel Van Lanschot Kempen.

ABN AMRO

Cor Kluis 
cor.kluis@nl.abnamro.com
+31 (0)20 383 77 28

ING

Albert Ploegh
albert.ploegh@ing.com
+31 (0)20 563 87 48

Kepler Cheuvreux

Benoit Pétrarque
bpetrarque@keplercheuvreux.com
+31 (0)20 563 23 82

UBS

 

Johan Ekblom
johan.ekblom@ubs.com
+44 (0)207 568 3580

 

Inkoopprogramma's aandelen

Van Lanschot Kempen voert inkoopprogramma's van aandelen uit. De inkoopprogramma's worden uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.

Lees meer

Informatie voor certificaathouders

Gewone aandelen A Van Lanschot Kempen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor voor gewone aandelen A (“Stichting Administratiekantoor”), die certificaten voor deze aandelen uitgeeft. Deze certificaten zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam stock market. In lijn met de Corporate Governance Code verleent de Stichting Administratiekantoor bij iedere algemene vergadering van Van Lanschot Kempen stemvolmacht aan certificaathouders die de vergadering in persoon bijwonen of door een derde worden vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen certificaathouders naar eigen inzicht stemmen op het aantal aandelen waarvoor hij certificaten houdt.

Informatie over aandeelhoudersvergaderingen

Publicaties en kennisgevingen van de Stichting Administratiekantoor

Statuten en administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor