Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Het aandeel

Op deze pagina ziet u informatie over het aandeel Van Lanschot Kempen. U vindt er achtereenvolgens:

  • informatie over het aandelenkapitaal
  • onze grootaandeelhouders
  • het dividendbeleid
  • de analisten die Van Lanschot Kempen volgen 
  • onze aandeelinkoopprogramma's
  • informatie voor certificaathouders.

Aandelenkapitaal

Er staan 41.146.668 gewone aandelen A Van Lanschot Kempen N.V. uit. Deze gewone aandelen A worden voor meer dan 99,9% gehouden door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (de “Stichting”), die daartegenover certificaten heeft uitgegeven die zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. De Stichting geeft te allen tijde een volmacht aan certificaathouders om het stemrecht te kunnen uitoefenen.Aandeelhouders

In het kader van hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht zijn de volgende meldingen opgenomen in het register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten. De getoonde belangen zijn berekend op basis van op de genoemde data gemelde aantallen en het aantal uitstaande gewone aandelen A op 31 december 2016.

Aandeelhouder Meldingsdatum Belang
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot 24/05/2013 97,30%

 

Certificaathouder Meldingsdatum Belang
Stichting Pensioenfonds ABP (via APG Asset Management NV) 30/01/2018 9,94%
Wellington Management Company LLP 15/12/2014 9,87%
LDDM Holding BV 03/06/2014 9,73%
Reggeborgh Invest BV 15/06/2016 5,01%
FMR LLC 07/07/2016 4,98%
Janus Henderson Group Plc 15/06/2016 3,28%
CRUX Asset Management Limited 14/09/2017 3,24%
T. Rowe Price 09/05/2017 3,07%
Invesco Limited 11/08/2017 3,01%


Een melding wordt gedaan als een drempelwaarde wordt bereikt, over- of onderschreden. Het is daardoor mogelijk dat het huidige belang van een aandeel- of certificaathouder afwijkt van het belang op de meldingsdatum. Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot houdt per 31 december 2016 meer dan 99,99% van de gewone aandelen A.

Dividend

Van Lanschot Kempen streeft ernaar om tussen 50% en 70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit te keren als dividend aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A.

Dividend over 2016

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2017 hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel om een dividend uit te keren in contanten van € 1,20 per gewoon aandeel A. Belangrijke data met betrekking tot het dividend:

Ex-dividendnotering 22 mei 2017
Record date 23 mei 2017
Ter beschikkingstelling dividend 2016 2 juni 2017

Houders van (certificaten van) gewone aandelen ontvangen het dividend in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting. Dit gebeurt door tussenkomst van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waar de betreffende (certificaten van) gewone aandelen op de record date, na kantoorsluiting, voor hun rekening worden geadministreerd. Het betaalkantoor is F. van Lanschot Bankiers NV in Amsterdam.

Analistencoverage

Deze sell-side analisten volgen het aandeel Van Lanschot Kempen.

ABN AMRO

Cor Kluis 
cor.kluis@nl.abnamro.com
+31 (0)20 383 77 28

Goldman Sachs International

 

Willis Palermo
willis.palermo@gs.com
+44 (0)20 7552 83 94

ING

Albert Ploegh
albert.ploegh@ing.com
+31 (0)20 563 87 48

Kepler Cheuvreux

Benoit Pétrarque
bpetrarque@keplercheuvreux.com
+31 (0)20 563 23 82

UBS

 

Johan Ekblom
johan.ekblom@ubs.com
+44 (0)207 568 3580

Inkoopprogramma's aandelen

Van Lanschot Kempen voert inkoopprogramma's van aandelen uit. De inkoopprogramma's worden uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.

Lees meer

Informatie voor certificaathouders

Gewone aandelen A Van Lanschot Kempen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor voor gewone aandelen A, die certificaten voor deze aandelen uitgeeft. Deze certificaten staan genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.

Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2006 werd een voorstel aangenomen voor het opheffen van de beschermende functie van de uitgifte van certificaten van aandelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de stichting te allen tijde de mogelijkheid tot stemmen via volmacht toekent aan houders van certificaten.

Jaarlijkse rapporten aan certificaathouders en andere informatie over de vergaderingen