Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Beursgenoteerd vastgoed

Door het combineren van duurzame inzichten, data en sleutel-indicatoren met beursgenoteerde vastgoedfondsen gediversifieerde portefeuilles bouwen

Doelstelling

Wij streven ernaar om op lange termijn waarde te creëren door een gediversifieerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedfondsen die in verschillende segmenten van de markt actief zijn, op te bouwen.

Filosofie

Wij zijn van mening dat:
 • wereldwijd beursgenoteerd vastgoed defensieve kenmerken biedt in tijden van hogere inflatie en, mits langer dan 18 maanden aangehouden, een geringere correlatie met aandelen en obligaties heeft;
 • de markt van beursgenoteerde vastgoedfondsen inefficiënt is en onjuiste prijzen van objecten / koersen van fondsen kunnen worden gesignaleerd en benut door een gecombineerde kwantitatieve (datagestuurd) en kwalitatieve (kennis en ervaring) benadering; en 
 • de locatie, kwaliteit en het voldoen aan duurzaamheidseisen bepalend is voor het rendementspotentieel, terwijl kwaliteit van het management, ESG-trackrecord en balanspositie het risicoprofiel van de belegging bepalen.

Aanpak

Ons team past een systematisch beleggingsproces toe waarin kwantitatieve en kwalitatieve kennis en ervaring samenkomen met als doel:
 • een continue, toonaangevende data-infrastructuur voor relevant vastgoed wereldwijd, op zowel fonds- als objectniveau, uit te bouwen als basis voor onze kwantitatieve besluitvorming en differentiatie;
 • beleggers in staat stellen te anticiperen op de effecten van de grote duurzame transities; op basis van het inzicht dat deze unieke beleggingsaanpak biedt, het optimale instap- en uitstapmoment vanuit waarderingsperspectief te bepalen, waarbij aan de hand van een scoringsmethode het rendementspotentieel en de risico’s worden beoordeeld; en
 • portefeuilles samen te stellen op basis van geaggregeerde valutawegingen zodat macro-economische factoren worden geneutraliseerd en de focus volledig op aandeelspecifieke vastgoedanalyse en -belegging ligt. 
Deze strategie heeft twee varianten: wereldwijd en Europa.

Beursgenoteerde Vastgoed Insights

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Fund library

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Ons team

Egbert Jan Nijmeijer Van Lanschot Kempen

Egbert Jan Nijmeijer

Co-head Real Estate

Jorrit Arissen Van Lanschot Kempen

Jorrit Arissen

Co-head Real Estate

Isaura Wolswijk Van Lanschot Kempen

Isaura Wolswijk

Portfolio Manager

Lucas Vuurmans Van Lanschot Kempen

Lucas Vuurmans

Portfolio Manager

Mihail Tonchev Van Lanschot Kempen

Mihail Tonchev

Portfolio Manager

Robert Stenger Van Lanschot Kempen

Robert Stenger

Portfolio Manager

Daan van Aert Van Lanschot Kempen

Daan van Aert

Portfolio Manager

Jasper de Fluiter Balledux Van Lanschot Kempen

Jasper de Fluiter Balledux

Portfolio Manager

Alex Williamson

Portfolio Manager

Andreas Welter

Portfolio Manager

Michael Sylvester Van Lanschot Kempen

Michael Sylvester

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer