Home|Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
 • Diensten
 • Fund Library
 • Insights
Inloggen
Professional Investor - Netherlands
Beursgenoteerd infrastructuur Van Lanschot Kempen

Beursgenoteerde infrastructuur

De duurzaamheidstransitie aangrijpen door te beleggen in een hoogwaardige portefeuille van beursgenoteerde infrastructuurbedrijven

Doelstelling

Wij streven ernaar om op langere termijn een aantrekkelijk totaalrendement te realiseren door het ingelegd kapitaal in een hoogwaardige portefeuille van beursgenoteerde infrastructuurbedrijven te beleggen.

Filosofie

Langetermijntrends rond thema’s als digitalisering, verstedelijking en transitie naar een duurzame economie versnellen naar onze mening de behoefte aan nieuwe infrastructuur – bijvoorbeeld nieuwe luchthavens, tolwegen, datacenters, pijpleidingen en netwerken. Door te beleggen in een select aantal beursgenoteerde bedrijven die dergelijke infrastructurele activa exploiteren, bieden wij beleggers:
 • kansen om in te spelen op de transitie naar duurzaamheid;
 • een bovengemiddeld inkomensprofiel bij een lagere volatiliteit in vergelijking met andere aandelen en met het potentieel van extra vermogensgroei; en
 • defensieve kenmerken in tijden van hogere inflatie.

Aanpak

Ons ervaren team past een gedisciplineerd proces toe waarbij kwantitatieve en kwalitatieve competenties worden gecombineerd. Dit proces is erop gericht om: 
 • beursgenoteerde infrastructuurbedrijven te selecteren die een aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement en mogelijkheden tot diversificatie bieden. Hierbij kijken wij ook naar toekomstige ESG-potentie en gebruiken wij data om beleggingsproposities te onderbouwen;
 • vanuit waarderingsperspectief het optimale instap- en uitstapmoment te bepalen aan de hand van een datagestuurd model; en
 • portefeuilles samen te stellen op basis van geaggregeerde valutawegingen zodat macro-economische factoren worden geneutraliseerd en de focus volledig op aandeelspecifieke vastgoedanalyse en -belegging ligt.

In de tweede helft van 2023 kan de energie-inflatie omhoog schieten 
Lees het artikel

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Fund library

Our team

Jags Walia Van Lanschot Kempen

Jags Walia

Head of Infrastructure

Todor Ristov Van Lanschot Kempen

Todor Ristov

Portfolio Manager

Ludovico Cappelli Van Lanschot Kempen

Ludovico Cappelli

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

 • Kantoren
 • Business Professionals
 • Executives
 • Medici
 • Ondernemers
 • Wealth Management
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen Investment Management 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Statement under the UK Modern Slavery Act
Privacy & cookies UK