Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Hoog dividend

Met beleggingsdiscipline een stabiel inkomen genereren

Doelstelling

Wij streven ernaar om op lange termijn een aantrekkelijke, stabiele inkomstenstroom, in combinatie met vermogensgroei, te realiseren.

Filosofie

Een gespreide portefeuille van ondernemingen met goed management die goed worden geleid, dat  duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan dividend uitkeert en aantrekkelijk is gewaardeerd, speelt een belangrijke rol spelen om aan deze wens invulling te geven.

Aanpak

Ons ervaren team past een gestructureerd, gedisciplineerd proces toe dat erop is gericht om: 
 • ondernemingen te traceren die continu een vrije kasstroom kunnen genereren en op termijn een aantrekkelijk dividend kunnen blijven uitkeren;
 • zoeken naar bedrijven die bereidt zijn duurzamer te  werken en tegelijkertijd de daarmee samenhangende risico's te beheersen;
 • voor beleggingen niet te veel te betalen omdat de waardering op het instapmoment in belangrijke mate het totaalrendement bepaalt; en
 • onze beleggingen over sectoren en regio’s te spreiden en de risico’s binnen strikte parameters actief te beheren, met als doel zowel een aantrekkelijke, stabiele inkomstenstroom te genereren als vermogensgroei te realiseren.
Deze strategie heeft twee varianten: wereldwijd en Europa.

Lees meer over onze Hoog Dividend strategie

Download de strategie overview

Hoog Dividend Insights

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Fund library

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Ons team

Joris Franssen Van Lanschot Kempen

Joris Franssen

Head of Dividend Team

Reineke Davidsz Van Lanschot Kempen

Reineke Davidsz

Portfolio Manager

Luc Plouvier Van Lanschot Kempen

Luc Plouvier

Portfolio Manager

Robert van den Barselaar

Portfolio Manager

Marius Bakker Van Lanschot Kempen

Marius Bakker

Portfolio Manager

Najib Nakad

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer