Van Lanschot Kempen Logo
 • Home
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis
 • Over ons
Professional Investor
Hoog dividend Van Lanschot Kempen

Hoog dividend

Streven naar een, op lange termijn, aantrekkelijke en stabiele inkomstenstroom

Doelstelling

Wij streven ernaar om op lange termijn een aantrekkelijke, stabiele inkomstenstroom, in combinatie met vermogensgroei, te realiseren.

Filosofie

Door demografische ontwikkelingen en marktomstandigheden willen beleggers hun inkomstenbronnen steeds meer spreiden.
 
Naar onze mening kan een gespreide portefeuille van ondernemingen die goed worden geleid, dividend uitkeren en op het instapmoment aantrekkelijk zijn gewaardeerd, een belangrijke rol spelen om aan deze wens van beleggers invulling te geven.

Aanpak

Ons ervaren team past een gestructureerd, gedisciplineerd proces toe dat erop is gericht om: 
 • ondernemingen te traceren die continu een vrije kasstroom kunnen genereren en op termijn een aantrekkelijk dividend kunnen blijven uitkeren;
 • voor beleggingen niet te veel te betalen omdat de waardering op het instapmoment in belangrijke mate het totaalrendement bepaalt; en
 • onze beleggingen over sectoren en regio’s te spreiden en de risico’s binnen strikte parameters actief te beheren, met als doel zowel een aantrekkelijke, stabiele inkomstenstroom te genereren als vermogensgroei te realiseren.
Deze strategie heeft twee varianten: wereldwijd en Europa.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fund library

Fund library

Ons team

Joris Franssen Van Lanschot Kempen

Joris Franssen

Head of Dividend Team

Reineke Davidsz Van Lanschot Kempen

Reineke Davidsz

Portfolio Manager

Luc Plouvier Van Lanschot Kempen

Luc Plouvier

Portfolio Manager

Robert van den Barselaar

Portfolio Manager

Roderick van Zuylen Van lanschot Kempen

Roderick van Zuylen

Portfolio Manager

Marius Bakker Van Lanschot Kempen

Marius Bakker

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

 • Kantoren
 • Business professionals
 • Executives
 • Medici
 • Ondernemers
 • Wealth management
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Statement under the UK Modern Slavery Act
Privacy & cookies UK