Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Euro Credit

Bedrijfsobligaties met een investment grade-rating

Doelstelling

Wij streven naar een aantrekkelijk totaalrendement op de lange termijn en een verlaging van de CO2-voetafdruk. Wij beleggen primair in bedrijfsobligaties in euro die een investment grade-rating van BBB- of hoger hebben en hun activiteiten aantoonbaar op de transitie naar een duurzame economie hebben afgestemd. 

Filosofie

Wij zijn van mening dat:
 • de Europese investment grade-markt inefficiënt is en onjuiste koersvorming kan worden gesignaleerd en benut;
 • een actieve benadering van beleggings- en risicobeheer de aangewezen weg is om voor beleggers aantrekkelijke rendementen veilig te stellen en extra waarde te creëren en te behouden door op gesignaleerde onjuiste koersvorming in te spelen;
 • ondernemingen die hun activiteiten aantoonbaar hebben afgestemd op de transitie naar een duurzame economie, waarschijnlijk op lange termijn veerkrachtiger zijn en daarom voor creditbeleggers interessanter zijn.

Aanpak

Ons ervaren team past een systematisch beleggingsproces toe waarin kwantitatieve en kwalitatieve kennis en ervaring samenkomen met als doel:
 • emittenten van bedrijfsobligaties te traceren waar het potentieel voor verbetering van het creditprofiel nog niet in de spreads tot uitdrukking komt en emittenten te vermijden waar wij een verslechtering van het creditprofiel voorzien;
 • een actieve top-down- en bottom-upbenadering van macro-economische en fundamentele analyse uit te voeren en zo een gediversifieerde creditportefeuille samen te stellen en de risico’s te beheersen; en
 • te focussen op een subcategorie emittenten die hun activiteiten aantoonbaar hebben afgestemd op de transitie naar een duurzame economie (o.a. parameters voor CO2-intensiteit).

Euro Credit Insights

De kracht van actief beleggen in credits

Bedrijfsobligatiemarkten  staan erom bekend onvoorspelbaar te zijn. Het is dan ook een uitdaging voor iedere credit-belegger om op de lange termijn een gestage investering te realiseren. Dit benaderen wij met een onderscheidende aanpak die we 'Alpha by Control' noemen. Hoewel we actief op zoek zijn naar mogelijkheden om rendement te leveren, is onze aanpak ook geoptimaliseerd om risico's te beheersen.

Lees meer

Lees meer over onze Credit fondsen
Kempen (Lux) Euro Credit Fund IKempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund I

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Fund library

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Ons team

Alain van der Heijden Van Lanschot Kempen

Alain van der Heijden

Co-Head of Credit Team

Joost de Graaf Van Lanschot Kempen

Joost de Graaf

Co-Head of Credit Team

Kim Lubbers Van Lanschot Kempen

Kim Lubbers

Portfolio Manager

Tetiana Kharlamova Van Lanschot Kempen

Tetiana Kharlamova

Portfolio Manager

Lizelle du Plessis Van Lanschot Kempen

Lizelle du Plessis

Portfolio Manager

Harold van Acht Van Lanschot Kempen

Harold van Acht

Portfolio Manager

Bart aan den Toorn Van Lanschot Kempen

Bart aan den Toorn

Portfolio Manager

Arif Bagasrawalla

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer