Van Lanschot Kempen Logo
 • Home
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis
 • Over ons
Professional Investor
Euro Credit Van Lanschot Kempen

Euro Credit

Bedrijfsobligaties met een investment grade-rating

Doelstelling

Wij beleggen primair in bedrijfsobligaties in euro die een investment grade-rating van BBB- of hoger hebben en hun activiteiten aantoonbaar op de transitie naar een duurzame economie hebben afgestemd, met als doel om op lange termijn een aantrekkelijk totaalrendement (inkomsten en koerswinst) te realiseren.

Filosofie

Wij zijn van mening dat:
 • de Europese investment grade-markt inefficiënt is en onjuiste koersvorming kan worden gesignaleerd en benut;
 • een actieve benadering van beleggings- en risicobeheer de aangewezen weg is om voor beleggers aantrekkelijke rendementen veilig te stellen en extra waarde te creëren en te behouden door op gesignaleerde onjuiste koersvorming in te spelen;
 • ondernemingen die hun activiteiten aantoonbaar hebben afgestemd op de transitie naar een duurzame economie, waarschijnlijk op lange termijn veerkrachtiger zijn en daarom voor creditbeleggers interessanter zijn.

Aanpak

Ons ervaren team past een systematisch beleggingsproces toe waarin kwantitatieve en kwalitatieve kennis en ervaring samenkomen met als doel:
 • emittenten van bedrijfsobligaties te traceren waar het potentieel voor verbetering van het creditprofiel nog niet in de spreads tot uitdrukking komt en emittenten te vermijden waar wij een verslechtering van het creditprofiel voorzien;
 • een actieve top-down- en bottom-upbenadering van macro-economische en fundamentele analyse uit te voeren en zo een gediversifieerde creditportefeuille samen te stellen en de risico’s te beheersen; en
 • te focussen op een subcategorie emittenten die hun activiteiten aantoonbaar hebben afgestemd op de transitie naar een duurzame economie (o.a. parameters voor CO2-intensiteit).

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fund library

Fund library

Alain van der Heijden Van Lanschot Kempen

Alain van der Heijden

Head of Credit Team

Kim Lubbers Van Lanschot Kempen

Kim Lubbers

Portfolio Manager

Lizelle du Plessis Van Lanschot Kempen

Lizelle du Plessis

Portfolio Manager

Tetiana Kharlamova Van Lanschot Kempen

Tetiana Kharlamova

Portfolio Manager

Harold van Acht Van Lanschot Kempen

Harold van Acht

Portfolio Manager

Joost de Graaf Van Lanschot Kempen

Joost de Graaf

Portfolio Manager

Bart aan den Toorn Van Lanschot Kempen

Bart aan den Toorn

Portfolio Manager

Arif Bagasrawalla

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

 • Kantoren
 • Business professionals
 • Executives
 • Medici
 • Ondernemers
 • Wealth management
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Statement under the UK Modern Slavery Act
Privacy & cookies UK