Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Beleggings-strategieën

Duurzaam en Betrokkenbeleggen - Verslag 2023

In 2023, hebben wij ons fondsaanbod verder verbeterd, onder meer door de aanscherping van de duurzaamheidsprofiel van onze beleggingsstrategieën. Wij vervolgden ook ons pad richting net-zero door ondernemingen aan te spreken die binnen elke strategie goed zijn voor 50% van de CO2-intensiteit.

De highlights van 2023

Engagement met de grote vervuilers

In de afgelopen twee jaar zijn wij vooral de dialoog aangegaan met de ondernemingen die goed zijn voor 50% van de CO2-intensiteit van de portefeuilles die we beheren.

Hier vindt u de uitkomsten van deze engagements

De lat hoger leggen

In 2023 hebben wij het minimumpercentage duurzame beleggingen voor een aantal van onze fondsen verhoogd. Het grootste deel van onze beleggingsfondsen kent daardoor nu een variant met een hogere inzet voor duurzame beleggingen.

Een overzicht

De CO2-intensiteit van onze fondsen

Wij streven ernaar om de CO2-voetafdruk van onze portefeuilles met 7% per jaar te verkleinen. Daarvoor gebruiken wij alle beschikbare instrumenten: aanscherping van de criteria voor uitsluiting, opname van CO2-parameters in de duurzaamheidsscore, uitoefening van stemrechten en engagement.

De lijst met emissies per strategie vindt u hier

Engagement en stemactiviteiten

In 2023 hebben wij engagementgesprekken gevoerd met 131 bedrijven. Wij behaalden 90 mijlpalen in 110 engagements gericht op verandering.

Alles over onze engagement en stemactiveiten in 2023 ziet u hier

Duurzaam en betrokken beleggen Verslag 2023

Klik hieronder om het verslag Duurzaam en Betrokken Beleggen 2023 te downloaden
Download

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer