Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Onze aanpak in 2023

Duurzaam en betrokken beleggen - Verslag 2023

Navigeren door transities met focus

Met het oog op onze omvang, richten wij onze aandacht op de gebieden waar wij denken het grootste verschil te kunnen maken. Gebieden waarop wij over sterke expertise en voldoende data beschikken om echte vorderingen te kunnen maken.

Meer over navigeren met focus
Krabbendam Van Lanschot Kempen

Energie- en voedseltransities

In 2023 hebben wij weer voortuigang geboekt door ons beheerd vermogen af te stemmen op een reductie van de lange termijn-CO2-intensiteit van gemiddeld 7% per jaar. In de voedseltransitie streven wij naar een voedselproductiesysteem dat beter werkt voor mens en planeet. Wij stellen daarom onze klanten in staat om te investeren in nieuwe oplossingen op dat gebied en helpen hen de impact op en afhankelijkheden van natuur en biodiversiteit in de portefeuilles te zien.

Lees meer

Dashboard 2023 en onze tools

Onze aanpak van duurzaam beleggen berust op vier pijlers: uitsluiting, ESG-integratie, actief aandeelhouderschap en positieve impact.

Hier vindt u de cijfers en voorbeelden

Beleggen voor impact

Beleggen voor impact is in onze ogen niet alleen juist, maar ook verstandig. Hoe verging het onze impactstrategieën – het Kempen SDG Farmland Fonds en de Kempen Global Impact Pool - in 2023? Wij hebben ook gewerkt aan het verfijnen van onze groepsbrede definitie van impactbeleggen en het formuleren van een breed toepasbaar impactkader.

Lees meer

Vooruitblik

De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en politiek. De maatschappij, de toezichthouders én klanten hebben steeds hogere verwachtingen van de sector vermogensbeheer.

Hier vindt u meer over onze plannen voor 2024 en verder

Duurzaam en betrokken beleggen Verslag 2023

Klik hieronder om het verslag Duurzaam en Betrokken Beleggen 2023 te downloaden
Download

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer