Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
28 augustus 2022

Van kolen naar koala's 

Kempen SDG Farmland heeft opnieuw landbouwgrond gekocht in Australië. Aanvankelijk zou een Chinese mijnbouwgigant het gebied gebruiken voor steenkolenwinning. Na felle en langdurige protesten van de regionale bevolking vanwege vervuiling van de grond en het bedreigen van de Koala-populatie, werd de vergunning ingetrokken. Het Kempen SDG Farmland fund kocht een deel van de grond en gaat dat duurzaam verbouwen.


Chinese mijnbouwgigant gestopt na lange, felle protesten

Bijna vijftien jaar hebben de felle protesten geduurd. Uiteindelijk met succes.


Vanaf 2006 kocht de Chinese mijnbouwgigant Shenhua stukken grond in Liverpool Plains, een fraai glooiend en vruchtbaar gebied bijna 500 km ten noorden van Sydney. Het plan van de Chinezen: in een periode van dertig jaar ter plekke 290 miljoen ton kolen uit de grond halen.


Toen lokale bewoners lucht kregen van de Chinese voornemens, begonnen zij te protesteren. Zij vreesden dat de mijnen en afgravingen de watervoorraden in de regio zouden vervuilen. Bovendien, de populatie aan Koala’s zou door de langdurige werkzaamheden worden bedreigd. Koala’s waren in Australië aan het begin van de twintigste eeuw vrijwel uitgeroeid, maar door een langdurig uitzetprogramma in de oostelijke deelstaten begon de populatie buidelbeertjes eindelijk weer te groeien. Dat moest zo blijven.


Ondanks de vele protesten ontvingen de Chinezen toch een exploratievergunning van de deelstaat New South Wales. De protesten namen vervolgens in hevigheid toe, hielden jarenlang aan en natuurorganisaties gingen een massieve lobby tegen de overheid voeren. Met effect. De regering van New South Wales koos na jaren publieke druk eieren voor haar geld en trok vorig jaar de mijnbouwvergunning in. De Chinezen, die hun werkzaamheden nog moesten aanvangen, eisten en kregen 100 miljoen Australische dollar schadevergoeding en besloten het enorme, bij elkaar gekochte stuk land van de hand te doen.


Voor de regio was het klip en klaar. Het stuk landbouw- en natuurgebied van meer dan 16.000 hectare – ruim 22.000 voetbalvelden groot – moest hoe dan ook weer in regionale handen komen. Uiteindelijk hebben twaalf boerenfamilies uit de regio en één institutionele investeerder voor in totaal 120 miljoen Australische dollars evenzoveel kavels van Shenhua gekocht.


De institutionele investeerder is een joint venture van het Kempen SDG Farmland fund en de Clean Energy Finance Corporation (CEFC), een bank die in handen is van de Australische overheid en uitsluitend investeert in duurzame projecten. Samen hebben zij ruwweg een derde van het totale gebied gekocht, een kleine 6.000 hectare, dat bekend staat onder de naam Breeza. Dit land werd eerder als landbouw- en veegrond gebruikt en bezit veel potentieel voor verbetering.


De stukken land zijn via een veiling gekocht. Kempen en CEFC trokken daarvoor op met enkele lokale boeren, die een paar kleinere, hoogwaardige stukken landbouwgrond binnen het Breeza-gebied wilden kopen en bereid waren daar een stevige prijs voor te betalen. Op deze manier konden Kempen en CEFC relatief hoog bieden waardoor enkele grote, institutionele investeerders werden afgetroefd. Overigens, in de voorwaarden van de veiling stond dat de nieuwe eigenaren moeten voorzien in zogeheten ‘koala corridors’ zodat de asgrauwe beertjes zich ongehinderd door het gebied kunnen bewegen.


Naast een perceel van circa 3.500 hectare waarop nu al gewassen worden verbouwd zoals tarwe, gerst, koolzaad en kikkererwten, zal circa 1.500 hectare aan enigszins verwaarloosde gronden voor gewasproductie worden gerevitaliseerd. Verder wordt een deel van het perceel gebruikt voor natuurbeheer, waarbij ook aanplanting van inheemse vegetatie plaatsvindt. Bovendien kijken Kempen en CEFC of het perceel in aanmerking komt voor het genereren van carbon credits en biodiversity credits.


Het is voor het Kempen SDG Farmland fund inmiddels het derde landbouwgebied in Australië. Het fonds kocht vorig jaar twee andere gebieden in dezelfde deelstaat: een stuk grond waarop avocado’s worden geteeld en een stuk landbouwgrond voor de gewassen graan, peulvruchten en mais. Ook dat laatste gebied is samen gekocht met CEFC.


Inmiddels bestaat de portefeuille van het Kempen SDG Farmland fund uit twaalf stukken landbouwgrond in vier verschillende landen. Naast Australië heeft het fonds, dat ruim een jaar geleden werd opgericht, gronden aangekocht in Denemarken, Portugal en de Verenigde Staten. Eind maart had het fonds een omvang van 382 miljoen euro toegezegd kapitaal. Na de oprichting van het fonds met Pensioenfonds PostNL zijn, naast een aantal particuliere beleggers en een familiy office, ook de verzekeraars Coöperatie Dela en De Goudse investeerders in het fonds.


Binnenkort zullen ook investeringen in Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk aan de portefeuille worden toegevoegd.


Profiel van een belegger in Kempen SDG Farmland Fund

De strategie zou als aanvullende belegging geschikt kunnen zijn voor professionele en/of ‘well-informed’ beleggers die:

- geïnteresseerd zijn te alloceren naar wereldwijde investeringen in landbouwgrond die groot genoeg zijn voor een professionele, efficiënte en schaalbare bedrijfsvoering en die ook als doel hebben een positieve impact te creëren met een vooruitstrevende strategie;

- op zoek zijn naar een lange termijn belegging (10 jaar of meer);

- de risico's die gepaard gaan met illiquide beleggingen begrijpt en accepteert;

- die aanzienlijke verliezen kunnen dragen;

- en die ervaring hebben met de structuur, risico's en voordelen van beleggen in (niet-traditionele) markten.


Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer