Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
25 maart 2024

Whitepaper: Generatieve kunstmatige intelligentie: een zegen of bedreiging?

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence -AI) staat hoog op de lijst als het gaat om toekomstige technologie, dit vanwege zijn talloze mogelijkheden en implicaties. Een van de mogelijkheden zijn de 'large language models ’van generatieve AI. Deze hebben het potentieel om routinetaken over te nemen en op de lange termijn de dienstensector te transformeren. In deze whitepaper wegen we de voordelen op het gebied van efficiëntie en productiviteit af, tegen de risico's op het gebied van veiligheid en beveiliging. We kijken naar de huidige stand van toezicht en regelgeving en bespreken we wat dit kan betekenen voor investeerders.

Download dit whitepaper om meer te leren over de mogelijke voordelen en bedreigingen van generatieve AI.

Download de White Paper

De auteurs

Pieter Heijboer Van Lanschot Kempen

Pieter Heijboer

Hoofd Beleggingsstrategie & Onderzoek

Daniel Costa

Analist Client Portfolio Management

Disclaimer

Van Lanschot Kempen Investment Management ( VLK IM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer