Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
24 juli 2023

Impactrapport 2022

Met plezier presenteren wij hier onze impactrapportage over 2022. In een jaar van grote wereldwijde uitdagingen, zijn wij trots op de vooruitgang die ons impactfonds heeft geboekt bij het bereiken van positieve veranderingen op het gebied van sociale ontwikkeling en het milieu.  

Van Lanschot Kempen is er van overtuigd dat beleggen met impact niet alleen de juiste, maar ook de verstandige keuze is. Door kapitaal te alloceren naar innovatieve en impactvolle bedrijven willen we zowel financieel rendement als betekenisvolle sociale en milieudoelen behalen. Deze aanpak wordt in positieve zin bevestigd door de impact-  én het relatieve financiële resultaat dat wij in 2022 kunnen laten zien. Onze portefeuille heeft de storm dit jaar met succes doorstaan en heeft een positief rendement gegenereerd in een zeer uitdagende markt. Wij zien hierin het bewijs dat onze beleggingen van groot belang zijn in de echte wereld en daardoor ook zeer robuust blijven in moeilijke marktomstandigheden. 

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om nieuwe investeringspartners te vinden die aansluiten bij de missie en waarden van de Global Impact Pool. We hebben meer dan €80 miljoen geïnvesteerd in verscheidene impactthema's waaronder hernieuwbare energie, inclusieve financiële diensten die de positie van het midden- en kleinbedrijf versterken en betaalbare gezondheidszorg. 

Met deze investeringen – en namens onze beleggers - maken we een tastbaar verschil in het leven van individuen en gemeenschappen over de hele wereld en dragen we tegelijkertijd bij aan oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan.  

In dit verslag delen wij graag enkele van de meest opmerkelijke resultaten die zijn bereikt. In 2022, na de opheffing van de wereldwijde reisbeperkingen, hebben wij de impact van onze beleggingen uit eerste hand kunnen ervaren, onder andere tijdens ons bezoek aan India in december 2022. Zelfs wij verbaasden ons soms over het enorme impactpotentieel van sommige van onze portfoliobedrijven. Impact die vaak bereikt wordt door de schaalbare en betaalbare inzet van technologie. Het was geweldig om te zien hoe onze investeringen bijdragen aan zaken als betere toegang tot hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg, betaalbare huisvesting en de ontwikkeling van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in het land. 

Dit verslag focust op het jaar 2022. Wij geloven echter vooral in het sterke langetermijneffect van impactbeleggen. In 2022 bestond de Global Impact Pool vijf jaar en wij zijn er trots op dat onze beleggingen sinds de oprichting van de strategie een verschil hebben kunnen maken.  

Wij blijven ons dan ook voluit inzetten om positieve impact te creëren en kijken enorm uit naar nieuwe kansen om samen met alle belanghebbenden te blijven werken aan een betere wereld. 
Download het rapport

Disclaimer
Deze presentatie van Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK Investment Management) is alleen bedoeld ter informatie. De informatie in dit document is niet volledig zonder mondelinge toelichting door een medewerker van VLK Investment Management. VLKInvestment Managemnt heeft een vergunning als beheerder van AIF- en ICBE-beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat als zodanig onder toezicht van de AFM. VLK Investment Management wil expliciet voorkomen dat de benchmarks die worden gebruikt in deze presentatie worden gepubliceerd of openbaar worden gemaakt in de zin van de Benchmark-regelgeving. De benchmarkgegevens in deze presentatie worden derhalve uitsluitend voor interne zakelijke en niet-commerciële doelen aan u beschikbaar gesteld. Niets uit deze presentatie mag worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van VLK Investment Management

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer