Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
26 augustus 2022

Global Impact Pool Kwartaalbrief

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het tweede kwartaal van 2022. De missie van het fonds, het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering, stond opnieuw centraal gedurende het kwartaal.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

 1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.


Impact hoogtepunten Q2

Financieel Rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) behaalde gedurende het tweede kwartaal van 2022 een rendement van 4,7% (FA-shareclass), resulterend in een rendement van 3,9% over de eerste helft van 2022. Over de afgelopen 12 maanden behaalde het fonds een rendement van 21,9%, terwijl het gemiddeld jaarlijks rendement over de afgelopen 3 jaar uitkomt op 6,9%. Sinds de oprichting van het fonds (begin 2018) heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 4,6% weten te realiseren voor haar participanten.

Het positieve momentum van het fonds in 2021 zette zich goed voort tijdens het tweede kwartaal van het jaar. De impact-investeringen in Private Equity en Venture Capital leverden sterke rendementen, voornamelijk als gevolg van positieve herwaarderingen bij de onderliggende portefeuillebedrijven en een positief effect van de sterker wordende Amerikaanse dollar. Deze ontwikkelingen zijn het resultaat van het wereldwijde karakter van de beleggingsportefeuille van de Global Impact Pool. De investeringen van de GIP in infrastructuur, die zich momenteel richt op Europese greenfield-projecten voor hernieuwbare energie, realiseerde ook een goed rendement doordat de projecten in zonne- en windenergie steeds meer operationeel worden en daardoor inkomsten beginnen te genereren.  


Belangrijkste ontwikkelingen dit kwartaal
De GIP heeft haar missie voortgezet om kapitaal te bundelen en impact te schalen namens haar deelnemers gedurende het tweede kwartaal van 2022. Het beheerd vermogen steeg naar €166 miljoen eind juni 2022. Deze stijging kan worden toegeschreven aan een waardestijging van de beleggingsportefeuille samen met significante instroom van kapitaal vanuit participanten. Per saldo heeft er gedurende het tweede kwartaal een instroom van €12 miljoen aan kapitaal plaatsgevonden. Tevens heeft de GIP aan het einde van het tweede kwartaal kapitaal toegezegd aan een nieuw fonds dat is opgericht door onze bestaande partner LeapFrog. Deze manager investeert, net als het voorgaande fonds waarin de GIP in 2018 heeft geïnvesteerd,  opnieuw in bedrijven in opkomende markten die (1) financiële inclusie stimuleren en (2) essentiële gezondheidsdiensten bieden aan achtergestelde huishoudens.

Het portefeuille-beheer team van de GIP heeft haar veelbelovende pijplijn verder voorzien van nieuwe investeringsmogelijkheden, vooral binnen het thema Klimaat en Energie. 

Onderstaand overzicht geeft per impact-thema een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille gedurende het kwartaal.


​Ontwikkeling portefeuille
Basisbehoeften en welzijn. De investeringen binnen dit thema hebben in de loop van het kwartaal opnieuw aanzienlijke vooruitgang geboekt. Trill Impact riep kapitaal af voor haar investering in Mesalvo, een softwareleverancier voor medische documentatie, workflow- en patiëntenbeheer en administratiediensten voor kleine- tot middelgrote ziekenhuizen en laboratoria. Tevens is LeapFrog erin geslaagd om de waarde van één van haar op gezondheiszorg gerichte portefeuillebedrijven signficant te verhogen. Dit is het gevolg van een nieuwe financieringsronde waardoor het bedrijf met een premie wordt gewaardeerd ten opzichte van de laatste financieringsronde. 

De investeringen binnen het thema MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk lieten in het kwartaal opnieuw goede ontwikkelingen zien. Quona Capital, de manager die zich richt op het financieren van fintech start-upsin opkomende markten, heeft kapitaal verstrekt aan verschillende al bestaande portefeuillebedrijven. Enkele voorbeelden zijn ZestMoney, Global66, Julo en Sokowatch, al deze bedrijven sluiten met hun bedrijfsmodel naadloos aan bij de doelstellingen van de GIP op het gebied van financiële inclusie in opkomende markten, met name doordat deze start-ups essentiële verzekerings- en gezondheidsdiensten aanbieden aan klanten met een laag inkomen. ZestMoney is een aanbieder van kortlopend krediet aan achtergestelde consumenten voor het doen van digitale online en offline aankopen. Global66 richt zich op de Latijns-Amerikaanse markt, waar het haar consumenten een internationaal platform voor geldoverdracht aanbiedt, hierdoor kunnen arbeidsmigranten geld naar de achtergebleven familie overmaken tegen significant lagere kosten dan met de diensten die worden aangeboden door bestaande ‘traditionele’ banken en vergelijkbare aanbieders. Achtergestelde consumenten in Indonesië kunnen de diensten van Julo gebruiken voor het afsluiten van relatief kleine en kortlopende leningen tegen betaalbare tarieven. Sokowatch is actief in Afrika, waar het zich rich op het leveren van producten met een snelle omloopsnelheid samen met kredietverlening aan, voornamelijk informele, micro, kleine en middelgrote lokale ondernemingen (vaak aangeduid als MSME’s). 


LeapFrog heeft een additionele, secundaire, investering voltooid in PasarPolis, een toonaangevende insurtech-speler in Indonesië. Dit bedrijf opereert als een digitale verzekeringsmakelaar die betaalbare modulaire en geïntegreerde verzekeringen biedt aan eindgebruikers, handelaren en partnerplatforms. Het bedrijf heeft haar activiteiten de afgelopen jaren uitgebreid naar zowel Vietnam als Thailand en heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt sinds het bedrijf werd toegevoegd aan de investeringsportefeuille van de GIP.


Een van de investeringspartners van de GIP binnen het thema Circulaire economie richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan (cooperaties van) kleine boeren in ontwikkelingslanden. Deze investeringspartner heeft in het tweede kwartaal van 2022 leningen verstrekt aan elf coöperaties in Latijns-Amerika, waarvan er zeven kunnen worden gekoppeld aan het Peruaanse koffieseizoen. De grootste deal in Latijns-Amerika tijdens het tweede kwartaal was echter een investering in één van ’s werelds meest toonaangevende producenten van blauwe bessen. Deze producent zal de nieuwe financiële middelen gebruiken om haar activiteiten uit te breiden naar andere landen, waaronder Mexico en Marokko. De investeringspartner alloceerde ook een aanzienlijk bedrag naar de APAC-regio, waarvan Oost-Timor & Bangladesh de meest aansprekende voorbeelden zijn. Andere leningen werden verstrekt aan cashewnotenproducenten die actief zijn in Togo en Burkina Faso in Sub-Sahara Afrika.

De GIP verhoogde gedurende het tweede kwartaal van 2022 haar positie in het bedrijf For Days, een kledingproducent die rechtstreeks aan de eindconsument haar producten levert. Het bedrijf heeft als doel het ontwikkelen van een populair merk voor basiskleding, waarbij er sprake is van een zeer duurzaam productieproces en waar, relevant voor dit thema, sprake is van een gesloten kringloopsysteem waarbij gebruikte kleding wordt gerecycled tot nieuwe kleding. 


Met zijn investeringen binnen het thema Klimaat en energietransitie draagt de GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. KGAL, een investeringspartner met momenteel twee fondsen in de portefeuille van de GIP, investeert in de ontwikkeling van wind- en zonne-energieparken. KGAL heeft tijdens het kwartaal goede vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van bestaande projecten en het toevoegen van nieuwe projecten aan de portefeuille. Hierdoor is de blootstelling van de GIP naar het thema Klimaat- en Energietransitie fors toegenomen. KGAL investeerde gedurende het kwartaal in een offshore windpark in de Duitse Noordzee (Veja Mate) en zonnecentrales in Portugal en Italië. Deze investeringen zullen binnenkort een aanzienlijke hoeveelheid hernieuwbare energiecapaciteit toevoegen aan het energienetwerk. We kunnen ook al mededelen dat de GIP na het einde van het tweede kwartaal een significant bedrag aan additioneel kapitaal heeft toegezegd aan het laatste fonds van KGAL, wat onze overtuiging in deze investeringspartner en de bijbehorende beleggingsmogelijkheden goed weerspiegelt.
EIF heeft in de loop van het tweede kwartaal twee nieuwe interessante bedrijven aan de portefeuille toegevoegd. Er werd kapitaal opgevraagd voor een investering in Ambient Photonics, een bedrijf dat als doel heeft om energieopwekking met weinig licht op te schalen. Het bedrijf produceert fotovoltaïsche cellen die energie kunnen opwekken uit bijvoorbeeld LED-verlichting en fluorescerend of beperkt zonlicht. Hiermee kan het een interessant alternatief zijn voor de vervanging van batterijen in bijvoorbeeld (kleine) huishoudelijke apparaten. EIF heeft tevens geïnvesteerd in Vibrant Planet, dit bedrijf gebruik cloud-based technologie en data-gedreven technieken in een poging om haar gebruikers (in bijvoorbeeld landbouw) klimaatbestendig te maken. 

De Impact Case voor dit kwartaal richt zich op Aviom Housing, een bedrijf in de leningenportefeuille van Northern Arc India Impact Fund. Aviom Housing heeft een model ontwikkeld waarmee het betaalbare en gemakkelijk toegankelijke leningen voor huisvesting kan verstrekken aan individuen en gezinnen met een laag inkomen in India.

Download de kwartaalbrief

 • 2022Q2 Global Impact Pool kwartaalbericht

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer