Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
7 juli 2021

Global Impact Pool kwartaalbrief

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het eerste kwartaal van 2021. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan:

 1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.


Impact hoogtepunten Q1​


Financieel rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het eerste kwartaal van 2021 een rendement van -1,1% voor de FA fondsklasse. 


De GIP gaat in 2021 haar vierde levensjaar in en de investeringspartners, de door de GIP aangestelde partners voor het doen van impactvolle investeringen, hebben goede stappen gezet in het investeren van het door de GIP gecommitteerd vermogen. Sinds haar inceptie heeft de GIP  het zogenaamde J-Curve effect* geneutraliseerd door te investeren in een impactvol mandje van green bonds, in afwachting van de afroep van gecommitteerd kapitaal door onze investeringspartners. Hierdoor is een negatief rendement sinds inceptie grotendeels voorkomen. Naar verwachting zal het rendement van de GIP in de komende jaren een betere reflectie zijn van de waardeontwikkeling van onderliggende investeringen, omdat de portefeuillebedrijven zich verder ontwikkelen en belangen winstgevend worden verkocht.

 • Een J-Curve is het effect dat optreedt bij private markets (Private equity, infrastructuur etc.) fondsen waarbij in de eerste jaren de kasstroom negatief is door investeringen en fondskosten, waarna in de tweede helft van de looptijd van het fonds de kasstroom positief wordt als gevolg van distributies en verkoop van belangen.

Belangrijkste ontwikkelingen dit kwartaal
De COVID 19-pandemie domineert nog steeds het wereldnieuws. Alhoewel de uiteindelijke economische en sociale gevolgen nog niet duidelijk zijn, blijven de GIP en haar investeringen zich tot dusver goed ontwikkelen, hetgeen een bevestiging is van de relevantie van de bedrijven waarin is geïnvesteerd. De investeringspartners die zijn aangesteld door de GIP bewijzen hun waarde door selectief te zijn met hun investeringen waarbij risico’s en kansen zorgvuldig worden ingeschat.

De GIP eindigde het eerste kwartaal met een vermogen onder beheer van €116 miljoen. Het GIP beheerteam heeft in de afgelopen maanden een zeer kansrijke pijplijn van nieuwe investeringen ontwikkeld, waarmee het nieuw toevertrouwd vermogen impactvol kan investeren. In het eerste kwartaal van 2021 is een investering in Trill Impact afgerond. Trill Impact is een Zweedse Private Equity huis dat investeert in impactvolle ondernemingen actief op het gebied van de energietransitie, circulariteit en toegang tot onderwijs voor iedereen.

Het beheerteam van de Global Impact Pool kende dit kwartaal een wijziging. Marjoleine van der Peet heeft Kempen Capital Management verlaten om zich te richten op nieuwe uitdagingen buiten de organisatie. De zoektocht naar een vervangen van Marjoleine is op dit moment in volle gang, wij verwachten later dit jaar een vervanger te kunnen introduceren. Onderstaand overzicht geeft een beknopte weergave van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille dit kwartaal per Impact thema.

Ontwikkeling portefeuille
Basisbehoeften en welzijn. De Afrikaanse apothekersketen Goodlife Pharmacy kende een goed begin van het jaar en zag haar omzet herstellen tot niveaus van voor de pandemie. In maart werden er in Kenia, de belangrijkste markt voor Goodlife, als gevolg van een sterke stijging van het aantal COVID-sterfgevallen, aangescherpte maatregelen getroffen. Openingstijden van winkels werden beperkt en dit ging ten koste van de omzet van Goodlife. Medgenome, de marktleider voor genetische diagnostiek in Zuid-Azie blijft zich goed ontwikkelen en speelt een belangrijke rol in de bestrijding van COVID. Medgenome maakt deel uit van een select groepje laboratoria dat door de Indiase overheid is aangesteld voor het afnemen van COVID testen in het land.   

De investeringen binnen het thema MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk ontwikkelden zich goed dit kwartaal. Een aanzienlijk deel van de GIP’s investeringen binnen dit thema richten zich op (gedigitaliseerde) financiële dienstverlening (fintech) in ontwikkelingslanden. Financiële inclusie is een belangrijke doelstelling op zich, maar ook bij het realiseren van andere SDG’s. WorldRemit, een bedrijf dat grensoverschrijdend betalingsverkeer in opkomende landen mogelijk maakt, blijft hard groeien. De impact van WorldRemit is significant: met de diensten van de onderneming kunnen arbeidsmigranten (een deel van) hun salaris tegen zeer lage kosten overmaken naar hun families in arme regio’s, waardoor de levensstandaard aldaar verbetert. 


Dit kwartaal werden er diverse nieuwe investeringen door onze investeringpartners aan de GIP-portefeuille toegevoegd, waaronder CowryWise in Nigeria. CowryWise is een digitaal platform dat sparen en investeren mogelijk maakt vanaf slechts USD 0,25.
Een andere recente toevoeging aan de GIP-portefeuille is Arya, een Agritech bedrijf in India. Arya biedt een oplossing voor een tweetal problemen in de agrarische sector 
in India. Het eerste probleem betreft het verlies van oogst door suboptimaal transport van de boerderij naar de markt en gebrekkige infrastructuur voor opslag van de oogst. Het tweede probleem is het seizoensgebonden karakter van de kasstromen voor boeren (groot na verkoop oogst, geen daarvoor). Arya is een geïntegreerd agrarisch platform dat na de oogst voorziet in opslag, financiering en verbeterde toegang tot de markt. 


Een van de GIP’s investeringspartners binnen het thema Duurzame productie en consumptie richt zich op duurzame landbouw en bleef gedurende het kwartaal  leningen verstrekken aan onder meer coöperaties die kleinschalige boeren toegang geven tot beter betaalde markten die meer financiële en operationele stabiliteit bieden. Zoals gebruikelijk voor het eerste kwartaal van het jaar, werden de meeste leningen door deze investeringspartner verstrekt in Latijns-Amerika, waar de koffieoogst zorgt voor een kapitaalbehoefte bij boeren in landen als Costa Rica en Colombia. In Afrika werden leningen verstrekt aan boeren actief met cashewnoten, katoen en sesam. 

Met haar investeringen binnen het thema Klimaat en energietransitie levert de GIP een bijdrage aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. Gedurende het kwartaal boekte een investeringspartner van de GIP goede voortgang met de ontwikkeling van windmolen- en zonne-energieparken waardoor er binnen afzienbare tijd duurzame capaciteit aan het energienetwerk wordt toegevoegd. Circa 35% van de investeringen door deze partner hebben betrekking op zonne-energie, 45% in Onshore windprojecten en circa 20% in Offshore windprojecten.
Een andere investeringspartner van de GIP, met elektrificatie van transport als focusgebied, investeerde dit kwartaal in Ampersand uit Rwanda.  Ampersand ontwikkelt elektrische motorfietsen (inclusief batterij) en financiert de aankoop van deze motorfietsen door taxi chauffeurs. Motorfietsen zijn het primaire transportmiddel in Oost-Afrika. Door de reguliere motorfietsen (met benzinemotor) te vervangen door elektrische wordt de CO₂-uitstoot gereduceerd. 

Download de kwartaalbrief

 • 2021Q1 Global Impact Pool kwartaalbericht
Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer