Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
2 juni 2022

Global Impact Pool Kwartaalbrief

Middels deze brief delen wij graag de belangrijke ontwikkelingen die binnen de Kempen Global Impact Pool hebben plaatsgevonden gedurende het eerste kwartaal van 2022. De missie van het fonds, het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering, stond opnieuw centraal gedurende het kwartaal. Specifiek levert de Kempen Global Impact.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

 1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.


Impact hoogtepunten Q1​


Financieel rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) behaalde in het eerste kwartaal van 2022 een rendement van -0,8% (FA-shareclass), resulterend in een rendement van 18,6% over de afgelopen 12 maanden en een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,4% over de afgelopen 3 jaar. Sinds de oprichting van het fonds (begin 2018) heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,8% weten te realiseren voor haar participanten.


Na de uitmuntende prestaties van de GIP gedurende het laatste kwartaal van 2021, heeft het fonds een licht negatief rendement behaald gedurende het eerste kwartaal van 2022. De core-impact portefeuille van de GIP, die grotendeels bestaat uit private marktinvesteringen zoals Private Equity & Infrastructuur, behaalde een licht positief rendement. Het negatieve rendement van de GIP kan grotendeels worden toegeschreven aan de Green Bonds portefeuille, waar de fors stijgende rente op de kapitaalmarkten een negatief effect had op de portefeuille. Door de beperkte allocatie van de GIP naar Green Bonds, die voornamelijk vanuit het oogpunt van liquiditeitsbeheer worden aangehouden, was het negatieve effect op portefeuilleniveau beperkt. 


Belangrijkste ontwikkelingen dit kwartaal
De GIP heeft zijn missie voortgezet om kapitaal te bundelen en impact te schalen namens zijn deelnemers gedurende het eerste kwartaal van 2022 Het beheerd vermogen daalde licht tot € 146 miljoen eind maart 2022. Deze daling kan volledig worden toegeschreven aan een waardedaling van de beleggingsportefeuille. Per saldo heeft er gedurende het eerste kwartaal een instroom aan kapitaal plaatsgevonden voor de GIP-portefeuille. Met trots vermelden wij daarnaast dat er in maart 2022 een additioneel bedrag van € 74 miljoen aan de GIP is toegezegd, waarvan circa 10% kort na kwartaaleinde is afgeroepen door de GIP.  

Het portefeuille-beheer team van de GIP heeft haar veelbelovende pijplijn verder voorzien van nieuwe investeringsmogelijkheden. Tijdens het eerste kwartaal van 2022 heeft de GIP daardoor opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal aan het werk kunnen zetten gezet. De meest opmerkelijke toevoeging aan de portefeuille is een belegging middels een Indiase vermogensbeheerder. Deze partij is gespecialiseerd in het verkleinen van de financiële inclusiekloof in India door het verstrekken van leningen aan achtergestelde huishoudens of Mkb-ondernemingen. Daarnaast heeft de GIP in het eerste kwartaal van 2022 extra kapitaal toegezegd aan een bestaande partner, die in een vroeg stadium investeert in fintech-bedrijven die financiële inclusie stimuleren in achtergestelde, opkomende markten.

Onderstaand overzicht geeft per impact-thema een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille gedurende het kwartaal.


​Ontwikkeling portefeuille
Basisbehoeften en welzijn. De investeringen binnen dit thema hebben in de loop van het kwartaal opnieuw aanzienlijke vooruitgang geboekt. In de vorige kwartaalupdate hebben wij aangegeven dat de GIP via een investeringspartner haar investering in Goodlife Pharmacies heeft verhoogd door deel te nemen aan een nieuwe financieringsronde. Het bedrijf heeft de afgelopen periode een exponentiële groei laten zien, en is intussen ontwikkeld tot de grootste apotheek-  en gezondheidszorgketen in Oost-Afrika. Deze sterke groei heeft ertoe geleid dat de investeringspartner haar belang in het bedrijf gedurende het eerste kwartaal van 2022 gedeeltelijk heeft afgebouwd. Met deze gedeeltelijke verkoop heeft de investeringspartner 49% van de initiele investering terugverdiend, terwijl er nog steeds een meerderheidsbelang in het bedrijf aanwezig is.  

De investeringen binnen het thema MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk lieten in het kwartaal opnieuw goede ontwikkelingen zien. Eén van de investeringspartners van de GIP heeft gedurende het eerste kwartaal van 2022 haar belang in BIMA vergroot, een bedrijf dat zicht richt op het aanbieden van digitale zorg- en levensverzekeringen in meerdere landen in Azie (o.a. Bangladesh, Cambodja en de Filipijnen). BIMA sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de GIP op het gebied van financiële inclusie in opkomende markten, met name doordat het bedrijf essentiële verzekeringen en gezondheidsdiensten aanbied aan klanten met een laag inkomen. Momenteel worden er met dergelijke impactvolle diensten circa 3 miljoen achtergestelde consumenten bediend in opkomende markten. Dezelfde investeringspartner heeft ook een nieuwe naam toegevoegd aan de portefeuille: HD Bank, een in Vietnam operererende consumentenbank met een sterke focus op het retail- en MKB-segment. Ook dit bedrijf richt zich op financiële inclusie, o.a. door het aanbieden van producten die betaalbaar zijn voor consumenten met een laag inkomen.


De investeringspartner die zich richt op startende bedrijven binnen dit thema heeft gedurende het eerste kwartaal van 2022 een belang genomen in Acasa, een Latijns-Amerikaans ‘proptech’ bedrijf‘. De vastgoedmarkt voor huizenbezitters in deze regio is erg inefficient, met vaak een lage mate van liquiditeit, weinig mogelijkheden voor bankleningen, nauwelijks transparantie en een vaak tijdrovend aan- en verkoopprocess. Acasa zich richt op het vergemakkelijken van dit proces voor met name huiseigenaren van kleinschalig vastgoed. 


Een van de investeringspartners van de GIP binnen het thema Circulaire economie richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan (cooperaties van) kleine boeren in ontwikkelingslanden. Gedurende het eerste kwartaal verstrekte deze investeringspartner leningen aan vijf cooperaties in Togo en Burkina Faso (cashewnoten), Kenya (macademia’s) en Oeganda (koffie en katoen). Nu het koffieseizoen in Costa Rica en Honduras ten einde is gekomen is de investeringspartner begonnen met het financieren van boeren in Peru (cacao) en Bolivia (quinoa). In Azie werden leningen verstrekt in met name Indonesie en India (sojabonen, warehousing en financiele dienstverlening gericht op landbouw).


Met zijn investeringen binnen het thema Klimaat en energietransitie draagt de GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. In de loop van het kwartaal heeft een van de investeringspartners van de GIP, die aan dit thema is blootgesteld, opnieuw goede vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van wind- en zonne-energieparken. Gedurende het eerste kwartaal van 2022 is er voor beide fondsen van de bestaande investeringspartner kapitaal opgevraagd, hiermee is de blootstelling naar dit thema opnieuw vergroot. Dit kapitaal is o.a. gebruikt voor de financiering van een zonne-energiecentrale in Italië. Deze investeringen zullen in de nabije toekomst opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid duurzame capaciteit toevoegen aan het energienetwerk. 
De Impact Case voor dit kwartaal richt zich op Ampersand, een bedrijf van onze investeringspartner die zich binnen dit thema focust op startende bedrijven. Het bedrijf Ampersand richt zich op het verminderen van brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot door de elektrificatie van motorfietsen in Rwanda.

Download de kwartaalbrief

 • 2022Q1 Global Impact Pool kwartaalbericht

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer