Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
24 maart 2021

Global Impact Pool Kwartaalbrief

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het vierde kwartaal van 2020. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan:

 1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.


Impact hoogtepunten Q4​


Financieel rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het vierde kwartaal van 2020 een rendement van +0,6% voor de FA fondsklasse. Dit brengt het rendement voor 2020 tot -0,4%.

De GIP gaat in 2021 haar vierde levensjaar in en de investeringspartners, de door de GIP aangestelde partners voor het doen van impactvolle investeringen, hebben goede stappen gezet in het investeren van door de GIP gecommitteerd vermogen. Sinds haar inceptie heeft de GIP  het zogenaamde J-Curve effect* geneutraliseerd door te investeren in een impactvol mandje van green bonds, in afwachting van de afroep van gecommitteerd kapitaal door onze investeringspartners. Hierdoor is een negatief rendement sinds inceptie grotendeels voorkomen. Naar verwachting zal het rendement van GIP in de komende jaren een betere reflectie zijn van de waardeontwikkeling van onderliggende investeringen, omdat de portefeuillebedrijven zich verder ontwikkelen en belangen winstgevend worden verkocht.

Belangrijkste ontwikkelingen dit kwartaal
De COVID 19-pandemie domineert nog steeds het wereldnieuws. Alhoewel de uiteindelijke economische en sociale gevolgen nog niet duidelijk zijn, blijven de Global Impact Pool en haar investeringen zich tot dusver goed ontwikkelen, een bevestiging van de relevantie van de bedrijven waarin is geïnvesteerd. De investeringspartners die zijn aangesteld door de Global Impact Pool bewijzen hun waarde door selectief te zijn met hun investeringen waarbij risico’s en kansen zorgvuldig worden ingeschat.

De GIP eindigde het jaar met een vermogen onder beheer van €108 miljoen. Het GIP beheerteam heeft in de afgelopen maanden een zeer kansrijke pijplijn van nieuwe investeringen ontwikkeld, waarmee het nieuw toevertrouwd vermogen impactvol kan investeren. 

Onderstaand overzicht geeft een beknopte weergave van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille dit kwartaal per Impact thema.

Ontwikkeling portefeuille
Basisbehoeften en welzijn is een thema dat in het vierde kwartaal een gemengd beeld liet zien. De Afrikaanse apothekersketen Goodlife Pharmacy bevindt zich in de frontlinie van de COVID pandemie en zorgt ervoor dat in Oost-Afrika de toegang tot betaalbare gezondheidszorg verzekerd is. Twee bedrijven actief in de gezondheidszorg in Oost- en West-Afrika (Pyramid Pharma) en India (Ascent Meditech) hadden te kampen met verstoringen in de waardeketen, bijvoorbeeld door vertraagde leveringen van producten of een afname van orders voor niet-urgente zorg De impact van de investeringen binnen dit thema is echter onmiskenbaar. Medgenome, levert een belangrijke bijdrage aan het onder controle krijgen van het virus in India, onder andere door COVID-19 testen af te nemen en testkits te ontwikkelen voor landelijke distributie. Een ander Indiaas bedrijf in de GIP portefeuille is gezichtsmaskers gaan ontwikkelen waarmee de bevolking zich kan beschermen. 

De investeringen binnen het thema MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk ontwikkelden zich goed dit kwartaal. Het thema wordt door de GIP breed geadresseerd omdat onze investeringspartners veel aandacht hebben voor de gezondheid, veiligheid en baanzekerheid van de werknemers van de portefeuillebedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Een aanzienlijk deel van de GIP’s investeringen binnen dit thema richten zich op gedigitaliseerde financiële dienstverlening (fintech) in ontwikkelingslanden. (Zie ook subdoel 8.10 van de SDG’s: ‘het uitbreiden van beschikbaarheid van financiële diensten en verzekeringen aan allen’). Tijdens deze COVID pandemie bewijst fintech zich als een solide oplossing voor financiële inclusie omdat, ondanks wereldwijde lockdowns, toegang tot financiële diensten gewaarborgd is. Een van de investeringen, Tarfin, verstrekt in Turkije laagdrempelig en betaalbaar werkkapitaal aan boeren, zodat deze hun bedrijf op een efficiënte en duurzame manier kunnen beheren.
Indonesische Julo en het Colombiaanse Addi verstrekken kleine, kortlopende leningen aan huishoudens met een stabiel maar laag inkomen met zeer beperkte toegang tot krediet. Hierdoor worden zogenaamde ‘loan sharks’ vermeden en bouwen de huishoudens een kredietprofiel op. Dit kredietprofiel biedt op termijn toegang tot een grote hoeveelheid diensten die verder bij kunnen dragen aan het welzijn van deze huishoudens of verdere groei van een onderneming. Investeringen binnen dit impact thema presteren naar verwachting en in sommige gevallen zelfs boven verwachting, het gevolg van hoger dan verwachte groei in de vraag naar aangeboden diensten. Onze investeringspartners binnen dit thema zijn in het vierde kwartaal, maar ook in het begin van 2021, zeer actief geweest met nieuwe investeringen in impactvolle ondernemingen.  In het vierde kwartaal werd er bijvoorbeeld geïnvesteerd in het Braziliaanse Monkey Exchange een zogenaamd Supply Chain Finance platform dat kleine ondernemingen toegang biedt tot werkkapitaal dat anders niet of tegen zeer hoge rentes beschikbaar zou zijn. 

Een van de GIP’s investeringspartners binnen het thema Duurzame productie en consumptie  richt zich op duurzame landbouw en bleef gedurende het kwartaal  leningen verstrekken aan onder meer coöperaties die kleinschalige boeren toegang geven tot beter betaalde markten die meer financiële en operationele stabiliteit bieden. De meeste portefeuillebedrijven hebben veerkracht getoond en de activiteiten keren terug naar pre-COVID-19 niveaus. Leningen worden echter nog steeds met de nodige voorzichtigheid verstrekt, waarbij de nadruk ligt op bestaande relaties. Een andere investeringspartner van de GIP richt zich op het doen van investeringen in jonge maar veelbelovende bedrijven op het gebied van de circulaire economie. In het vierde kwartaal werd er een investering gedaan in ThinkIQ, een onderneming die een totaaloplossing heeft ontwikkeld voor het volgen van materialen in het productieproces,  waarmee met name voedselproducenten hun productieproces kunnen verduurzamen en efficiënter kunnen maken. Dit leidt tot verbeterde kwaliteit, minder afval en een hogere opbrengst. 

Met haar investeringen binnen het thema Klimaat en energietransitie levert de GIP een bijdrage aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. Gedurende het kwartaal boekte een investeringspartner van GIP goede voortgang met de ontwikkeling van windmolen- en zonne-energieparken waardoor er binnen afzienbare tijd duurzame capaciteit aan het energienetwerk wordt toegevoegd. Weer een andere investeringspartner investeerde in ZeroAvia,  een onderneming die zich richt op de ontwikkeling van een door waterstof aangedreven, elektrische vliegtuigmotor. De motor vormt een alternatief voor traditionele, door kerosine aangedreven vliegtuigmotoren en heeft het potentieel om de CO₂-uitstoot van de luchtvaartsector drastisch te verlagen.

Download

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer