Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
9 november 2022

Global Impact Pool Kwartaalbrief

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het derde kwartaal van 2022. De missie van het fonds, het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering, stond zoals altijd centraal gedurende het kwartaal.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

 1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.


Impact hoogtepunten Q3​

Financieel rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) behaalde gedurende het derde kwartaal van 2022 een rendement van 1,4% (FA-shareclass), resulterend in een rendement van 5,3% over de eerste drie kwartalen van 2022. In de afgelopen 12 maanden behaalde het fonds een rendement van 16,6%, terwijl het gemiddeld jaarlijks rendement de afgelopen 3 jaar uitkomt op 7,3%, in lijn met het verwachte langetermijnrendement van gemiddeld 6-8% per jaar . Sinds de oprichting van het fonds (januari 2018) heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 4,7% weten te realiseren voor haar participanten.

Het jaar 2022 is tot nu toe een zeer uitdagend jaar gebleken voor financiële markten. Ondanks deze moeilijke omstandigheden behaalde de gebalanceerde beleggingsportefeuille van de GIP tijdens zowel het derde kwartaal als het jaar tot nu toe sterke rendementen. Tijdens het derde kwartaal van 2022 had het Private Equity en Venture Capital deel van de core-impact portefeuille het lastig door de uitdagende macro-omgeving met bijvoorbeeld stijgende rentetarieven, verstoringen van de toeleveringsketen en de hoge inflatie. De negatieve gevolgen hiervan werden echter tenietgedaan door opwaarderingen van enkele portefeuillebedrijven, de sterker wordende Amerikaanse dollar en een positieve bijdrage vanuit de Private Debt portefeuille. Ook de Infrastructuur portefeuille, die bestaat uit investeringen in Europese greenfield-projecten voor hernieuwbare energie, realiseerde dit kwartaal een licht positief rendement. 


Belangrijkste ontwikkelingen dit kwartaal
De GIP heeft gedurende het derde kwartaal van 2022 haar missie voortgezet om kapitaal te bundelen en impact te schalen namens haar deelnemers. Het beheerd vermogen steeg naar €170 miljoen eind september 2022. Deze stijging kan worden toegeschreven aan een waardestijging van de beleggingsportefeuille, samen met beperkte instroom van kapitaal vanuit participanten. Per saldo heeft er gedurende het derde kwartaal een instroom van €2,5 miljoen aan kapitaal plaatsgevonden. Na kwartaaleinde werd er additioneel kapitaal opgevraagd bij participanten van de F-aandelenklasse, wat uiteindelijk heeft geleid tot een instroom van meer dan €16 miljoen in oktober. Dit stelt de GIP in staat om, samen met haar investeringspartners¸ kapitaal in te zetten in een markt die veel kansen biedt tegen relatief aantrekkelijke waarderingen. 

Het portefeuillebeheerteam van de GIP heeft gedurende het derde kwartaal haar veelbelovende pipeline verder uitgebreid met nieuwe investeringsmogelijkheden. Het team heeft namelijk verschillende Europese en Indiase Venture Capital (durfkapitaal) investeerders geïdentificeerd die geschikt zouden kunnen zijn voor de beleggingsportefeuille van de GIP. Bovendien was het team eind Q3 2022 dicht bij het toezeggen van kapitaal aan een nieuwe investeringspartner binnen het thema Klimaat en Energie. 

Onderstaand overzicht geeft per impact-thema een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille gedurende het kwartaal.

Ontwikkeling portefeuille
Tijdens het kwartaal werd er additioneel kapitaal gealloceerd naar het thema Basisbehoeften en welzijn, o.a. doordat LeapFrog kapitaal heeft afgeroepen voor een vervolginvestering in zowel HealthifyMe als Medgenome. HealthifyMe is de grootste mobiele gezondheidsapp voor consumenten in India, met op dit moment meer dan 30 miljoen downloads. Via de appbiedt het bedrijf betaalbare digitale gezondheidsdiensten aan consumenten in India en Zuidoost-Azië, met een focus op obesitas en niet-overdraagbare aandoeningen zoals Parkinson en diabetes. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, zowel in financiële termen (bijvoorbeeld groei van de omzet) als in de impact die het heeft behaald (verbeterde gezondheid van significant meer consumenten in opkomende markten). Medgenome op haar beurt is de marktleider in Zuid-Azië voor genetische diagnostiek, en staat op punt haar operatie uit te breiden naar andere markten in Zuidoost-Azië en Afrika. Het bedrijf heeft drie belangrijke focusgebieden: (1) het leveren van diagnostische diensten aan ziekenhuizen en clinici, (2) het leveren van hoogwaardig genetisch onderzoek (next-generation sequencing), en (3) het in licentie geven van de unieke genetische database aan externe partijen. 

Binnen het thema MKB-ontwikkeling en fatsoenlijk werk hebben onze investeringspartners goede vorderingen gemaakt door nieuwe en vervolginvesteringen te realiseren. Quona Capital, de investeringspartner die zich richt op het financieren van fintech start-ups in opkomende markten, riep kapitaal af om de aankoop van nieuwe en bestaande portefeuillebedrijven te financieren. De meest opvallende toevoegingen aan de portefeuille zijn Makmur, Kanastra en Mewt, al deze bedrijven sluiten goed aan bij de impactdoelstelling van de GIP om essentiële en betaalbare financiële- en gezondheidsdiensten te bieden aan achtergestelden in opkomende markten. Makmur is actief in Indonesië en heeft een beleggingsapp ontwikkeld die achtergestelde consumenten helpt geld te beheren en hun vermogen te laten groeien in lijn met persoonlijke doelstellingen. Kanastra opereert in de Latijns-Amerikaanse markt en heeft een dienst ontwikkeld waarmee het kleine bedrijven financiering biedt met een relatief snelle doorlooptijd en lage tarieven. 
De markt voor micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen (MSME’s) in India is de afgelopen jaren snel gedigitaliseerd. De meeste partijen die deze bedrijven bedienen bieden stand-alone producten aan, wat heeft geleid tot een enorme versnippering van bankactiviteiten. Mewt is een digitale interface met als doel het bankieren voor MSME’s te vereenvoudigen. De tool biedt inzicht door verschillende bankrekeningen te consolideren, waardoor de complexiteit vermindert en men beter inzicht heeft in de eigen geldstromen.


Trill Impact, de GIP’s investeringspartner gericht op Private Equity impact investeringen in Noord-Europa, heeft kapitaal afgeroepen voor een investering in KarrierreTutor. Dit Duitse bedrijf biedt digitaal beroepsonderwijs en trainingsmodules aan werklozen en mensen met een risico op werkloosheid om de weerbaarheid in de arbeidsmarkt te vergroten. 


ResponsAbility, één van de investeringspartners van de GIP binnen het thema Circulaire economie, richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan (coöperaties van) kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden. Tijdens het derde kwartaal van 2022 vond de meeste activiteit plaats in Azië, waar kapitaal is toegewezen aan financiële instellingen met landbouwportefeuilles in Vietnam. Binnen de regio Afrika en Latijns-Amerika financierde ResponsAbility verschillende coöperaties die zich bezighouden met het verbouwen van cacao en koffie. Ook werd een samenwerking met een nieuwe partij aangegaan in zowel Oeganda als Colombia, bij beide partijen ligt de focus op het verstrekken van leningen aan koffieproducenten.


Met haar investeringen binnen het thema Klimaatverandering en Energietransitie draagt de GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. EIF, de investeringspartner van de GIP die durfkapitaal toezegt aan startende bedrijven die zich richten op klimaatoplossingen, riep in het derde kwartaal een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal af. Dit kapitaal werd gebruikt om een vervolginvestering in Unagi en een nieuwe investering in Andium te financieren. Unagi, één van de bestaande portefeuillebedrijven van de GIP die opereert in de Verenigde Staten, produceert hoogwaardige elektrische scooters die in stedelijke gebieden een schoon en vaak sneller alternatief bieden voor een auto. Andium biedt een technologie aan die de emissies kan monitoren van een bedrijf haar productielijn, daarnaast heeft het bedrijf ook analytische- en rapportagediensten. De focus van Andium ligt op het detecteren van methaanemissies, een gas dat 28 keer krachtiger is dan koolstofdioxide (CO2). Door gebruik te maken van de diensten van Andium kan een bedrijf haar uitstoot gericht verminderen. 
KGAL, de Duitse investeringspartner waarvan de GIP momenteel twee fondsen in haar portefeuille heeft, investeert in de ontwikkeling van windparken en zonne-energieparken in Europa. KGAL bleef goede vooruitgang boeken met de ontwikkeling van de portefeuillebedrijven en projecten tijdens het kwartaal, wat resulteerde in een aanzienlijke kapitaalbehoefte tijdens het kwartaal. Door deze additionele allocatie nam de blootstelling van de GIP aan het thema Klimaatverandering en Energietransitie opnieuw toe. Het nieuw afgeroepen kapitaal werd onder meer gebruikt voor de financiering van de bouw van zonne-energiecentrales in Italië en Griekenland en voor de aankoop van de turbines voor het onshore windpark Rywald in Polen. Al deze investeringen zullen binnenkort een aanzienlijke hoeveelheid hernieuwbare energiecapaciteit aan het netwerk toevoegen. Zoals vermeld tijdens onze laatste driemaandelijkse update, heeft de GIP in het derde kwartaal van 2022 aanzienlijk extra kapitaal toegezegd aan het nieuwe fonds van KGAL, wat onze overtuiging in deze investeringspartner en haar veelbelovende pijplijn van projecten goed weerspiegelt.

De Impact Case voor dit kwartaal richt zich op Komet, een Oostenrijks bedrijf dat hoogwaardige water- en energiezuinige sprinklers, regelaars en grote waterpistolen produceert. Komet is een nieuw portefeuillebedrijf van Trill Impact, de GIP-investeringspartner voor Private Equity Buy-out investeringen in Noord-Europa.

Download de kwartaalbrief

 • 2022Q3 Global Impact Pool kwartaalbericht

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer