Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
9 september 2023

Global Impact Pool Kwartaalbrief

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool in het tweede kwartaal van 2023. De missie van het fonds, het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering, stond zoals altijd centraal gedurende het kwartaal. Naast de expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden, levert de Kempen Global Impact Pool specifiek een positieve bijdrage aan de vier thema’s die rechts op deze pagina zijn weergegeven.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

 1. Basisbehoeften en welzijn: Het de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

Impact hoogtepunten Q2 2023


Financieel rendement

De Global Impact Pool (GIP) behaalde in het tweede kwartaal van 2023 een rendement van -0.9% voor de FA-shareclass. 

De Private Equity (PE) en Venture Capital (VC) componenten van de portefeuille droegen negatief bij aan het rendement, doordat beide beleggingscategorieën te maken hadden met aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Er is nog steeds een lagere beschikbaarheid van kapitaal in de markt, omdat beleggers risicomijdend zijn geworden door hoge rentetarieven, hoge inflatiecijfers en de toegenomen wereldwijde politieke spanningen. Al deze ontwikkelingen zorgen voor meer onzekerheid en een lastiger klimaat voor fondswerving en IPO’s en uiteindelijk lagere waarderingen. Ook de waarderingen van een aantal bedrijven binnen de GIP is hierdoor naar beneden bijgesteld. Het is echter positief om te zien dat de meeste fundamentele criteria, zoals bijv. omzetgroei en winstgevendheid, er solide uitzien en zich ontwikkelen in lijn met de verwachtingen. 


Portefeuille ontwikkelingen
De GIP heeft in het tweede kwartaal van 2023 haar missie voortgezet om namens haar deelnemers kapitaal te bundelen en impact te schalen. Het beheerde vermogen is toegenomen tot 196 miljoen euro eind juni 2023. Deze stijging kan worden toegeschreven aan het opgevraagde kapitaal van beleggers in de E-aandelenklasse (commitment share class) om nieuwe investeringsmogelijkheden te financieren. Het negatieve rendement van de GIP zorgde voor lichtelijk lagere omvang van de portefeuille. Op netto-basis was er gedurende het kwartaal sprake van een instroom van ongeveer 3 miljoen euro voor de GIP. Dankzij dit nieuwe kapitaal kan de GIP, samen met haar investeringspartners, kapitaal inzetten in een markt die veel kansen biedt tegen relatief aantrekkelijke waarderingen.

Gedurende het kwartaal werd door bijna alle onderliggende investeringspartners kapitaal opgevraagd. Het meeste kapitaal werd afgeroepen door Leapfrog, de Private Equity investeringspartner in opkomende markten. Leapfrog richt zich specifiek op het financieren van consumenten met een laag inkomen die slecht toegang hebben tot financiële diensten. Dit kapitaal ging naar Leapfrog’s Emerging Consumer Fund IV en de co-investering in HealthifyMe. Ook Impax, die investeert in platformen voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, heeft een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal opgevraagd voor het Impax New Energy Investors Fund IV. Verder is ook voor het eerst kapitaal opgevraagd door ETF Partners voor het Environmental Technologies Fund 4, het fonds van onze Europese klimaat-investeringspartner die zich richt op investeringen in startups die technologische oplossingen bieden voor de klimaattransitie.

Basisbehoeften en welzijn
Tijdens het kwartaal heeft de GIP haar blootstelling aan het thema Basisbehoeften en Welzijn verhoogd door extra kapitaal te alloceren. Onze investeringspartner LeapFrog heeft kapitaal afgeroepen om de Fund IV investering in Redcliffe Labs en de co-investering in HealthifyMe te financieren. Redcliffe Labs is één van de grootste digitale gezondheidsbedrijven in India en richt zich op de grote, snelgroeiende markt voor algemene diagnostiek in het land. Het platform combineert klantwerving via online marketing en het thuis afhalen van (bloed)monsters met een traditioneel netwerk van inzamelcentra en referentielaboratoria. Eind 2022 had het bedrijf 52 laboratoria met een bereik van meer dan 150 steden en heeft het meer dan 1.100 bloedafnemers en chauffeurs in dienst die werken vanuit de 1.226 verzamelcentra. Deze centra bevinden zich dicht bij de klanten in de wijken. HealthifyMe is de grootste online gezondheidsapplicatie voor consumenten in India met meer dan 30 miljoen downloads. Via haar app biedt het bedrijf betaalbare digitale gezondheidsdiensten aan consumenten in India, Zuidoost-Azië en de bredere Indiase diaspora. Een groot deel van het klantenbestand bestaat uit ‘achtergestelde’ gebruikers die in kleinere steden wonen en geen tot weinig toegang hebben tot goede gezondheidsdiensten. De oplossingen van het bedrijf zijn gericht op het groeiende probleem van obesitas en niet-overdraagbare ziekten zoals Parkinson en diabetes. Het bedrijf heeft door de jaren heen een sterke groei doorgemaakt, zowel in financiële termen (bijv. omzetgroei) als de impact die het heeft bereikt (bijv. toegenomen gezondheid van een groeiend aantal consumenten in opkomende markten). 


MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk
Binnen het thema MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk boekten onze investeringspartners goede vooruitgang door nieuwe of vervolginvesteringen af te ronden. Quona Capital, dat zich richt op startende fintech-bedrijven in achtergestelde economieën, deed een beroep op kapitaal om vervolginvesteringen in de portefeuille te financieren. Het kapitaal werd gebruikt voor investeringen in ZestMoney, Sunday en Tarfin. ZestMoney is een Indiaas bedrijf dat een digitaal leenplatform heeft ontwikkeld voor klanten zonder, of met een zeer beperkte, kredietgeschiedenis. Het bedrijf biedt betaalbare leningen, via zowel online als offline partners. Sunday biedt een all-in verzekeringsproduct voor het achtergestelde deel van de bevolking in Thailand. Zij bieden verzekeringen aan voor gezondheidszorg, mobiele gadgets, motorvoertuigen en reisverzekeringen. Tarfin richt zich op de agrarische sector in Turkije en Roemenië, door boeren te voorzien van landbouw-inputfinanciering, voorraadfinanciering en de (voor-)financiering van gewassen tijdens de oogstperiode. Leapfrog vroeg kapitaal op om de investering in Sun King te financieren. Dit bedrijf is een toonaangevende leverancier van apparaten die zonne-energie opwekken in Afrika en Azië. Het bedrijf distribueert en financiert betaalbare zonneapparatuur, variërend van lantaarns tot grotere conventionele systemen waarbij zonnepanelen worden gebruikt. De producten van Sun King worden gedistribueerd via groothandelsplatforms of rechtstreeks via een direct-to-consumer distributienetwerk met 20.000 agenten en 260 vestigingen in acht Afrikaanse markten. Hoewel dit bedrijf een duidelijke link heeft met het thema Klimaat en Energie, draagt het ook bij aan de ontwikkeling van MKB-bedrijven omdat het deze kleinere bedrijven in staat stelt kosten te besparen op energieverbruik door het installeren van energieopwekkende zonnesystemen.

Circulaire economie
ResponsAbility, een van GIP’s investeringspartners binnen het thema Circulaire economie, richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan (coöperaties van) kleine boeren in ontwikkelingslanden. De meeste activiteit tijdens het tweede kwartaal van 2023 vond plaats in Afrika ten zuiden van de Sahara, waar een lening werd uitgegeven aan een bedrijf dat een online marktplaats heeft opgezet die koffieboeren en koffiebranders op wereldwijde schaal met elkaar verbindt. Deze rechtstreekse link bevordert een eerlijkere en rechtvaardigere toeleveringsketen van koffie, omdat het tussenpersonen omzeilt waardoor een groter deel van de marge naar de koffieproducten vloeit. Een andere noemenswaardige investering betreft een lening aan een Oegandees bedrijf dat boerderijen helpt bij de transitie naar het verbouwen van biologische gewassen. Het bedrijf assisteer eveneens bij het inkopen van biologische grondstoffen voor boeren, en beschikt over lokale verwerkingsfaciliteiten voor biologische soja, sesam, chia, katoen en andere lokaal geproduceerde biologische producten. De overige leningen werden door respons Ability uitgegeven in India, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. 

Klimaatverandering en Energietransitie
Met haar investeringen binnen het thema Klimaat en energietransitie draagt de GIP bij aan de energietransitie naar meer duurzame energiebronnen. ETF Partners heeft voor het eerst kapitaal opgevraagd, dit werd gebruikt voor de reeds voltooide investeringen in Net Purpose, Fairly Made en Dexter. Net Purpose is een ESG data-provider voor Impact en ESG data, het bedrijf heeft veel institutionele beleggers als klant. Fairly Made richt zich op de modeindustrie, waar haar diensten worden gebruikt voor het vergroten van de zichtbaarheid van de toeleveringsketen en het in kaart brengen van de milieuimpact. Dexter is een Nederlandse startup die energiebedrijven diensten biedt voor het voorspellen van de opwekking van duurzame energie en het optimaliseren van de handel. 

KGAL, onze Duitse investeringspartner die zich richt op infrastructuur voor hernieuwbare energie (zonne- en windenergie), bleef gedurende het kwartaal goede vooruitgang boeken met de ontwikkelingen van haar projecten. Hierdoor nam de blootstelling van de GIP aan het thema klimaat en energie opnieuw aanzienlijk toe. Het opgevraagde kapitaal werd onder andere gebruikt om de bouw van zonnevelden in Italië, Spanje en Portugal te financieren. Er werd ook kapitaal gebruikt voor de aankoop van een belang in een Duits project dat zich richt op de ontwikkeling van een gecombineerd zonne- en windproject. Impax, onze in Londen gevestigde investeringspartner die zich eveneens richt op duurzame energieopwekking, deed een beroep op kapitaal om investeringen te financieren in ontwikkelingsmaatschappijen voor zonnevelden en windmolenparken in Polen, Duitsland, Italië, Ierland, Griekenland en de Verenigde Staten. Al deze investeringen zullen binnenkort een aanzienlijke hoeveelheid hernieuwbare energiecapaciteit aan het elektriciteitsnet toevoegen. 


De impact case voor dit kwartaal richt zich op Arya Group, een Indiaas agrarisch dienstverleningsbedrijf dat deel uitmaakt van zowel Quona Fund II als het responsAbility Agriculture Fund.

Q2 Global Impact Pool Kwartaalbrief

Disclaimer
Kempen’s Global Impact Pool (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK IM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management.

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar Van Lanschot Kempen Investment Management geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer