Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
1 October 2023

Kwartaalupdate Alternatieve Beleggingen - Q3 2023

De nieuwste editie van onze Kwartaalupdate Alternatieve Beleggingen is uit!

Jarenlang presteerden traditionele portefeuilles (aandelen, obligaties) over het algemeen goed, dankzij lage inflatie, dalende rentes en negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties. Wij zijn echter van mening dat portefeuilles in het huidige regime van lage economische groei, structureel hogere inflatie en toenemende geopolitieke onzekerheid baat hebben bij het toevoegen van alternatieve beleggingen, met als doel om het portefeuillerendement te verhogen, risicodiversificatie te verbeteren en duurzaamheid te verankeren. Alternatieve beleggingen verwijzen naar een brede categorie activa (bijv. Alternatief krediet, Reële activa en Private equity) die unieke karakteristieken hebben ten opzichte van traditionele beleggingen.

In deze kwartaalupdate bieden we marktinzichten over de hiernavolgende alternatieve activaklassen, waarbij we telkens de prestaties van het afgelopen kwartaal toelichten, de huidige karakteristieken, en ons 6-12 maands vooruitzicht voor elke activaklasse:

Alternatief krediet  Reële activa Private equity 
 Corporate Direct Lending  Private Real Estate (equity)  Private equity
 Structured Credit  Private Infrastructure (equity)  
 Distressed Debt  Private Farmland (equity)  

In de huidige omgeving geven we binnen Alternatief krediet de voorkeur aan beleggen in (mezzanine) Structured Credit (gestructureerd krediet) en Distressed Debt (schulden van noodlijdende bedrijven), terwijl we voorzichtig zijn op Corporate Direct Lending gegeven onze visie op de economische cyclus. Binnen Reële activa prefereren we de inflatie-afdekkende eigenschap van niet-beursgenoteerde Infrastructuur en Landbouwgrond. Tegelijkertijd verwachten we dat niet-beursgenoteerd Vastgoed de komende periode hinder zal blijven ondervinden van neerwaartse waarderingsherzieningen. Verder zijn we vanwege de huidige macro-economische omgeving en relatief hoge waarderingen op dit moment voorzichtig op Private equity (met name grote buy-out fondsen).
Download het rapport

Lees meer insights

Disclaimer

Deze publicatie van Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK Investment Management) is uitsluitend bestemd ter informatie. De informatie in dit document is zonder mondelinge toelichting van een medewerker van VLK Investment Management onvolledig. VLK Investment Management beschikt over een vergunning als beheerder van diverse icbe's en abi's en is gerechtigd beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. VLK Investment Management wil uitdrukkelijk voorkomen dat de benchmarks die in deze publicatie worden gebruikt, worden gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld aan het publiek in de zin van de Benchmarkverordening. Daarom worden de benchmarkgegevens in deze publicatie uitsluitend aan u ter beschikking gesteld voor interne zakelijke en niet-commerciële doeleinden.

Deze publicatie mag in geen geval worden beschouwd als een aanbod en u kunt hieraan geen rechten ontlenen. De hierin opgenomen meningen zijn die van het Investment Strategy & Research team van VLK Investment Management per september 2023 en zijn aan veranderingen onderhevig. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige gebeurtenissen en er wordt geen garantie gegeven dat dergelijke activiteiten zullen plaatsvinden zoals voorzien of dat deze überhaupt zullen plaatsvinden. De externe bronnen die zijn gebruikt bij het opstellen van deze publicatie zijn met grote zorg en te goeder trouw geselecteerd. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie en gegevens uit deze bronnen actueel, correct en volledig zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en typefouten. Niets in deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk worden verspreid of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van VLK Investment Management en VLK Investment Management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor handelingen van derden in dit verband. Wij zijn niet verplicht de inhoud van deze publicatie bij te werken of te wijzigen. Aan alle beleggingen zijn risico's verbonden, waaronder mogelijk verlies van de gehele belegging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer