Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
Video van steenkool naar koala’s

Case study: over het creeeren van impact door middel van regeneratieve landbouw

De video geeft een beeld van een van onze investeringsprojecten in Australië, waarmee we een positieve bijdrage willen leveren aan de toekomst van boeren, natuur en klimaat. Zo creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde.

Na vele jaren van intensieve landbouw is de grond van deze regio zo verarmd dat het alleen nog geschikt lijkt voor het mijnen van steenkool. Na protesten van lokale boeren en milieuactivisten komen er nieuwe plannen voor het gebied. Boeren krijgen weer de kans om de verarmde grond nieuw leven in te blazen. Een woestijn verandert zo weer in rijke, biodiverse landbouwgrond, waardoor de bodem water en andere voedingsstoffen kan opnemen. Dit heeft weer positieve invloed op het klimaat en de omliggende natuur. Bovendien wordt een doorgang voor koala’s gecreëerd, die via deze corridor dit gebied veilig kunnen doorkruisen.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer