Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
16 oktober 2023 |Podcast

Beleggen in Alternatieve Beleggingen: Kunst of Wetenschap?

In deze podcast bespreken we de brede groep van alternatieve beleggingen ‘Real Assets.’ We kijken naar hun unieke kenmerken en bieden strategieën om beleggers te helpen de uitdagingen van het beleggen in deze activa te beheersen. Daarnaast kijken we naar wat strategisch advies voor deze activa zou kunnen betekenen en bieden we suggesties voor duurzaam beleggen in deze categorie.

Moderator: Jens Poepjes - Fiduciair Manager
Spreker: Pieter Heijboer - Hoofd Investment Strategy

Lees meer over alternatieve beleggingen

Jens Poepjes
Welkom bij de Van Lanschot Kempen podcast 'Beleggen in Alternatieve Beleggingen: Kunst of Wetenschap'. Allereerst, een disclaimer voordat we beginnen. Ik wil benadrukken dat deze podcast uitsluitend bedoeld is voor professionele beleggers en enkel ter informatie dient. De podcast biedt onvoldoende informatie voor het nemen van beleggingsbeslissingen en verstrekt geen beleggingsadvies. De waarde van beleggingen en het rendement daarop kunnen zowel stijgen als dalen en worden niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat beleggers niet het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag terugkrijgen.
Nu wil ik graag Peter Heijboer, hoofd beleggingsstrategie, verwelkomen. Mijn naam is Jens Poepjes, en ik ben de moderator voor deze podcast.

Pieter Heijboer 
Bedankt voor de uitnodiging. Fijn om hier aanwezig te zijn. 

Jens
Blij dat je er bent. Laten we meteen beginnen met deze podcast en starten met het ontrafelen van het 'Wat' en 'Waarom' achter alternatieve beleggingen, en specifiek, real assets. Dus wat is de definitie van alternatieve beleggingen en real assets, en waarom zouden we erin moeten beleggen?

Pieter 
Ja, goede vragen Jens. 
Alternatieve beleggingen omvatten alle beleggingen behalve traditionele beleggingen zoals obligaties en aandelen. Deze kunnen liquide en illiquide zijn. Ze kunnen tastbaar en niet tastbaar zijn, en variëren van huizen tot kunst of whisky. Alternatieve beleggingen zijn de afgelopen jaren steeds meer ‘mainstream’ geworden. Het alternatieve landschap heeft naar mijn mening een paar grote bouwstenen, zoals alternatieve credits, private equity en real assets. Real Assets is natuurlijk ons onderwerp voor vandaag. Het zijn tastbare fysieke activa die intrinsieke waarde hebben. Denk bijvoorbeeld aan infrastructuur - bruggen of elektriciteitsnetwerken, of vastgoed - woningen of logistieke gebouwen, en landbouwgrond.

Jens 
Je kunt aanraken waarin je investeert, klopt dat?

Pieter 
Ja, om te investeren in alternatieve beleggingen, zou je voornamelijk kunnen denken aan de volgende doelstellingen: het verbeteren van het rendement in vergelijking met traditionele beleggingscategorieën, het verbeteren van de diversificatie in je portefeuille, en de mogelijkheid om duurzaamheid in je beleggingen te integreren.

Jens 
Okay, dus dit zijn de redenen waarom je zou beleggen in deze categorie. . Dat is duidelijk. Bedankt. Nu specifiek real assets waarom zou ik daarin investeren en wat maakt ze uniek?

Pieter 
Ja, dus een paar kenmerkende eigenschappen van real assets in vergelijking met financiële activa, zoals aandelen en obligaties. Wanneer je denkt aan tastbare, fysieke activa zoals ik al eerder noemde, hebben ze intrinsieke waarde vanuit de nutfunctie, denk bijvoorbeeld aan bruggen. Een andere reden is dat de meeste real assets enige vorm van bescherming tegen inflatie bieden. En dat is natuurlijk erg nuttig in de huidige omgeving waarin we een verhoogde inflatie zien. En ten derde zou ik zeggen dat ze andere rendementsfactoren hebben dan de meeste financiële activa.

Jens 
Okay. Laten we wat dieper ingaan op de complexiteit van alternatieve beleggingen. Je hebt de voordelen genoemd. Ik neem aan dat er ook uitdagingen zijn bij het beleggen in alternatieve beleggingscategorieën. Kun je daar wat meer over vertellen?

Pieter 
Ja, natuurlijk. We zien vier belangrijke uitdagingen. Ten eerste het liquiditeitsprobleem. De meeste van deze activa zijn minder liquide dan traditionele beleggingen. Dit kan komen doordat ze zich in een fonds bevinden dat voor de komende zeven jaar is belegd, en er geen tussentijdse liquiditeit is, of omdat er geen secundaire markten zijn waar je deze beleggingen kunt verkopen. 
Ten tweede zijn deze alternatieve beleggingen operationeel gezien iets complexer. Dit heeft te maken met hun waardering, verplichtingen, kapitaaldoelen, maar ook tussentijdse kasstromen. Ten derde is er een grotere spreiding van rendementen binnen alternatieve beleggingen in vergelijking met traditionele activa. Daarom is het selecteren van een goede beheerder essentieel. Ten vierde zijn alternatieve beleggingen vaak minder gereguleerd dan traditionele activa. Hierdoor is er minder veiligheid voor beleggers die hierin beleggen. 

Jens
Okay, dat is duidelijk. We moeten iets doen aan deze uitdagingen want we horen ze vaak van de institutionele beleggers waarmee we spreken. Hoe helpt VLK institutionele beleggers bij het beheersen van deze uitdagingen bij het investeren in alternatieve beleggingen?

Pieter 
Dus inderdaad, we horen vaak over deze uitdagingen en daarom hebben we een alternatieve investeringsoplossing ontwikkeld waarbij we advies, selectie en investeringen verzorgen namens klanten in een breed scala van alternatieve activaklassen. Dit klinkt misschien wat theoretisch, maar ik ga je een paar stappen geven waarbij we de AIS-propositie definiëren. De eerste stap is strategisch advies. De tweede stap is het selecteren van een beheerder. De derde stap is structurering en implementatie. En de vierde stap is monitoring en rapportage.
Ja inderdaad, we horen vaak over deze uitdagingen en daarom hebben we een alternatieve beleggingsoplossing ontwikkeld, AIS, waarbij we klanten adviseren, managers selecteren en beleggen in een breed scala van alternatieve beleggingscategorieën. Dit klinkt misschien wat theoretisch, maar ik ga je in een paar stappen meenemen hoe we onze AIS-propositie definiëren. De eerste stap is strategisch advies. De tweede stap is het selecteren van een beheerder. De derde stap is structurering en implementatie. En de vierde stap is monitoring en rapportage.

Jens 
En hoe helpt dit beleggers?

Pieter 
We zien verschillende elementen die toegevoegde waarde bieden voor klanten bij het gebruik van dit AIS-aanbod. Allereerst bieden we op maat gemaakt strategisch advies. Ten tweede zijn er open-end beleggingsoplossingen met een lage minimuminleg en transparante kosten. Ten derde selecteren we topklasse managers voor hen. En ten vierde bieden we portefeuillebeheer en rapportage van hoge institutionele kwaliteit. "

Jens 
Dus de toegevoegde waarde van deze service probeert in feite de uitdagingen te verminderen die we eerder hebben besproken. Je hebt rapportage genoemd, maar je hebt ook vermeld dat het een ondoorzichtige vermogensklasse is - dat is een interessant aspect. Hoe bieden jullie zinvolle rapporten aan? Hoe doet VLK dat voor vastgoedfondsen?

Pieter 
Met het AIS-aanbod willen we graag dat onze klanten volledige controle hebben over hun beleggingen. Daarom zorgen we voor zoveel mogelijk transparantie door middel van hoogwaardige rapportage. Dit betekent dat we bijvoorbeeld inzicht bieden in afzonderlijke gebouwen, aanvullende informatie verzamelen over deze gebouwen, taxaties uitvoeren en de huidige marktsituatie beschrijven en nauwlettend volgen.

Jens
Oké, dus omdat dat deze beleggingen alternatief zijn, is er, neem ik aan, minder l informatie beschikbaar. Maar kunnen we dus informatie toevoegen over de afzonderlijke gebouwen binnen de fondsen. Interessant.
Laten we wat dieper ingaan op dit aanbod en dan specifiek op real assets. Je hebt de vier stappen uitgelegd, de tweede was manager selectie, de derde was structurering en implementatie, en de vierde is monitoring en rapportage. Ik denk dat deze laatste drie relatief gemakkelijk te begrijpen zijn. Ik wil graag wat dieper ingaan op de eerste stap, aangezien strategisch advies iets gecompliceerder lijkt - wat houdt het precies in? Hoe geven we strategisch advies aan onze institutionele beleggers?

Pieter 
Ja, natuurlijk. Het doel van strategisch advies is om samen met een klant op ontdekkingsreis te gaan om hun voorkeuren te achterhalen en ervoor te zorgen dat de uiteindelijke oplossing aansluit bij hun voorkeur. Onderwerpen waar we met klanten over spreken zijn bijvoorbeeld hun rendementsdoelstelling, hun risicotolerantie, liquiditeitsbudgetten, of ze willen investeren via een fonds of via een mandaat, of welke beleggingscategorie we aanbevelen binnen real assets en op welk moment. Binnen elke beleggingscategorie is het van belang om te bepalen welke regio of sector, of welke risicostijl de voorkeur heeft. En tot slot is het natuurlijk erg belangrijk hoe belangrijk het voor de klant is om duurzaam te beleggen en dit aan te sluiten op onze focus op impactbeleggen binnen deze beleggingscategorie. 

Jens 
Okay, dit is nog steeds op een relatief conceptueel niveau, kun je wat concrete voorbeelden geven met betrekking tot real assets? En is het dan meer wetenschap of is het ook kunst?

Pieter 
Dat is een interessante vraag. Onze benadering omvat enkele factoren waar we naar kijken bij strategisch advies. Ik denk dat er een paar elementen zijn die van toepassing zijn op alle beleggingscategorieën. Dus binnen real assets identificeren we drie belangrijke beleggingscategorieën - landbouwgrond, infrastructuur en vastgoed.
En deze beleggingscategorieën hebben elk hun eigen risicoprofiel. Een risicoprofiel kan bijvoorbeeld worden gezien als Core versus opportunistisch. Core beleggingen zijn beleggingen met een lager risico die over het algemeen worden gedaan om inkomen te genereren, terwijl opportunistische beleggingen doorgaans hogere risico's met zich meebrengen en meer gericht zijn op groei. 

Nu zijn er ook enkele verschillen tussen deze drie belegging categorieën. Je kunt bijvoorbeeld denken aan liquiditeit. In vastgoed zijn er verschillende open-end fondsen waar je relatief gemakkelijk in en uit kunt stappen, terwijl het bij infrastructuur en landbouwgrond veel moeilijker is. Daarnaast is de hefboomwerking bij infrastructuur vaak hoger dan bij vastgoed en landbouwgrond. Dit brengt natuurlijk ook potentieel hogere rendementen met zich mee. Ten slotte zou ik zeggen dat de complexiteit bij infrastructuur iets hoger is. Dit komt doordat er een zeer brede mix van sectoren binnen infrastructuur is, elk met hun eigen maatstaven en specifieke kenmerken. 

Jens 
En dit zijn de aspecten waarover je advies geeft aan klanten binnen real assets. Je begint deze reis op basis van hun voorkeuren.

Pieter 
Correct. We onderzoeken samen met klanten wat hun voorkeuren zijn en hoe dit past binnen hun portefeuilles. Dus is het meer een kunst of wetenschap? Dat is natuurlijk de vraag. Ik zou zeggen dat het beide is. Het is een wetenschap in de zin dat we veel data hebben die we kunnen toepassen. En in die zin kunnen we ook een gevoel hebben bij de toekomst. Het is ook zeker een kunst omdat voorkeuren ook subjectief zijn, en daarom zou ik zeggen dat het ook een beetje een kunst is.

Jens 
Je noemde eerder duurzaamheid, en duurzaamheid is momenteel een groot onderwerp. Er komt veel regelgeving op ons af met betrekking tot duurzaamheid. Het is een belangrijk onderwerp voor de institutionele beleggers waarmee we spreken. Hoe implementeer je specifiek duurzaam beleggen binnen real assets?

Pieter 
Ja, als ik terugkom op de drie categorieën die we zien bij real assets, bijvoorbeeld vastgoed, denk je waarschijnlijk aan investeren in groene, energiezuinige gebouwen.
Als we kijken naar infrastructuur, hebben veel mensen bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak en daarom investeren ze in zonneparken of windmolenparken.
Een voorbeeld van duurzaam investeren in infrastructuur moet ik even inleiden. In de toekomst zullen we meer aandacht besteden aan landbouwgrond want we moeten voor waarschijnlijk 10,5 miljard mensen wereldwijd voedsel produceren.

Op dit moment hebben we slechts 8,5 miljard mensen op aarde. Dus er is eigenlijk een enorme bevolkingsgroei die waarschijnlijk een toename van 75% in landbouwproductie vereist - wat natuurlijk veel is. Ondertussen is een derde van onze landbouwgrond ernstig aangetast en neemt de hoeveelheid zoetwaterfosfor en vruchtbare grond af. We naderen onze planetaire grenzen.
Als beleggers kunnen we investeren in het toepassen van bepaalde regeneratieve technieken om het leven in de bodem terug te brengen en veel van deze problemen op te lossen en zo een sterke impact te maken. Regeneratieve landbouw richt zich op zaken als gewasdiversiteit, het vermijden van monocultuur, minder gebruik van chemicaliën, erosie vermijden, het toevoegen van biodiversiteitsstroken en het steeds meer circulair maken van het ecosysteem. Op deze manier kunnen we impact maken en aantrekkelijke financiële rendementen genereren voor beleggers. 

Jens 
Dat is interessant. Ik heb een beetje gelezen over regeneratieve landbouw. Er zijn een paar documentaires over dat onderwerp. Dus dank voor het vermelden, Pieter, en hartelijk bedankt voor je aanwezigheid vandaag en voor het delen van je expertise en inzichten over alternatieve beleggingen en specifiek over real assets. En natuurlijk ook voor het verwijzen naar de diensten van Van Lanschot Kempen op het gebied van alternatieve beleggingsoplossingen. Nog een laatste gedachte?

Pieter 
Het was leuk om hier te zijn. Een paar laatste gedachten, zoals eerder genoemd, alternatieve beleggingen worden steeds meer mainstream. Maar er zijn verschillende uitdagingen voor beleggers en door middel van onder andere rapportage helpen we je deze uitdagingen te beheersen. Ik geloof dat VLK goed gepositioneerd is om beleggers te begeleiden op hun alternatieve reis van begin tot eind.

Jens 
Dankjewel, Pieter, voor je aanwezigheid. Het was een genoegen om deze podcast met jou te maken. Ik denk dat we interessante onderwerpen hebben besproken over alternatieve beleggingen, real assets en hoe VLK beleggers helpt bij het investeren in deze beleggingscategorien - specifiek real assets. Als je dit onderwerp interessant vindt, neem dan contact met ons op of bezoek onze website op www.vanlanschotkempen.com

Lees meer over Alternative Investment Solutions

Disclaimer
Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document dient slechts ter informatie. De inhoud is niet bedoeld als beleggingsadvies, biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of als een uitnodiging om enige van de hierin genoemde financiële instrumenten te kopen of te verkopen.

Overige informatie
Dit document van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (VLK Investment Management) wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. De informatie in dit document is niet compleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van VLK Investment Management.
VLK Investment Management heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. VLK Investment Management wil uitdrukkelijk voorkomen dat de benchmarks die gebruikt worden in dit document gepubliceerd of beschikbaar worden gemaakt voor het publiek in de zin van de Benchmarkverordening. Daarom is de informatie in dit document uitsluitend voor intern zakelijk en niet commercieel gebruik aan u ter beschikbaar gesteld. Gebruik van (de informatie uit) dit document anders dan voor de doeleinden als hierboven beschreven, is alleen geoorloofd na voorafgaande toestemming van VLK Investment Management.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer