Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
4 April 2023

Vijf jaar impact beleggen met de Global Impact Pool

De Global Impact Pool van Van Lanschot Kempen Investment Management viert deze maand haar vijfjarig bestaan. Het beleggingsfonds, gelanceerd in januari 2018, doet investeringen die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het klimaat, waarbij tevens gestreefd wordt naar een marktconform financieel rendement. De focus ligt vooral op investeringskansen in private markten, zoals private equity en infrastructuur, omdat deze markten de beste impact/rendementsverhouding bieden.

Ralph Engelchor, co-portfoliomanager van de Global Impact Pool, licht toe: ‘Als team zijn we ontzettend trots vanwege het vertrouwen van onze investeerders. In de afgelopen vijf jaar hebben we een impactvolle, gediversifieerde portefeuille op kunnen bouwen die een positieve bijdrage levert aan het oplossen van de grootste maatschappelijke en ecologische uitdagingen, zoals klimaatverandering. Tegelijkertijd hebben we marktrenterendementen genereert voor onze beleggers. Aangezien de portefeuille nu bijna volledig is belegd, verwachten we dat de impact en het financiële rendement van de pool verder zullen verbeteren.

Simon Oosterhof, co-portfoliomanager van de Global Impact Pool, vult aan: ‘Met een enorme drive werken we als team, bestaande uit gespecialiseerde fondsbeleggers en duurzaamheidsexperts, aan de analyse van het impact universum om voor onze klanten de kwalitatief beste fondsen te selecteren. Door beleggers is er momenteel €210 miljoen aan kapitaal toevertrouwd en onze sterk ontwikkelde investeringspijplijn stelt ons goed in staat om de komende jaren verder te groeien en impact verder op te schalen.’

Toegang tot impact beleggen
Om impact beleggen toegankelijk te maken voor haar klanten heeft Van Lanschot Kempen Investment Management in 2018 de Global Impact Pool gelanceerd. Deze pool investeert in private markten met als doel een positieve bijdrage te leveren aan vier impactthema’s: basisbehoeften en welzijn, MKB ontwikkeling en fatsoenlijk werk, circulariteit en klimaatverandering & energietransitie. Impact resultaten worden specifiek gemeten aan de hand van vijf van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De pool streeft ernaar te investeren in landen met aanzienlijke hiaten in het behalen van deze SDG’s. 

De Global Impact Pool maakt impactbeleggen bereikbaar, liquide en efficiënt door te beleggen in impact fondsen die voor individuele beleggers moeilijk toegankelijk zijn. Daarnaast biedt de Global Impact Pool haar investeerders spreiding in een impact-portefeuille. Bijkomend voordeel is dat operationele uitdagingen en implementatiekwesties die horen bij een belegging in private markten, naast het meten en managen van de beoogde impact, worden verzorgd door dit beleggingsproduct. Deelnemers ontvangen hier op kwartaalbasis een uitgebreide rapportage over.

Disclaimer

Dit is een marketing bericht.

Meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid kan je hier en hier vinden.

Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Managemment NV (VLK IM) is de beheerder van het Fonds. VLK IM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van VLK IM (www.kempen.com/nl/asset-management). 

De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Subfonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers. De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer