Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
13 juni 2023

Webinar Impact en Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingen bieden pensioenbeleggers veel potentiële voordelen, maar ze zijn complexer dan veel andere categorieën. Alternatieve beleggingen bieden interessante mogelijkheden om duurzaamheidsdoelen en verdergaande impactdoelen in portefeuilles te implementeren. Deze doelen werpen daarmee een nieuw licht op alternatieve beleggingen. We belichten kansen en voorwaarden om te slagen in deze complexe beleggingscategorieën in ons webinar.

 •  Zo leggen we uit hoe we impactvolle en gediversifieerde 'alternatieve' portefeuilles kunnen samenstellen.
 •  Pakken we de uitdagingen aan, die samengaan met het selecteren van geschikte managers voor duurzaamheid en impact.
 •  Laten we zien hoe onze farmland-strategie landeigenaren aanzet tot duurzaamheid en als zodanig impact genereert voor beleggers.

Disclaimer

Van Lanschot Kempen Investment Management ( VLK IM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer