Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
27 januari 2021

Kempen Global Listed Infrastructure: Infrastructuur review en outlook

De coronapandemie in 2020 zorgde voor een lastige situatie voor de wereldwijde beursgenoteerde infrastructuursector, die slechter presteerde dan de wereldwijde aandelen. De lockdowns hadden een negatieve impact op luchthavens, snelwegen en de energie-infrastructuur. Hoewel dit gedeeltelijk werd gecompenseerd door de meer behouden nutsbedrijven, en betere prestaties van hernieuwbare energiebronnen en data-infrastructuur, daalde de FTSE Global Core Infrastructure 50/50 in 2020 met 12% (versus +4,5% voor wereldwijde aandelen).

Volatiliteit veranderde in alpha: een uitdagend 20202 voor infrastructuur

Vorig jaar begon nog positief. Maar dat beeld moest in de tweede helft van februari fors bijgesteld worden door de negatieve economische impact van de lockdowns die werden ingesteld. Doordat zowel vraag als aanbod werd geraakt, waren de gevolgen voor bepaalde infrastructuuractiva aanzienlijk. Onze economieën gingen op slot, wat grote gevolgen had voor de verkeersvolumes op tolwegen en luchthavens. Bovendien drukte de ineenstorting van de olieprijs de aandelenkoersen van bedrijven met pijpleidingen in bezit – ondanks het feit dat zij vaak take-or-pay-contracten hebben (zonder volumerisico’s). De relatief inelastische vraag naar nutsvoorzieningen en communicatie-infrastructuur maakte de bedrijven veerkrachtiger. De digitale infrastructuur (datacenters) kwam als winnaar uit de lockdowns. 


 

Toen de lockdowns in het voorjaar werden versoepeld, krabbelden de markten weer op. Maar de onzekerheid over de impact van het virus en het herstel maakten voorspellingen nog uitdagender dan daarvoor, vooral voor de subsectoren van de infrastructuur waarbij het volume wordt bepaald door economische activiteit en consumentenvertrouwen. Dat gezegd hebbende, zagen we voorzichtige aanwijzingen voor een herstel van het volume op de snelwegen (-45-55% joj in de zomer versus -80%-85% in april), terwijl de passagiers op de luchthavens met -97%-98% achterbleven als gevolg van de geldende vliegbeperkingen.

Het nieuws over het vaccin, kort na de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zorgde in november voor een rally op de beurzen en een rotatie naar waardeaandelen. De meer cyclische infrastructuur profiteerde hiervan. De sectoren die eerder in het jaar waren achtergebleven – voornamelijk transportinfrastructuur en energietransport – veerden in november weer op. Aan de andere kant presteerden de digitale infrastructuur, die had geprofiteerd tijdens de lockdown en het thuiswerken, en de meer defensieve nutssector ondermaats. Simpel gezegd, de markt kocht ‘naar buiten gaan’ en verkocht ‘thuisblijven’.

De rotatie verkleinde de prestatiekloof van Transport versus Nutsbedrijven en Communicatie-infrastructuur in het laatste kwartaal van 2020, zoals te zien is in figuur 1. Hoewel het verschil kleiner werd, was de daling voor luchthavens, snelwegen en spoorwegen nog steeds 15-35% in 2020. Daarentegen presteerden havens en vooral het goederenvervoer per spoor beduidend beter. Deze laatste profiteerde van aanvulling van voorraden, take-or-pay-contracten en een betere PSR (Precision Scheduled Railroading). De vraag naar duurzaamheidgerelateerde aandelen resulteerde in betere prestaties voor elektriciteits- en waterbedrijven ten opzichte van gasbedrijven. Datacentra waren in het algemeen de best presterende subsector, terwijl communicatie torens in waarde daalde in de tweede helft 2020.


 

Ons fonds was in staat beter te presteren dan de markt tijdens de eerste neergang en het daaropvolgende herstel, waarbij het alpha genereerde in alle kwartalen van 2020. Als gevolg daarvan versloeg het fonds de benchmark met meer dan c. 520 bp (nettorendement, klasse I) in 2020 – het tweede jaar van sterke alphageneratie. In totaal daalde het fonds in 2020 met 6,8% (nettorendement, klasse I), terwijl het sinds de oprichting al 20% hoger was (of bijna 10% per jaar).


 

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van het Kempen (Lux) Listed Infrastructure Fund (‘het Fonds’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De standpunten in dit artikel kunnen op elk moment , zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. KCM is niet verplicht om de inhoud van dit artikel bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM, doorgaans ten behoeve van derden, beleggingen hebben in de in dit artikel genoemde financiële instrumenten, en kan KCM op elk moment besluiten om aan- of verkooptransacties in deze financiële instrumenten uit te voeren.

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrume nten te kopen of verkopen, en mag niet als zodanig worden geïnterpreteerd. Dit artikel is gebaseerd op informatie die we als betrouwbaar beschouwen, maar we garanderen niet dat het juist of volledig i s, en er mag niet
als zodanig op worden vertrouwd. De meningen die hierin worden weergegeven, zijn onze huidige meningen op de datum die in dit artikel wordt vermeld. Dit artikel is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

Disclaimer
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit document van Kempen Capital Management N.V. (KCM) wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. De informatie in dit document is niet compleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van KCM. KCM heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Uit dit document mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van KCM.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer