Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
20 April 2023

Phoenix Fund tijdelijk gesloten

Gezien de op handen zijnde uitspraak van de Hoge Raad inzake de onteigende SNS-effecten zal het Phoenix Fund (ISIN code: NL0009864487) vanaf koersdatum 21 april 2023 tijdelijk gesloten zijn voor aan-, of verkoop van eigen aandelen. De uitspraak leidt mogelijk in de periode volgend op de uitspraak tot een afwijkend koersverloop. Hierdoor heeft Van Lanschot Kempen Investment
Management het besluit genomen om de huidige participanten in het Phoenix Fund te beschermen tegen mogelijke mispricing, verwatering en/of onverwachte afslag op de onderliggende waarde. 

Sinds 2013 is het Phoenix Fund als distressed debt-fonds belegd in de SNS-compensatieclaims. De tijdelijke sluiting heeft te maken met de significante omvang van de onteigende SNS Bank en SNS Reaal obligaties in het fonds in combinatie met de onverhandelbaarheid daarvan tijdens het uitbetalingsproces. In geval van een positieve uitspraak zal de compensatiebetaling een duidelijk positief effect hebben op de koers van het fonds.

Bij een positieve uitspraak van de Hoge Raad voor de SNS-compensatieclaimhouders zal het fonds gesloten blijven voor nieuwe toetreders en/of uittreders tot aan de uitbetaling van de vastgestelde compensatie. De verwachting is dat de uitbetaling binnen dertig dagen zal gebeuren, aangezien dit de wettelijke termijn is voor betaling van de compensatie in deze procedure. Wanneer de Hoge Raad negatief oordeelt of de uitspraak uitstelt, zal het Phoenix Fund per 24 april na 16:00 uur weer opengaan voor dagelijkse aan- en verkoop. De eerstvolgende NAV wordt dan op woensdagochtend 26 april gepubliceerd. 

Disclaimer
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK IM) is de beheerder van het Fonds. VLK IM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van VLK IM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële Informatie Document (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van VLK IM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Over Van Lanschot Kempen        
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een langetermijnfocus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, financiële en niet-financiële waarde op lange termijn. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Dit nieuwsbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.
 

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer