Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
26 Januari 2023

Phoenix Fund tijdelijk gesloten

De uitspraak leidt mogelijk in de periode volgend op de uitspraak tot een afwijkend koersverloop, waardoor Van Lanschot Kempen Investment Management genoodzaakt is deze beslissing te nemen om beleggers in het fonds te beschermen tegen mogelijk nadelige effecten.

Bij een positieve uitspraak van de Hoge Raad voor de SNS-compensatieclaimhouders zal het fonds gesloten blijven voor nieuwe toetreders en/of uittreders tot aan de uitbetaling van de vastgestelde compensatie. De verwachting is dat de uitbetaling binnen dertig dagen zal gebeuren, aangezien dit de wettelijke termijn is voor betaling van de compensatie in deze procedure. Wanneer de Hoge Raad negatief oordeelt of de uitspraak uitstelt zal het Phoenix Fund per 30 januari weer open gaan voor dagelijkse aan- en verkoop. 

De tijdelijke sluiting heeft te maken met de significante omvang van deze posities in het fonds in combinatie met de onverhandelbaarheid daarvan tijdens het uitbetalingsproces. In geval van een positieve uitspraak zal de compensatiebetaling een duidelijk positief effect hebben op de koers van het fonds. Het besluit is genomen om de huidige participanten in het Phoenix Fund te beschermen tegen mogelijke mispricing, verwatering en/of onverwachte afslag op de onderliggende waarde. 

Sinds 2013 is het Phoenix Fund als distressed debt-fonds belegd in de SNS-compensatieclaims. Deze posities zullen naar verwachting na een positieve uitspraak van de Hoge Raad aanzienlijk in waarde toenemen. Dit is de eerste keer in het bestaan van het fonds dat Van Lanschot Kempen Investment Management meent dat een tijdelijke sluiting nodig is. Van Lanschot Kempen Investment Management ziet het als beheerder van het Phoenix Fund als haar plicht om de huidige participanten in het fonds tijdens impactvolle situaties zoals deze zo goed mogelijk te beschermen. 

Disclaimer
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK IM) is de beheerder van het Fonds. VLK IM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van VLK IM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële Informatie Document (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van VLK IM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Over Van Lanschot Kempen        
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een langetermijnfocus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, financiële en niet-financiële waarde op lange termijn. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Dit nieuwsbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.
 

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer