Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
27 juli 2023

Phoenix Fund uitstel beslissing tot begin oktober

Sinds 21 april 2023 is het Phoenix Fund tijdelijk gesloten voor de aan- of verkoop van aandelen. De sluiting heeft te maken met de uitspraak van de Hoge Raad inzake de onteigende SNS-effecten en de relatief grote positie die het Phoenix Fund hierin heeft. De uitspraak zou in de periode volgend op de uitspraak mogelijk leiden tot een afwijkend koersverloop. Om die reden heeft Van Lanschot Kempen Investment Management het besluit genomen om de huidige participanten in het Phoenix Fund te beschermen tegen mogelijke mispricing, verwatering en/of onverwachte afslag op de onderliggende waarde van de SNS-claims in het fonds.   
 
Inmiddels heeft de Hoge Raad een positieve uitspraak gedaan voor de eigenaren van de SNS-claims, waaraan een compensatiebetaling zal moeten worden gedaan door de overheid. Bij ontvangst zal deze betaling waarschijnlijk een positief effect hebben op de koers van het fonds. De verwachting was dat de uitbetaling van de vastgestelde compensatie door de overheid binnen dertig dagen na de uitspraak zou gebeuren, aangezien dit de wettelijke termijn is voor uitbetaling van compensatie in deze procedure. Helaas is de uitbetaling door de overheid echter uitgesteld tot medio oktober 2023. Van Lanschot Kempen Investment Management is van mening dat het niet in het belang van participanten is om het fonds vooruitlopend op deze betaling te heropenen. Belangrijk hierbij is dat de waardering van de nog niet uitbetaalde claims zeer zorgvuldig moet gebeuren en rekening gehouden moet worden met de beperkte liquiditeit van de SNS-positie in het fonds. Het is nog niet bekend wanneer de betaling exact zal plaatsvinden. Wij verwachten u begin oktober verder te kunnen informeren over deze situatie of zoveel eerder wanneer er relevante ontwikkelingen zijn. Tot die tijd zal het Phoenix Fund niet heropenen voor de aan- en verkoop van aandelen. 
 
Meer informatie over de tijdelijke sluiting van het fonds kunt u lezen in het bericht dat op 20 april 2023 en 28 juni 2023 is gepubliceerd in de ‘Documenten’ pagina van het Phoenix Fund: ‘Tijdelijke sluiting Phoenix Fund’ en ‘Uitstel beslissing Phoenix Fund’.

Disclaimer
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK IM) is de beheerder van het Fonds. VLK IM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van VLK IM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële Informatie Document (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van VLK IM (www.vanlanschotkempen.com/nl-nl/investment-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 


Over Van Lanschot Kempen        
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een langetermijnfocus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, financiële en niet-financiële waarde op lange termijn. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Dit nieuwsbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer