Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
27 juni 2024

Van Lanschot Kempen versterkt fiduciair management-team met Jan Tol

Van Lanschot Kempen Investment Management kondigt vandaag de benoeming aan van Jan Tol als director fiduciair management per 1 juli. Jan Tol gaat zich specifiek richten op de dienstverlening aan fiduciaire klanten en zal nadrukkelijk betrokken zijn bij beleidsmatige vraagstukken. Met zijn benoeming spelen we in op de sterke groei binnen de fiduciair management-dienstverlening van de afgelopen jaren.

Jan Tol was de afgelopen tien jaar werkzaam als Investment Consultant bij Mercer Investments. In die rol was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van alle ALM-gerelateerde oplossingen en client lead voor bedrijfs- en bedrijfstakpensioenfondsen, family offices en vermogensfondsen. Daarvoor is hij in verschillende consultantfuncties werkzaam geweest voor ProMinded en Towers Watson. Jan Tol brengt negentien jaar aan werkervaring in de financiële sector mee.

Marco van Rijn, lid van het Leadership-team Fiduciair Management bij Van Lanschot Kempen: ‘We zijn verheugd om Jan te verwelkomen in ons fiduciaire team. Met zijn uitgebreide ervaring als investment consultant, zijn bewezen staat van dienst rond ALM-vraagstukken en nadrukkelijke betrokkenheid bij pensioenfondsen en de voorbereiding op de Wet toekomst pensioenen (Wtp), is Jan een waardevolle aanwinst voor onze organisatie. Deze benoeming laat zien dat we blijven investeren in zowel ervaren professionals als de opleiding van jong talent om de groei van onze fiduciaire dienstverlening te faciliteren, met een focus op hoge klanttevredenheid (NPS-score van +47 voor institutionele klanten). Onze ambitie is verdere groei in de Nederlandse markt, zowel door een brede fiduciaire dienstverlening als door oplossingen voor illiquide beleggingscategorieën.’


Over Van Lanschot Kempen Investment Management
Van Lanschot Kempen Investment Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Van Lanschot Kempen Investment Management realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 2023 bedragen de totale client assets van Van Lanschot Kempen Investment Management € 104,7 miljard.

Van Lanschot Kempen Investment Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Over Van Lanschot Kempen NV
Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. 

Disclaimer 
Dit is een marketing bericht.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer