Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
29 september 2023

Voorstel aan aandeelhouders om het Phoenix-fonds te liquideren

Hierbij informeren wij u dat de directie van het Phoenix Fund (ISIN code: NL0009864487) het voorstel aan de aandeelhouders doet om het Phoenix Fund op te heffen. 

Het Phoenix Fund is ruim 20 jaar geleden gestart als distressed-debt fonds bij Hof Hoorneman Bankiers en is in 2021 overgekomen met de overname van Hof Hoorneman door Van Lanschot Kempen N.V. De afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat de commerciële kansen voor het fonds beperkt zijn. Momenteel bedraagt de fondsomvang ongeveer 50 miljoen. Wij verwachten dat de fondsomvang verder zal dalen, mede als gevolg van de ontvangst van de lang verwachte uitbetaling van de SNS-compensatieclaims door de Nederlandse Staat. Deze uitbetaling zal een positief effect hebben op de koers van het fonds en naar verwachting leiden tot een kleinere fondsomvang doordat beleggers hun positie in het Phoenix Fund verkopen (winstneming). Een verdere daling van de fondsomvang zal resulteren in relatief hogere kosten voor beleggers in het fonds. Dit heeft de directie van het fonds doen besluiten om een liquidatie van het fonds voor te stellen. 

De handel in de aandelen van het Phoenix Fund en de vaststelling van de intrinsieke waarde is sinds koersdatum 21 april 2023 opgeschort in verband met de grote positie in SNS-compensatieclaims. In het geval het Phoenix Fund weer open zou gaan voor handel en er een grote uitstroom zou ontstaan, wordt het beheer van het Phoenix Fund bemoeilijkt en gaat dit mogelijk ten koste van ofwel de vertrekkende belegger of de achterblijvende belegger. In verband met de voorgenomen liquidatie, zal de handel in de aandelen in het Phoenix Fund opgeschort blijven in het belang van de beleggers en een ordelijk verloop van de liquidatie. 

In het geval de aandeelhoudersvergadering op 13 november a.s. instemt met de ontbinding van het fonds zullen we overgaan tot liquidatie van de onderliggende beleggingen en de opbrengsten teruggeven aan de beleggers in het fonds. De handel in het Phoenix Fund zal opgeschort blijven, waardoor het fonds geen liquiditeit aan de beleggers kan verschaffen. Daarom is het fonds voornemens na het aandeelhoudersbesluit tot opheffing van het Phoenix Fund, een aanzienlijke tussentijdse liquidatie-uitkering te doen aan de beleggers. De teruggave zal dus in verschillende stappen plaatsvinden met als uiteindelijke doelstelling om het fonds definitief te sluiten eind april 2024. 

Meer informatie over de beoogde liquidatie van het Phoenix Fund is te vinden op de website via deze link bij de documentatie onder het kopje Algemene Vergadering.

Verdere achtergrond:
Het Phoenix Fund is sinds koersdatum 21 april 2023 gesloten voor aan- of verkoop vanwege de uitspraak van de Hoge Raad inzake de onteigende SNS-effecten en de daarmee mogelijk afwijkende koersverloop van het fonds om zodoende participanten te beschermen tegen mogelijke mispricing, verwatering en/of onverwachte afslag op de onderliggende waarde. De toekenning van de SNS-compensatieclaims heeft een positief effect op de koers van het Phoenix Fund aangezien deze claims door de toekenning in waarde zijn gestegen en deze positie een significant deel uitmaakte van het Phoenix Fund. Voor de uitbetaling van de toegekende claims heeft de Nederlandse Staat langer uitgetrokken dan de wettelijke termijn van dertig dagen die hiervoor staat. Hierover is op de ‘documenten’ pagina van het Phoenix Fund op een eerder moment een toelichting gegeven. 

Disclaimer
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK IM) is de beheerder van het Fonds. VLK IM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van VLK IM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële Informatie Document (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van VLK IM (www.vanlanschotkempen.com/nl-nl/investment-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Over Van Lanschot Kempen        
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een langetermijnfocus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, financiële en niet-financiële waarde op lange termijn. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Meer informatie
Klanten van Van Lanschot Kempen kunnen contact opnemen met hun banker
Beleggers in dit fonds van buiten Van Lanschot Kempen kunnen contact opnemen met:
Rutger-Jan Leewens: r.j.leewens@vanlanschotkempen.com

Voor mediarelaties: 
Daan Joosen: d.joosen@vanlanschotkempen.com

Dit nieuwsbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer