Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
4 juli 2022

De daad bij het woord voegen tijdens jaarvergaderingen

In de periode waarin de jaarvergaderingen plaatsvinden, moet de daad bij het woord worden gevoegd en heeft Van Lanschot Kempen de kans om door stemmen uit te brengen uiting te geven aan haar ambities. Dit seizoen hebben wij actie ondernomen met betrekking tot klimaatgerelateerde onderwerpen bij energie-ondernemingen, mensenrechten bij Alphabet (Google) en governance in sectoren die uiteen liepen van elektrische fietsen tot veevoeder. Eszter Vitorino, onze Lead Expert Sustainability Advisory,  bespreekt de redenen voor de acties die Van Lanschot Kempen in de afgelopen periode heeft ondernomen tijdens jaarvergaderingen en de veranderingen die daarmee werden beoogd.

De conclusies van het Climate Change 2022 Report van het UN Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) benadrukken dat snelle en doortastende maatregelen nodig zijn - zowel binnen de private als de publieke sector - als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 oC.

Met andere woorden, business as usual kan niet zo doorgaan: “Als de opwarming van de aarde in de komende decennia of daarna tijdelijk boven de 1,5 oC uit komt, dan worden veel menselijke en natuurlijke systemen blootgesteld aan ernstigere risico’s dan wanneer de temperatuurstijging onder 1,5 oC blijft” (UN IPCC, 2022, p.29).

Van Lanschot Kempen hecht veel belang aan haar Real Active-benadering, waarbij betrokken aandeelhouderschap door een continue dialoog met ondernemingen en het uitbrengen van stemmen wordt benadrukt.  Wij vonden het belangrijk om deze urgentie tijdens de afgelopen serie jaarvergaderingen te benadrukken, en hebben ons stemrecht gebruikt om ondernemingen ter verantwoording te roepen - vooral ten aanzien van het klimaat - om zo de transitie naar net zero te versnellen.

Het deed ons goed dat steeds meer van onze sectorgenoten zich realiseren dat het tweede jaar van een kritiek decennium is aangebroken en dat we daarom niet langer klimaatvoorstellen zonder duidelijke korte- en langetermijndoelen kunnen accepteren.

Onze portefeuillebeheerders hebben in het eerste kwartaal van 2022 dialogen gevoerd met 12 ondernemingen over duidelijke klimaatgerelateerde eisen. Vijf hiervan behoren tot de 50% meest CO2-intensieve ondernemingen in onze portefeuilles. Deze proactieve engagement heeft verschillende positieve ontwikkelingen opgeleverd, waaronder de belofte van de Amerikaanse aanbieder van nutsvoorzieningen Xcel Energy om het gebruik van steenkool versneld uit te faseren (in 2034) en de overstap van de Canadese bosbouwonderneming West Fraser op wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor emissiereductie.

Geen woorden maar daden
Vooral bij de grote olie- en gasmaatschappijen is er sprake van een gapend gat tussen de snelle en doortastende maatregelen die nodig zijn en de ambitie die besloten ligt in de klimaatactieplannen die zijn voorgesteld door het management. Dit ondanks het feit dat de ambitie het afgelopen jaar sterk zijn opgevoerd.

Wij hebben gestemd over klimaatgerelateerde voorstellen tijdens de AvA's van de zes grote oliemaatschappijen waarin wij beleggen, namelijk Repsol SA, Equinor ASA, Phillips66, BP Plc, Shell Plc en TotalEnergies SE. Met de voorstellen van aandeelhouders werd druk uitgeoefend op de maatschappijen om doelstellingen voor net zero vast te stellen of deze aan te scherpen. Wij hebben gestemd vóór de voorstellen die werden ingediend door ‘Follow This’. Deze organisatie heeft als doelgrote oliebedrijven, zoals Shell, BP, Equinor en Phillips66 ertoe te bewegen doelen voor de korte en middellange termijn vast te stellen die volledig aansluiten bij de routekaart naar ‘Parijs’ en gericht zijn op een absolute emissiereductie. 

In mei hebben wij gestemd tegen het klimaattransitieplan en de beloning van de CEO van TotalEnergies, evenals tegen de herbenoeming van vijf leden van de raad van bestuur, omdat de onderneming er weinig voor voelde het voorstel van aandeelhouders, waarmee de onderneming werd opgeroepen een transitieplan in lijn met het akkoord van Parijs op te stellen, op de agenda te zetten. 

Wij zijn ons ervan bewust dat we de klimaatcrisis niet alleen kunnen oplossen en werken daarom ook nauw samen met gelijkgestemde sectorgenoten. Zo hebben we eerder dit jaar samen met zes andere Nederlandse vermogenbeheerders een verklaring opgesteld en ondertekend , waarmee we er bij olie- en gasmaatschappijen op aandringen een decarbonisatiestrategie te ontwikkelen die bijdraagt aan doelen voor de korte en middellange termijn die aansluiten bij 1,5 oC en waaruit blijkt hoe hun voorgenomen kapitaalallocatie die strategie ondersteunt.

Er is steeds meer vooruitgang en we moeten versnellen
De transitie naar een economie met een lage CO2-uitstoot creëert ook enorme beleggingskansen. Dankzij de inspanningen om ons ertoe te bewegen duurzamer te gaan reizen, is het wereldwijde marktsegment ‘elektrische fietsen’ op weg om in 2030 een waardering van USD 120 miljard te bereiken. Dit  is mede bepalend geweest voor ons besluit om te beleggen in de Nederlandse fabrikant van elektrische fietsen Accell Group. Wij zijn in de afgelopen maanden over het geheel genomen echter kritisch geweest over de zwakke governanceprocessen die de onderneming toepast met betrekking tot het relatief lage overnamebod van EUR 58 per aandeel van private equity-beleggers KKR en Teslin. 

Ook hebben we het stemseizoen gebruikt om onze zorgen over ForFarmers te uiten, een Nederlandse leverancier van veevoederoplossingen. De afgelopen jaren zijn moeilijk geweest voor ForFarmers en het lijkt er niet op dat de externe omstandigheden in de nabije toekomst gaan verbeteren. Als aandeelhouders voor de lange termijn, zijn wij over diverse onderwerpen in gesprek gegaan met de onderneming - onder meer met de huidige bestuursvoorzitter en zijn voorganger, evenals met verschillende eerdere bestuurders. We hebben onder meer een meningsverschil met de onderneming gehad over de algehele strategie.

Uiteindelijk is ons belang dit jaar afgenomen tot onder de meldingsdrempels van 3% en 5%. Met de resterende aandelen die wij bezaten ten tijde van de AvA hebben wij gestemd tegen het ontslag van de raad van bestuur en raad van commissarissen en tegen een beloningsverslag in verband met het ontbreken van voldoende onderbouwing voor de variabele beloning die voor 2021 was toegekend aan bestuurders. Bovendien hebben wij gestemd tegen een nieuw beloningsbeleid voor bestuurders, omdat dit een verhoogde uitkering mogelijk maakt terwijl KPI- drempels niet zijn gehaald.

Wat betreft maatschappelijke onderwerpen, heeft Van Lanschot Kempen samen met andere aandeelhouders een voorstel ingediend waarmee werd gevraagd om een Human Rights Impact Assessment bij Alphabet, om inzicht te krijgen in de gevolgen van het delen van misinformatie op het platform van de onderneming. Het voorstel was een succes, want de meerderheid van de externe aandeelhouders stemde vóór het voorstel, dat een van de meest algemeen gesteunde voorstellen van aandeelhouders op de agenda werd. Helaas werd het voorstel verworpen als gevolg van de aandeelhoudersstructuur van de onderneming, aangezien de oprichters meer dan 50% van de stemrechten bezitten. Dit illustreert de beperkingen van aandeelhoudersacties en geeft aan dat in dit soort situaties verandering van binnenuit moet komen.  

Uiteindelijk geloven wij in verandering op lange termijn in kwesties uiteenlopend van klimaat tot natuurbehoud en ondernemingen moeten daar nu actie op ondernemen. Wij gebruiken de hulpmiddelen waarover wij beschikken als betrokken aandeelhouder om onze duurzaamheidsambities waar te maken. Zoals Lars Dijkstra, de Chief Sustainability Officer van Van Lanschot Kempen, onlangs stelde: “Wij voeren het hele jaar door gesprekken met ondernemingen. Tijdens jaarvergaderingen moet de daad bij het woord worden gevoegd. Dat is het moment om onze stem uit te brengen in lijn met wat we willen bereiken en met onze overtuigingen - en dat is wat wij hebben gedaan. Klimaat- en duurzaamheidsacties bieden in de komende paar jaar enorme kansen en wij zetten het vermogen dat onze klanten ons toevertrouwen in om op te roepen tot actie, om de transitie te versnellen.”

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde cijfers zijn bruto rendementscijfers, hier zijn nog geen kosten op in mindering gebracht. Afhankelijk van de gekozen productstructuur kunnen de kosten variëren, dit zal effect hebben op het netto rendement.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer