Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
21 oktober 2021

Hoe ziet een goede COP eruit?

Over minder dan 2 weken komen de wereldleiders bij elkaar voor de belangrijkste klimaattop van deze generatie. Danny Dekker, Senior advisor impact & sustainable investment van Kempen stelt de vraag hoe een succesvolle COP26 eruit ziet en wijst drie uitkomsten aan die we in de gaten moeten houden - van een minimumprijs voor CO2 tot het tot stand brengen van een ambition loop.

Afgelopen zomer begonnen de wetenschappers van het IPCC in hun beoordelingsverslag krachtiger taal te gebruiken en de urgentie van hun bevindingen meer te benadrukken. Hiermee werd aangegeven dat er geen enkele twijfel meer bestaat over het verband tussen menselijke activiteit en de ongekende opwarming van de aarde.

Er werden vijf verschillende potentiële scenario’s voor de opwarming van de aarde in de komende jaren onder de loep genomen. Volgens elk van deze scenario’s loopt de temperatuur op aarde in de komende 20 jaar met ten minste 1,5 oC op. “Met elke graad die de aarde warmer wordt, worden de veranderingen groter” concludeerde het IPCC. Dit betekent een toename van de kans op extreem weer, zoals de hittegolven en orkanen van afgelopen zomer in respectievelijk Europa en de VS (zie afbeelding). 

Afbeelding: Conclusies IPCC over mogelijk toenemende frequentie van extreem weer bij elke graad temperatuurstijging 


Het alarmerende rapport van het IPCC dient als onderliggende wetenschappelijke basis voor de COP26-top van volgende maand. Dus wat voor uitkomsten willen verantwoorde beleggers zien in Glasgow? Volgens ons zijn er drie fundamentele uitkomsten nodig. Lees onze ESG-nieuwsbrief voor meer informatie.

Lees de hele nieuwsbrief

ESG nieuwsbrief oktober

Download

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde cijfers zijn bruto rendementscijfers, hier zijn nog geen kosten op in mindering gebracht. Afhankelijk van de gekozen productstructuur kunnen de kosten variëren, dit zal effect hebben op het netto rendement.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer