Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Entree Van Lanschot Kempen Beethovenstraat 300 Amsterdam

Compliance

 • Gedragscode
 • Belangenconflicten
 • Onregelmatigheden melden
 • Fiscaal beleid

Op deze pagina vindt u de Gedragscode en andere compliance-beleidsstukken van Van Lanschot Kempen NV.

  Gedragscode

  Van Lanschot Kempen NV en haar dochterondernemingen vervullen in het maatschappelijk leven een dienstverlenende taak. Wij kunnen deze taak alleen naar behoren uitoefenen als elke partij waarmee we te maken hebben, vertrouwen in ons kan stellen. Het handelen van onze medewerkers vormt de basis voor het vertrouwen dat in hen wordt gesteld. In de gedragscode leest u meer over dit onderwerp.

  Download

  • Gedragscode

  Belangenconflicten

  De beheersing van belangenconflicten is een essentieel onderdeel van het streven naar het versterken van de integriteit en reputatie van Van Lanschot Kempen NV.

  Download

  • Samenvatting Beleid Belangenconflicten

  Onregelmatigheden melden

  Klachten van klanten
  Klanten kunnen onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard melden via de klachtenregeling van Van Lanschot, Evi of Investment Banking en Investment Management.

  Klachten van derden
  Niet alleen klanten en medewerkers, maar ook derden kunnen misstanden tegenkomen. Derde partijen zijn bijvoorbeeld leveranciers, intermediairs en niet-gouvernementele organisaties. Derden kunnen een melding doen via de directeur Compliance (mail naar: compliance@vanlanschotkempen.com).

  Klachten van medewerkers
  Wij hechten veel belang aan integer gedrag en transparantie. Daarom vinden we het belangrijk dat er binnen onze organisatie een cultuur bestaat waarin (mogelijke) misstanden bespreekbaar worden gemaakt en gemeld kunnen worden. Medewerkers moeten zich vrij voelen om eventuele misstanden te bespreken met hun collega’s en te melden aan een leidinggevende of de afdeling Compliance. Om ervoor te zorgen dat misstanden toch geadresseerd kunnen worden wanneer een medewerker zich niet vrij voelt om ze bij de leidinggevende of Compliance te melden, is er de Regeling Klokkenluiden.

  Download

  • Regelgeving klokkenluiden

  Fiscaal beleid

  Het fiscaal beleid van Van Lanschot Kempen NV is erop gericht dat de bank handelt in overeenstemming met de fiscale wet- en regelgeving en de binnen de organisatie geldende interne richtlijnen en gedragscodes. Ter voorkoming van fiscaal onoorbaar gedrag hebben wij een uitgebreid beleid opgesteld. 

  Download

  • Tax policy - Engelstalig
  • Tax principles - Engelstalig
  • Statement client tax integrity - Engelstalig

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij