Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
 • Oplossingen
 • Nieuws & kennis

U bent niet tevreden. Hoe werkt het?

Wij streven ernaar onze klanten kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en persoonlijke aandacht te bieden. Bent u toch niet tevreden? Dan vragen wij u om ons dat te laten weten. Wij stellen uw klacht, vraag of suggestie zeer op prijs.

  Let op:

  Bent u klant bij Van Lanschot Kempen Private Banking? Kijk dan voor het klachtenformulier op U bent niet tevreden: hoe werkt het? 

   

  Voor klachten over Van Lanschot Kempen Investment Management NV verwijzen wij u naar de 'Klachtenprocedure Van Lanschot Kempen Investment Management'. Voor Van Lanschot Kempen Investment Management (UK) Ltd verwijzen wij u naar de Complaints Handling Procedure (Engelstalig).

   

  Voor klachten over Van Lanschot Kempen NV kunt u onderstaande informatie lezen.

  Hoe dient u een klacht in?

  Een klacht over Van Lanschot Kempen kunt u schriftelijk of per e-mail indienen bij uw accountmanager, de directie of op onderstaand adres.

  Per e-mail:
  complaint@vanlanschotkempen.com

  Schriftelijk:
  Van Lanschot Kempen
  Postbus 75666
  1070 AR Amsterdam
   
  Antwoordtermijn
  Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht per e-mail binnen twee weken na ontvangst van uw klacht. In deze ontvangstbevestiging laten wij u weten wanneer u een reactie van ons kunt verwachten. Uiterlijk binnen zes weken ontvangt u een reactie op uw klacht.

  Onafhankelijke bemiddeling
  Als u kwalificeert als particuliere belegger en uw klacht wordt door ons niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het Kifid is onafhankelijk en bemiddelt en beslist in geschillen tussen consumenten met banken en andere financiële dienstverleners. U moet de klacht indienen bij het KiFiD binnen één jaar nadat u de klacht bij ons heeft ingediend of binnen drie maanden nadat u onze reactie op uw klacht heeft ontvangen. De langste termijn van deze twee termijnen is van toepassing.

  U kunt de klacht rechtstreeks voorleggen aan het KiFiD als u binnen zes weken na de datum van de ontvangstbevestiging geen reactie heeft ontvangen, of als u binnen acht weken na de datum van het indienen van de klacht geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Als wij tijdens de behandeling van de klacht aanvullende informatie van u vragen, worden bovengenoemde termijnen verlengd met een periode gelijk aan de periode waarin u deze informatie aan ons verstrekt.

  De Ombudsman van het KiFiD onderzoekt of hij kan bemiddelen tussen u en ons. Als dit niet mogelijk is, kunt u uw klacht binnen drie maanden na het advies van de Ombudsman voorleggen aan de Geschillencommissie van het KiFiD. Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl.

  Het adres van het KiFiD is:
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag

  U kunt de klacht ook voorleggen aan de bevoegde burgerlijke rechter. Als de klacht door de burgerlijke rechter in behandeling wordt genomen, is het KiFiD niet meer bevoegd de klacht te behandelen. De burgerlijke rechter blijft bevoegd als de klacht eerst aan het KiFiD wordt voorgelegd.

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen 2024Over onsVeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerWerken bij