Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij

Inclusie en diversiteit

Onze inzet voor inclusie en diversiteit gaat hand in hand met onze ambitie om een bijdrage te leveren aan een duurzame en inclusievere wereld. Om dat te bereiken, geloven we dat het belangrijk is te zorgen voor een inclusieve werkomgeving waarin de unieke bijdrage van eenieder wordt gewaardeerd en we onze gezamenlijke talenten optimaal benutten. Onze bereidheid open te staan voor nieuwe perspectieven, verschillen te waarderen en ons aan te passen aan veranderingen, is de sleutel tot ons succes in de toekomst. Daarom hebben we duidelijke doelstellingen geformuleerd die ons helpen steeds in beweging te blijven.

  Onze aanpak

  We hebben vijf pijlers vastgesteld om onze ambitie te realiseren om een inclusieve werkomgeving te zijn.
  Vijf pijlers voor het benutten van het diversiteits- en inclusiepotentieel

  • 1.

   Onze leiders zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen

   Een inclusieve en diverse werkomgeving is pas een feit als leiders daar niet alleen over praten, maar er ook naar handelen.
  • 2.

   We werven, selecteren en behouden divers talent

   Om de beste teams samen te stellen moeten we een meer diverse groep kandidaten aantrekken, gelijke kansen bieden en de ontwikkeling van onze medewerkers stimuleren.
  • 3.

   We bieden flexibele en inclusieve arbeids- en werkomstandigheden

   We geven onze medewerkers de ruimte om zichzelf te zijn. Om tegemoet te komen aan hun individuele behoeften bieden we flexibele en inclusieve arbeidsvoorwaarden.
  • 4.

   We streven naar een gelijk speelveld

   We geloven in gelijke beloning voor gelijk werk. We ondernemen actie om het speelveld gelijk te maken door minder zichtbare obstakels weg te nemen waar (potentiële) collega’s tegenaan zouden kunnen lopen.
  • 5.

   We streven ernaar ons inclusieve werkgeverschap structureel te verbeteren

   Om een inclusieve werkplek te creëren, is het zaak dat we een open dialoog stimuleren en luisteren naar collega’s die te maken krijgen met ongewenst gedrag.
  Amsterdam pont

  Ons inclusie- en diversiteitsbeleid

  Ons streven naar inclusie en diversiteit is niet beperkt tot diversiteit in gender, nationaliteit, leeftijd, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en genderidentiteit, geloof, etnische achtergrond, beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, maar omvat ook de persoonlijke ervaringen, sociaal-economische achtergronden en verschillende vaardigheden van mensen. In ons beleid formuleren we onze visie op inclusie en diversiteit en schetsen we de concrete stappen die we zetten om die visie te realiseren.

  Download ons beleid

  Contactgegevens

  Wil je ons inclusie- en diversiteitsbeleid bespreken of heb je er vragen over? Neem dan contact op met onze Inclusie & diversiteitsmanager Laura Lee. Bel +31 (0)6 22 84 32 02.
  Mail Laura Lee

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij