Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij

Duurzaam en betrokken beleggen

Verslag 2023

 • Download verslag
 • Onze aandachtsgebieden
 • 2023 in vogelvlucht
 • Voor onze klanten
 • Contact

Het verslag Duurzaam en betrokken beleggen laat u zien wat wij in 2023 hebben bereikt op het gebied van duurzaam beleggen. Ons doel is om onze klanten te helpen navigeren door de transities van deze tijd, op weg naar een duurzamere economie. We dienen onze klanten het meest door ons als betrokken aandeelhouder op te stellen en hen te helpen hun vermogen te beleggen in ondernemingen en oplossingen die inspelen op de transities en deze ondersteunen.

  Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur

  Stappen blijven zetten

  'De wereld staat voor enorme uitdagingen. Voor mij betekent dit dat het juist nu van groot belang is om stappen te blijven zetten; binnen onze invloedssfeer en samen met onze klanten en iedereen die bij en met ons werkt. Stappen die wij kunnen zetten vanuit onze eigen kracht en expertise. Dit is precies het ondernemerschap dat past bij Van Lanschot Kempen en bij onze klanten.'

   Ook het afgelopen jaar hebben wij concrete en meetbare acties ondernomen.

  Download Duurzaam en betrokken beleggen 2023

  Navigeren door transities, met focus

  Met het oog op de omvang van ons bedrijf richten we onze aandacht op gebieden waarop wij denken het grootste verschil te kunnen maken; gebieden waarop we over sterke expertise en voldoende data beschikken om echte vorderingen te boeken en deze vorderingen ook te kunnen meten. Voor ons zijn dat de energie- en de voedseltransitie.

  De energietransitie moet het gebruik van duurzame energie versnellen en dat van fossiele brandstoffen verminderen. De voedseltransitie, ons tweede speerpunt, moet leiden tot een systeem voor voedselproductie dat beter werkt voor mens en planeet. Een systeem dat diverser en voedzamer voedsel produceert.

   

  We richtten ons op onze rol als actieve belegger, spraken CO2-intensieve bedrijven aan, kwantificeerden de impact van klimaatverandering op vastgoedmodellen en zetten stappen bij biodiversiteitsbehoud en bodemgezondheid.

  2023 in vogelvlucht

  Duurzaam beleggen voor institutionele en particuliere klanten

  Beleggingsstrategieën en fiduciair management

  In 2023 hebben wij het duurzaamheidsprofiel van ons fondsaanbod verder verbeterd. Daarnaast hebben onze fiduciaire klanten flinke stappen gezet om hun beleggingsportefeuilles verder af te stemmen op hun duurzame doelstellingen.

  Meer weten? 

  Tosca Holtland

  Tosca Holtland

  Corporate Sustainability

  +31 6 12 40 97 41

  corporatesustainability@vanlanschotkempen.com

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij