Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Fonds voor gemene rekening steeds populairder, maar zeer gecompliceerd

Donderdag 10 augustus 2017 vermeldde Trouw dat de Belastingdienst een grote toename signaleert van fondsen voor gemene rekening. Ook wij zien een stijging bij onze klanten. Een fonds voor gemene rekening is zeer gecompliceerd. Voorkom misverstanden. 

1. Open of besloten fonds voor gemene rekening

Klanten met een vermogen tussen de € 100.000 en € 1.000.000* in box 3, die verwachten een rendement te maken lager dan 3,45%, kunnen fiscaaltechnisch beter in box 2 beleggen. Vermogen dat is ondergebracht in een open fonds voor gemene rekening, wordt belast in box 2. Het open fonds is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB). U betaalt belasting over het werkelijk gerealiseerde rendement en niet langer over een forfaitair rendement.


We spreken over een open fonds als het mogelijk is participaties te verkopen aan andere participanten, of aan het fonds zelf, zonder toestemming van de andere participanten. Is dit niet goed omschreven, dan zal de Belastingdienst stellen dat er sprake is van een besloten fonds. In dat geval wordt het fonds ‘fiscaal transparant’ beoordeeld, en blijft de belegging gewoon in box 3 belastbaar. Belangrijk: om VpB aangifte te kunnen doen moet de belastingdienst een fiscaal nummer (RSIN) afgeven. In de praktijk blijkt het afgeven van het RSIN moeizaam te verlopen en lang te duren.​

2. Publicatie landelijk dagblad

Een open fonds voor gemene rekening kan ook worden ingezet om gelden van een bestaande BV in onder te brengen. Bij het onderbrengen van het vermogen vindt dan geen aanmerkelijk belangheffing (ab-heffing) plaats. Het open fonds hangt organisatorisch naast de BV. Zowel de BV als het open fonds zijn belastingplichtig voor de VpB.


Tot Prinsjesdag 2016 kon een open fonds een VBI-status aanvragen en was daardoor vrijgesteld van heffing van VpB. Sinds 20 september 2016 is er bij het overbrengen van gelden van de BV naar het open fonds sprake van ab-heffing en is dit niet meer opportuun. Maar het overbrengen van BV-gelden in een open fonds gebeurt nog regelmatig. 


Waarom wordt hiervoor gekozen? Deze keuze is dan niet fiscaal gedreven maar heeft te maken met de zichtbaarheid van de BV. Een BV moet zijn ingeschreven in het Handelsregister van de KvK en heeft een publicatieplicht van de jaarcijfers. Aangezien het Handelsregister openbaar is, is voor een ieder zichtbaar hoeveel vermogen er in de betreffende BV aanwezig is.


Het open fonds daarentegen hoeft niet te worden ingeschreven in het Handelsregister. Echter in het geval het open fonds naast de BV wordt geplaatst, is publicatie van deze afsplitsing in een landelijk dagblad wel vereist en dat strookt niet altijd met de wens van de klant. 

3. Actieve deelnemingen

Indien het open fonds voor gemene rekening organisatorisch niet naast, maar boven de huidige BV geplaatst wordt, is publicatie in een landelijk dagblad niet vereist. Het plaatsen van het open fonds boven de BV heeft net als hierboven beschreven te maken met de zichtbaarheid van de BV. Recent heeft de fiscus op haar website een formulier ‘Aanmelding open fonds voor gemene rekening’ geplaatst. Dit formulier dient te worden ingevuld voor het verkrijgen van een fiscaal nummer (RSIN). Uit de toelichting bij dit formulier blijkt dat als er nog sprake is van een actieve deelneming, de Belastingdienst geen fiscaal nummer afgeeft. Wees hier dus alert op.


Het is van belang dat u zich goed laat adviseren als u vermogen uit box 3 wilt overbrengen naar Box 2 door gebruik te maken van een open fonds voor gemene rekening of als u vermogen van de huidige BV wilt overbrengen naar een open fonds voor gemene rekening. Neem tijdig contact op met uw bank zodat deze de tijd heeft om nieuwe rekeningen te openen en de overboekingen voor u te doen.


* voor gehuwden geldt het dubbele bedrag.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer