Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor box 3?

Blog

Heeft u vermogen in box 3? Dan is er bij de verkiezingen in maart 2021 echt iets te kiezen. Wat staat er in het programma van de politieke partijen?


In Nederland werd tot 2001 het werkelijke rendement (dividend, huur, rente etc.) dat u behaalde belast. Daarnaast kenden we ook een aparte vermogensbelasting. Met de invoering van de wet IB 2001 werden deze twee heffingen vervangen door de zogeheten box 3-heffing. In eerste instantie was er sprake van een forfaitaire heffing van 4% en een tarief van 30%. Op die manier was er in box 3 sprake van een heffing van 1,2% over het vermogen (minus de vrijstelling). Inmiddels zijn er in box 3 verschillende schijven met verschillende forfaitaire rendementen en wordt het tarief in 2021 verhoogd van 30%  naar 31%.

Tarieven 2021

Schijven per belastingplichtige  Forfaitair rendement  Tarief  Box 3-heffing 2021
 € 0 - € 50.000  Vrijgesteld  Vrijgesteld   Vrijgesteld
 € 50.000 - 100.000  1,9%  31%  0,59% (was 0,54%)
 € 100.000 - 1.000.000  4,5%  31%  1,40% (was 1,26%)
 Meer dan € 1.000.000  5,69%  31%  1,76% (was 1,58%)

Heffing over werkelijk rendement

De regering heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen naar een box 3-heffing over werkelijk behaald rendement. Maar de regering heeft ook laten weten dat deze aanpassingen naar verwachting nog een aantal jaren op zich zullen laten wachten.

Verkiezingen 2021

In maart 2021 zijn er verkiezingen en de meeste partijen hebben hun verkiezingsprogramma inmiddels bekendgemaakt. In deze blog zet ik op een rij wat er bij een aantal politieke partijen in hun verkiezingsprogramma staat over box 3. 

In het programma van het CDA (p. 41) vinden we het volgende over box 3: ‘Door te sparen bouw je buffers op voor als het tegenzit. Een appeltje voor de dorst. Daarom willen wij geen belasting op spaargeld dat op een spaarrekening staat, zolang de rente nog lager is dan de heffing op vermogen. Dit geldt bijvoorbeeld als je in box 3 spaart voor je pensioen of voor spaargeld tot een bepaald maximum. Ook voor overige beleggingen voeren we een regeling in waarbij de belasting aansluit op de behaalde rendementen.’ 
Logo CDA

In het programma van de ChristenUnie (p. 18) treffen we het volgende aan: Vervanging vermogens-rendementsheffing door vermogensaanwas- of vermogenswinstbelasting. De huidige belasting op kapitaalinkomen is complex, gefragmenteerd en door het hoge forfaitaire rendement, waarvan wordt uitgegaan, ook nog eens oneerlijk. Technisch is het inmiddels mogelijk om belasting te heffen op daadwerkelijke vermogenstoename. Het wordt tijd dat we dat dan ook gaan doen.’
Logo Christen Unie

D66 geeft aan (p. 30) ‘We gaan vermogen in box 3 rechtvaardiger belasten. Zolang een heffing op het daadwerkelijk rendement niet uitvoerbaar is, kiezen wij voor meer progressiviteit in de tarieven. Voor het vermogen hoger dan € 1 miljoen voeren we een vermogensheffing in van 1 procent.’  D66 wil er dus naast een progressieve forfaitaire heffing ook een progressief tarief. 
Logo D66

Bij GroenLinks zien we in het verkiezingsprogramma (p. 44) ook deze zogenoemde miljonairsheffing naar voren komen. Hier staat ‘We voeren een nieuwe vermogensbelasting in voor miljonairs. Mensen met een vermogen van meer dan een miljoen gaan jaarlijks 1 procent belasting betalen en 2 procent vanaf een vermogen van twee miljoen.’  Daarnaast treffen we bij GroenLinks ook de volgende opmerkingen over box 3 aan: ‘Kleine spaarders hoeven geen belasting te betalen over hun spaargeld. Pandjesbazen gaan eerlijk belasting betalen. Hun huurinkomsten worden voortaan hetzelfde belast als gewone inkomsten uit werk.’ 
Logo GroenLinks

In het programma van de PvdA (p. 16 en 41) staat het plan om box 3 af te schaffen en te vervangen door een nieuwe progressieve vermogens(winst)belasting. Er staat letterlijk: ‘Er komt een nieuwe progressieve vermogens(winst)belasting voor grote vermogens: hoe groter je vermogen, hoe meer je gaat bijdragen.’ Ook treffen we in het verkiezingsprogramma van de PvdA een nieuwe belasting aan: de zogenoemde Prins Bernhard-belasting die geldt voor verhuurders die vijf of meer woningen hebben. 
Logo PvdA

In het programma van de VVD (p. 11) staat ‘Kleine spaarders ontzien door belasting te heffen over het reëel ontvangen rendement. Om spaarders te beschermen verbieden we bovendien negatieve rentes voor het bedrag dat valt onder de grens van het depositogarantiestelsel.’ We treffen in het verkiezingsprogramma van de VVD ook het volgende aan: ‘De vaak gehoorde roep om meer belasting op vermogen en minder op arbeid biedt geen volledige oplossing. We willen ook niet dat het spaargeld, het huis of de oudedagsreserve van grote groepen mensen in beeld komt voor extra belastingen.’ 
Logo VVD

In het verkiezingsprogramma van de PVV treffen we niets aan over box 3.


In een aantal verkiezingsprogramma’s vinden we ook terug dat de woning van box 1 naar box 3 gaat met een daaraan gekoppelde vrijstelling voor een bepaald bedrag.

Heeft u vermogen in box 3? Dan gaat er mogelijk na de verkiezingen veel veranderen. Natuurlijk geven wij geen stemadvies, maar op het punt van box 3 valt er de komende verkiezingen echt iets te kiezen. 


Geschreven naar de stand van zaken op 19 november 2020.​

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer