Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Tarief vennootschapsbelasting: toch verhoging in 2022?

In het Belastingplan 2022 was er geen sprake van een verandering van de tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb). Alleen de schijf van het 15%-tarief zou in 2022 verhoogd worden van € 245.000 naar € 395.000. Maar tijdens de parlementaire behandeling op 23 september is door een Kamermeerderheid een motie aangenomen om het tarief in de hoogste schijf in 2022 toch te verhogen van 25% naar 25,8%. Hiermee probeert de Kamer financiële dekking te vinden om onder andere de lonen in de zorg te verhogen. Het box 2-tarief blijft in 2022 wel ongewijzigd, namelijk 26,9%.


Met het oog op de verhoging van het Vpb- tarief in 2022 zet ik drie aandachtspunten voor u op een rij.

1. Benut u de eerste schijf optimaal?

Het verschil in Vpb-tarief tussen de twee schijven is 10,8% over een bedrag van € 395.000. Dat scheelt € 42.660 aan Vpb. Het kan dus aantrekkelijk zijn om bij een hogere verwachte winst te kijken of u deze winst kunt verdelen over meerdere BV’s. In mijn blog ‘Benut u het grote verschil in Vpb-tariefschijven optimaal?' beschrijf ik een aantal opties.

Schijven

Tarieven Vpb
Winst van 0-€395.000
15%
Winst boven €395.000
25,8%

2. Box 3-vermogen overbrengen naar een BV?

De box 3-heffing gaat in 2022 licht dalen. Als u vermogen in box 3 heeft met een relatief lage rendementsverwachting, kan het interessant zijn om het vermogen onder te brengen in een BV. Door de wijzigingen in box 3 gaan de omslagrendementen omlaag, zie onderstaand schema. Is het rendement hoger dan in het schema? Dan is voor u box 3 interessanter dan box 2.

Gecombineerde belastingdruk Vpb en AB

1e schijf box 3 2022
2e schijf box 3 2022
3e schijf box 3 2022
Winst tot € 395.000: 15%
1,49%
3,57%
2,96%
Winst boven € 395.000: 25,8%
2,96%
2,96%
3,75%

3. Winstreserves in de BV uitkeren naar privé?

Heeft u vermogen in uw BV waar u nog aanmerkelijk belangheffing over moet betalen? Dan is de vraag wanneer het aantrekkelijk is dit vermogen als dividend naar privé uit te keren en te beleggen in box 3. Ook hier is het omslagrendement gestegen door de wijzigingen in box 3. Pas als het rendement hoger ligt dan in het onderstaande schema is box 3 interessanter. Over het algemeen is beleggen in de BV dus aantrekkelijker dan beleggen in box 3, ook omdat een DGA meestal voorkeur heeft voor het uitstellen van zijn box 2-heffing.

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2022 per 1 januari 2022 in werking. Wilt u weten wat de wijzigingen in het belastingplan voor u persoonlijk betekenen? Neemt u dan contact op met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 27 september 2021.

Vpb - tarief

1e schijf box 3 2022
2e schijf box 3 2022
3e schijf box 3 2022
Winst tot € 395.000: 15%
3,76%
9,02%
11,43%
Winst boven € 395.000: 25,8%
2,18%
5,25%
6,64%

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2022 per 1 januari 2022 in werking. Wilt u weten wat de wijzigingen in het belastingplan voor u persoonlijk betekenen? Neemt u dan contact op met uw private banker.


Geschreven naar de stand van zaken op 27 september 2021.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer