Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Regelingen bedrijfsoverdracht (BOR) gaan op de schop: vervolg

Eerder besprak Hanneke Kroonenberg, hoofd Kenniscentrum Van Lanschot Kempen, de voorgenomen aanpassingen van de fiscale regelingen die gelden bij een bedrijfsoverdracht (BOR). In dit artikel gaat ze in op de belangrijkste aanvullingen en aanpassingen ten opzichte van de eerdere blog.


In mijn blog van 11 mei 2023 heb ik de voorgenomen aanpassingen besproken van de fiscale regelingen die gelden bij een bedrijfsoverdracht (BOR). In een Kamerbrief van 29 juni 2023 geeft staatssecretaris Van Rij daar nu een verdere invulling aan. Hieronder bespreek ik de belangrijkste aanvullingen en aanpassingen ten opzichte van mijn blog van 11 mei.

Verhuurd onroerend goed wordt beleggingsvermogen

Verhuurd onroerend goed wordt per 1 januari 2024 per definitie beleggingsvermogen en daarmee uitgesloten van de BOR. Alleen onroerend goed in eigen gebruik valt dan onder het ondernemingsvermogen. Als binnen een concern de ene BV een pand verhuurt aan een andere BV, wordt dit ook als ‘in eigen gebruik’ (en dus als ondernemingsvermogen) aangemerkt. Kortdurende verhuur binnen de dienstensector wordt niet als verhuur aan derden aangemerkt, waardoor deze panden ook als ondernemingsvermogen gezien worden. Denk daarbij bij voorbeeld aan verhuur van hotelkamers, restaurants, tennis- en squashbanen.

5%-marge beleggingsvermogen verdwijnt

Onder de huidige BOR wordt beleggingsvermogen ter grootte van 5% van het ondernemingsvermogen ook als ondernemingsvermogen aangemerkt. Die 5%-marge vervalt. De ingangsdatum van deze maatregel is voor de schenk- en erfbelasting 1 januari 2025. Voor de inkomstenbelasting wordt dit een latere nog niet gespecificeerde datum.

Aanpassing keuzevermogen

Bedrijfsmiddelen die zowel zakelijk als privé gebruikt worden, mogen straks alleen nog maar voor het zakelijke deel worden meegenomen in de BOR. Uit oogpunt van efficiëntie gaat dit alleen gelden voor bedrijfsmiddelen die voor meer dan 10% privé gebruikt worden en een minimale waarde van € 100.000 hebben. In de praktijk zal het dan gaan om onroerend goed, vlieg- en vaartuigen en auto’s die ook gedeeltelijk privé gebruikt worden.

Eis dienstbetrekking vervalt, introductie minimumleeftijd bij schenking

Bij schenking van de onderneming geldt nu voor de inkomstenbelasting dat degene die de onderneming geschonken krijgt, al 36 maanden in dienst moet zijn. Die eis komt te vervallen. Om te voorkomen dat de BOR gebruikt gaat worden voor de schenking van ondernemingen aan jonge kinderen, wordt er een minimumleeftijd geïntroduceerd van 21 jaar. Dit geldt alleen bij schenkingen, zowel voor de vrijstelling van de schenkbelasting als voor de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting. Bij de overgang van de onderneming in geval van overlijden geldt geen leeftijdseis.

Versoepelingen in de bezits- en voortzettingseisen

Bepaalde knelpunten in de bezits- en voortzettingseisen die reorganisaties in de weg staan, worden weggenomen. Het uitgangspunt hierbij is dat als er door de reorganisatie niets wijzigt in de eigendom van de onderneming, dit geen invloed heeft op de bezits- of voortzettingsduur.

Daarnaast wordt de bezits- en voortzettingseis van vijf jaar ingekort. Met hoeveel jaar is nog niet bekend.

Gefaseerde invoering

De aanpassingen van de BOR worden gefaseerd ingevoerd. De verhuurd-onroerend-goedmaatregel gaat al in per 1 januari 2024. De verlaging van het vrijstellingspercentage naar 70% onder verhoging van de vrijstelling naar € 1,5 miljoen, het vervallen van de 5%-marge beleggingsvermogen, de aanpassing van het keuzevermogen en het vervallen van de dienstbetrekkingseis en invoering minimumleeftijd gaan in per 1 januari 2025. De overige aangekondigde wijzigingen gaan in per 1 januari 2026.

Maatregel
Beoogde invoeringsdatum
Verhuurd onroerend goed beleggingsvermogen
01-01-2024
Verhoging vrijstelling € 1,5 miljoen, verlaging percentage 70%
01-01-2025
Vervallen 5%-marge beleggingsvermogen voor BOR-successie
01-01-2025
Keuzevermogen naar rato zakelijk gebruik
01-01-2025
Vervallen dienstbetrekkingseis
01-01-2025
Minimumleeftijd voor schenking 21 jaar
01-01-2025
Vervallen 5%-beleggingsmarge voor IB-doorschuif
01-01-2026 (?)
Vervallen BOR voor soort-aandelen
01-01-2026
Versoepelingen bezits- en voortzettingseisen
01-01-2026
Aanpakken constructies
01-01-2026

De aangekondigde maatregelen moeten nog in een wetsvoorstel omgezet worden. Voor de maatregelen met een ingangsdatum van 2025 wordt dat wetsvoorstel op Prinsjesdag 2023 gepubliceerd, tenzij dit onderdeel door de val van het kabinet omstreden wordt verklaard. We houden u via onze blogs op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overweegt u om uw onderneming over te dragen aan uw kinderen? Dan is het misschien verstandig dat nog onder de huidige wetgeving te doen. Raadpleeg hiervoor uw fiscalist.

Geschreven naar de stand van zaken op 11 juli 2023.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer