Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Wat kunt u schenken? 4 opties

Een goed schenkingsplan bestaat uit zeven stappen. In dit blog ga ik in op de vijfde stap: op welke manier kunt u schenken? Ik bespreek een aantal mogelijkheden.

1. Schenken van spaargeld of effecten

Geld overmaken op de rekening van uw kind is de meest voorkomende manier van schenken. Als u effecten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en dergelijke) schenkt en uw kind heeft een rekening bij dezelfde bank, dan is het meestal mogelijk om deze effecten kosteloos over te boeken. Moeten de effecten echter naar een andere bank overgeboekt worden, dan is het verstandig om vooraf te informeren of dat mogelijk is en wat de kosten hiervoor zijn. Komen de effecten op naam van uw kind? Dan moet de bank met uw kind een afspraak maken om het risicoprofiel van de beleggingen vast te stellen.

Het is mogelijk dat de ontvangen effecten niet passen binnen het risicoprofiel van uw kind en dat er daarom wijzigingen in de beleggingen nodig zijn. Zolang uw kind minderjarig is, voert u het bewind over het vermogen. Bij slecht bewind kan uw kind u aansprakelijk stellen voor de daaruit ontstane schade. Als u het vermogen van uw minderjarige kind wilt beleggen, dan moet u daar eigenlijk goedkeuring van de kantonrechter voor vragen. In de praktijk zien we dat de meeste ouders dit niet doen. De belegging is desalniettemin rechtsgeldig. 

2. Schenken van een lijfrentepolis

Hebt u nog een ‘oud regime’ lijfrentepolis*? Dan kunt u deze gebruiken in uw schenkingsplan. U kunt deze polissen op twee manieren schenken. De meest voorkomende manier is dat het tot uitkering komende lijfrentekapitaal omgezet wordt in een periodieke lijfrente-uitkering op naam van uw meerderjarige kind, dat zelf inkomstenbelasting over de uitkering moet betalen. Omdat uw kind inkomstenbelasting over de lijfrente betaalt, is er geen schenkbelasting verschuldigd. Als uw kind studeert of een laag inkomen heeft, is dit een aantrekkelijke manier om te schenken. U kunt de lijfrentepolis ook schenken vóórdat deze tot uitkering is gekomen. Dan is er meestal wel schenkbelasting verschuldigd, maar uw kind houdt dan het gunstige flexibele fiscale regime van de lijfrentepolis. Het schenken van een lijfrentepolis is ingewikkeld. Laat u daarom goed adviseren door uw verzekeringsadviseur of fiscalist.

3. Schenken van onroerend goed

Als u onroerend goed schenkt, maakt het voor de schenkbelasting uit of dit een woning of ander onroerend goed betreft. Zo wordt voor woningen de WOZ-waarde als uitgangspunt genomen. Als de werkelijke waarde hoger is, dan wordt over dat meerdere geen schenkbelasting geheven. Voor ander onroerend goed is de werkelijke waarde het uitgangspunt. Naast de schenkbelasting moet u ook rekening houden met overdrachtsbelasting: deze wordt namelijk wel berekend over de werkelijke waarde. Voor een woning die de ontvanger als hoofdverblijf gaat gebruiken is dit 2% (zelfs 0% als de ontvanger niet ouder is dan 34 jaar en de waarde van de woning lager is dan € 400.000) en voor ander onroerend goed 8%. Over het bedrag waarover u schenkbelasting betaalt, hoeft u echter niet ook nog eens overdrachtsbelasting te betalen. Raadpleeg vooraf uw fiscalist.

4. Schenken van ondernemingsvermogen

Bij schenking van uw onderneming kunt u mogelijk gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In dat geval gelden ruime vrijstellingen voor de schenkbelasting. De eerste € 1.134.403 is vrijgesteld, over het meerdere hebt u een vrijstelling van 83%. Over de resterende 17% betaalt u dus schenkbelasting. Ook de inkomstenbelastingclaim in box 1 of box 2 kan worden doorgeschoven. Er zijn echter veel voorwaarden waar u aan moet voldoen als u van de mogelijkheden van de BOR gebruik wilt maken. Ook hier is van het belang om vooraf met uw fiscalist te overleggen.

De behandelde mogelijkheden in deze blog zijn niet uitputtend. Schenkingen aan uw kind(eren) voor de eigen woning zijn een belangrijk onderdeel van een schenkingsplan. Daarom behandelen we die schenking als een aparte stap in ons schenkingsplan. U kunt hierover lezen in mijn volgende blog.


* ‘Oud regime’ lijfrentepolissen

Dit zijn polissen:

 • waarvoor een eenmalige koopsom is gestort vóór 1 januari 1992;
 • die zijn afgesloten vóór 16 oktober 1990 en waarvoor tot uiterlijk 31 december 2000 premie is betaald.

Wilt u meer weten over schenken en de mogelijkheden? Bezoek onze themapagina schenken.


Geschreven naar de stand van zaken op 11 januari 2022.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer