Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

OFGR met VBI-status? Lees de gevolgen van een nieuw consultatievoorstel

Blog

Op 29 maart 2021 is het consultatiewetvoorstel Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen gepubliceerd. In deze blog bespreek ik de aandachtspunten die van belang zijn als u een OFGR heeft met een Vrijgestelde beleggingsinstelling-status, omdat daar door het ontbreken van overgangsrecht problemen zijn.


In mijn vorige blogs heb ik aangegeven dat dit voorstel ook belangrijke gevolgen heeft voor het open fonds voor gemene rekening (OFGR) in familiesituaties en de open commanditaire vennootschap (open-CV).

Wat is een VBI?

Bepaalde rechtsvormen, te weten de NV en het OFGR die zich bezighouden met collectief beleggen, kunnen verzoeken om vrijstelling voor de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb). Hierdoor krijgen zij dan de status van Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Zij moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De VBI-status wordt niet alleen gebruikt  voor beleggingsfondsen van bijvoorbeeld banken, maar ook voor beleggingsfondsen in de familiesfeer. In de familiesfeer is de afgelopen jaren vaak gekozen voor een beleggingsfonds in de vorm van een OFGR in plaats van een NV. De reden hiervan is dat bij een OFGR geen inschrijving hoeft plaats te vinden in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en er ook geen jaarcijfers gepubliceerd hoeven te worden. 

Wat wordt er voorgesteld?

Als de participaties echter formeel of feitelijk alleen kunnen worden aangehouden binnen de familie (tot en met de vierde graad van de zijlinie) wordt volgens dit voorstel een OFGR vanaf 1 januari 2022 fiscaal transparant. Er wordt in het voorstel geen overgangsrecht opgenomen. Voor alle bestaande familiale OFGR-en met VBI-status betekent dit dus afrekenen van de zogenaamde aanmerkelijk belangheffing in box 2 (26,9%). 

Wat zijn de fiscale gevolgen van het ontbreken van overgangsrecht?

Veel van deze familie-VBI’s zijn in de periode van 2007 tot en met september 2016 opgericht door beleggingsvermogen in de Holding-BV van de DGA af te splitsen naar een OFGR via een door de Belastingdienst goedgekeurde route. Daarbij werd de box 2-claim, die op dit beleggingsvermogen zit doorgeschoven naar de VBI-participaties. Zonder deze fiscale goedkeuring zou geen enkele DGA voor deze vorm gekozen hebben. Sinds 2016 is deze route door een wetswijziging overigens niet meer mogelijk zonder afrekening van de box 2-claim. 

Zeker voor deze familie-VBI’s zal het ontbreken van overgangsrecht zeer onrechtvaardig voelen. Als zij hun vermogen in de Holding-BV gehouden hadden of gekozen hadden voor een NV met VBI-status dan worden zij, als dit voorstel wordt ingevoerd, niet geconfronteerd met een afrekening van de box 2-claim.

Opmerkelijk is dat er bij de open-CV wel voorzien is in overgangsrecht, maar bij een OFGR niet. Overgangsrecht zou voor een OFGR met VBI-status eveneens gewenst zijn. Eventuele mogelijkheden voor overgangsrecht:

 • via een aandelenfusie- en doorschuiffaciliteit een bestaande OFGR met VBI-status zonder fiscale heffing omzetten in een NV met VBI-status,
 • de nieuwe definitie van het OFGR uit het voorstel alleen hanteren voor nieuw op te richten OFGR-en met VBI-status. Een bestaande familie-OFGR met VBI-status wordt dan gerespecteerd. 

Heeft u een OFGR met VBI-status? Neem dan contact op met uw fiscalist om te bekijken wat de impact voor u is.

We houden het wetgevend proces in de gaten, hopelijk komt de wetgever alsnog met overgangsrecht voor een OFGR met VBI-status.


Geschreven naar de stand van zaken op 15 april 2021.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer