Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Belastingaangifte 2017: inkomsten uit eigen woning slim verdelen

Het is weer tijd om uw aangifte inkomstenbelasting te doen. Als u een fiscale partner hebt, kunt u in sommige gevallen belasting besparen door uw zogenoemde inkomsten uit eigen woning slim te verdelen. Meestal wordt de eigen woning toegedeeld aan degene met het hoogste inkomen. Maar in sommige gevallen kan het juist aantrekkelijk zijn om de woning toe te delen aan de partner met het laagste inkomen.

Ik zet eerst nog even de hoofdlijnen van het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek 2017 voor u op een rij.

Wanneer is toedelen aan de partner met het laagste inkomen aantrekkelijk?

Als u met uw inkomen in de hoogste schijf zit, krijgt u bij het doen van de aangifte over 2017 te maken met een bijtelling van het eigenwoningforfait tegen 52% en een aftrek van kosten (onder andere uw hypotheekrente) tegen 50%. Als uw bijtelling voor het eigenwoningforfait verminderd wordt door de Wet Hillen, betaalt u per saldo dus 2% extra belasting.

Heeft uw partner een inkomen dat lager is dan € 67.000? Dan kunt u het eigenwoningforfait en de hypotheekrente toerekenen aan uw partner en betaalt u deze 2% extra belasting niet. Voor 2017 is de besparing dan 2%, voor de komende jaren loopt de besparing op door de verhoging van de aftrekbeperking.
EIGENWONINGFORFAIT

Hoogste schijf

Als uw bijtelling voor het eigenwoningforfait van 52% verminderd wordt door de Wet Hillen, betaalt u per saldo 2% extra belasting.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Stel, u hebt een woning met een WOZ-waarde van € 1.500.000 en een hypotheek van € 400.000 met een rente van 4%. Uw inkomen is € 100.000 en het inkomen van uw partner is € 30.000. De aftrekbare rente is € 16.000. Uw bijtelling voor het eigenwoningforfait zou € 18.450 zijn, maar is door de Wet Hillen nu beperkt tot € 16.000. Als u de inkomsten uit eigen woning aan uzelf zou toerekenen, kost u dat 2% aan extra belasting (bijtelling eigenwoningforfait tegen 52% en aftrek hypotheekrente in 2017 tegen 50%). Als u echter de inkomsten uit eigen woning toerekent aan uw partner, hoeft u per saldo geen extra belasting te betalen. Het voordeel is in dit geval € 320, voor de komende jaren loopt dat dus op. Als de partner met het laagste inkomen een inkomen heeft tussen circa € 20.000 en € 67.000, mag deze de hypotheekrente aftrekken tegen circa 40%. De partner krijgt dan ook een bijtelling van het eigenwoningforfait van 40%. Dit is dus een aantrekkelijkere optie.

Vanaf 2019 wordt de Wet Hillen in 30 jaar geleidelijk afgeschaft. Daardoor wordt het voor nog meer huiseigenaren aantrekkelijker om de woning toe te delen aan degene met het laagste inkomen. Als u een woning hebt zonder hypotheek, moet u namelijk vanaf 2019 ieder jaar stapsgewijs een groter deel van het eigenwoningforfait opgeven als inkomsten uit de eigen woning.

Geschreven naar de stand van zaken op 22 maart 2018.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer