Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
Blog

Einde jubelton in zicht: wat kunt u doen?

Veel van onze relaties maken gebruik van de jubelton om hun (klein)kinderen aan een woning te helpen. Maar de belastingvrije schenking voor de eigen woning staat ter discussie. Hoe kunt u uw (klein)kind nog dit jaar helpen bij de aanschaf van een (toekomstige) eigen woning of aflossing van de eigenwoninghypotheek?


De belastingvrije schenking voor de eigen woning van € 106.671 (2022) staat al langere tijd ter discussie. De jubelton was onder andere bedoeld om de problematiek van de onderwater-hypotheken die door de kredietcrisis was ontstaan, te verminderen.

Maar nu wordt de jubelton mede als oorzaak gezien van de exorbitante stijging van de huizenprijzen. Overbieden van 10% of meer is eerder regel dan uitzondering. Zonder inbreng van eigen geld is het vrijwel onmogelijk om een eigen woning te financieren. Veel van onze relaties maken dan ook gebruik van de jubelton om hun (klein)kinderen aan een woning te helpen. 

Maar hoelang nog?


In het coalitieakkoord is afgesproken de jubelton met ingang van 2024 af te schaffen. Volgens de staatssecretaris is het vanwege de automatiseringssystemen van de Belastingdienst technisch niet eerder mogelijk. De Tweede Kamer heeft vragen gesteld waarom dit niet al met ingang van 2023 kan.

In de beantwoording heeft de staatssecretaris uitgelegd waar het technische probleem zit. Daarbij geeft hij ook aan dat het technisch wel mogelijk is om de jubelton met ingang van 2023 te verlagen. Het kabinet heeft nu ook daadwerkelijk het besluit genomen om in 2023 de jubelton te verlagen naar € 27.231. Daarmee is deze dan gelijk aan de “gewone” eenmalige hoge schenkingsvrijstelling van ouder aan kind, waar geen bestedingseis aan gekoppeld is. Een lager bedrag zou alleen maar vragen oproepen. In 2024 wordt de jubelton dan helemaal afgeschaft. De benodigde wetswijzigingen worden in het Belastingplan 2023 opgenomen. 

Nog geen woning?

Wilt u de mogelijkheid nog benutten om uw (klein)kind te helpen bij de aanschaf van een eigen woning, maar heeft uw (klein)kind nog geen woning op het oog? Dan kunt u toch al dit jaar de jubelton schenken. Let op: u moet deze schenking dan ook daadwerkelijk overboeken. Uw (klein)kind moet dan uiterlijk in 2024 een woning kopen en de schenking daarvoor gebruiken. Voor de zekerheid kunt u een ontbindende voorwaarde aan de schenking verbinden, zodat deze kan worden teruggedraaid als er binnen die periode geen woning is gekocht.

Geen liquide middelen?

Wilt u schenken, maar zit uw vermogen bijvoorbeeld vast in uw woning of in een beleggingsportefeuille? Ook dan is het mogelijk om uw (klein)kind nog dit jaar te helpen bij de aanschaf van een (toekomstige) eigen woning of aflossing van een eigenwoninghypotheek. 

Overwaarde benutten

Met de huidige lage rentestand kunt u overwegen om de overwaarde op uw woning te benutten en een hypotheek op te nemen. Als de hypotheek niet meer dan 50% van de waarde van de woning bedraagt, kan deze in de meeste gevallen aflossingsvrij verstrekt worden. Let wel op dat u de rente op de hypotheek niet in aftrek kunt brengen. De schuld aan de bank is een box 3-schuld. Daar heeft u alleen een belastingvoordeel mee als u daar ook box 3-vermogen tegenover heeft staan. 

Effectenkrediet opnemen

Heeft u een beleggingsportefeuille, maar wilt u deze niet gedeeltelijk verkopen om te kunnen schenken? Dan kunt u overwegen om een effectenkrediet op te nemen. De beleggingsportefeuille dient dan als zekerheid voor de terugbetaling van de lening. De rente is nu ook relatief laag, maar is wel variabel. Stijgt de rente, dan stijgen ook uw rentelasten. Daarnaast moet u zich realiseren dat u belegt met geleend geld. Dat brengt de nodige extra risico’s met zich mee. Daalt uw effectenportefeuille, dan moet u mogelijk verplicht (een deel van) uw effectenportefeuille verkopen om het effectenkrediet (gedeeltelijk) af te kunnen lossen. 

Eigen doelstellingen

Voordat u besluit om te schenken, moet u wel zeker weten dat uw eigen wensen en doelstellingen niet in gevaar komen door de schenking. Nu kunt u de rentelasten van de extra hypotheek of effectenkrediet wellicht makkelijk uit uw huidige inkomen betalen, maar als u de huidige overwaarde of effectenportefeuille straks nodig heeft als aanvulling op uw pensioen of om zorg te kunnen inkopen bent u verder van huis.  

Meer weten?

Overweegt u om te schenken, raadpleeg dan ook altijd uw fiscalist of notaris. Uiteraard denkt uw private banker ook graag met u mee. We volgen de komende maanden op de voet wat er gaat gebeuren met de jubelton en houden u via onze blogs op de hoogte. 

 

Deze tekst is geactualiseerd op 8 maart 2022.

ContactSchenken

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer