Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Fraude voorkomen: 5 veiligheidsregels

Van Lanschot Kempen doet er alles aan om (online) bankieren veilig te houden. Daarnaast kunt u zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van bankfraude. Met de vijf veiligheidsregels weet u wat u zelf kunt doen.

Met de vijf veiligheidsregels weet u wat u zelf kunt doen.

 1. Houd uw beveiligingscodes geheim.
 2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.
 3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.
 4. Controleer uw bankrekening.
 5. Meld incidenten direct aan Van Lanschot Kempen en volg de aanwijzingen op.

1. Houd uw beveiligingscodes geheim

Beveiligingscodes zijn niet alleen de pincode die u in combinatie met uw Van Lanschot Kempen Wereldpas gebruikt. Het zijn ook alle andere codes die u nodig hebt om gebruik te maken van Mijn Private Bank. Dat kunnen bijvoorbeeld de codes zijn die uw digipas aangeeft.

 

Denk aan het volgende:

 • Zorg ervoor dat beveiligingscodes nooit aan een ander bekend kunnen worden.
 • Gebruik deze beveiligingscodes alleen zelf en doe dat op de manier die Van Lanschot Kempen aangeeft.
 • Schrijf of sla de codes niet op. Of, als het echt niet anders kan, alleen in een vorm die voor anderen onherkenbaar is en die u alleen zelf kunt ontcijferen. Bewaar in dit geval versleutelde informatie niet bij uw Wereldpas of bij de apparatuur waarmee u uw bankzaken regelt, zoals uw computer.
 • Als u zelf een beveiligingscode kunt kiezen, zoals bij uw digipas, zorg dan dat die niet gemakkelijk te raden is. Kies bijvoorbeeld geen geboortejaar, naam van een familielid of postcode.
 • Zorg ervoor dat niemand kan meekijken als u uw beveiligingscodes intikt. Het gaat hier niet alleen om uw pincode, maar ook om alle andere codes die u gebruikt om betalingen te doen via Mijn Private Bank.
 • Geef nooit een beveiligingscode door per telefoon, e-mail of op een andere manier dan Van Lanschot Kempen u heeft voorgeschreven. Dat geldt ook als u telefonisch, per e-mail of persoonlijk door iemand wordt benaderd die aangeeft een medewerker van Van Lanschot Kempen te zijn. Wij zullen u op deze manier nooit om beveiligingscodes vragen. (Lees meer over phishing: hoe werkt het en wat kunt u ertegen doen?)

2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt

Denk aan het volgende:

 • Laat u niet afleiden als u uw Van Lanschot Kempen Wereldpas gebruikt en controleer of u uw eigen pas daarna terugkrijgt;
 • Berg de Wereldpas altijd op een veilige plaats op en zorg ervoor dat u hem niet gemakkelijk kunt verliezen. Controleer regelmatig of u de pas nog in uw bezit heeft.

   

3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken

Bescherm uw pc en tablet

 • Zorg dat de geïnstalleerde software op de apparatuur die u voor het regelen van uw bankzaken gebruikt (zoals uw pc of tablet) is voorzien van actuele (beveiligings)updates. Geïnstalleerde software is bijvoorbeeld het besturingssysteem en beveiligingsprogramma’s, zoals virusscanner en firewall; zet de automatische updatefunctie aan; bekijk de actuele systeemvereisten;,
 • Installeer geen illegale en onbekende software;
 • Beveilig de toegang tot uw computer, tablet, enzovoort met een toegangscode.
 • Zorg ervoor dat door Van Lanschot Kempen verstrekte toepassingen op de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken niet door onbevoegden kunnen worden gebruikt;
 • Van Lanschot Kempen zal u nooit telefonisch, via e-mail of in een pop-up scherm vragen om een (beveiligings)update van Mijn Private Bank uit te voeren (lees meer over phishing: hoe werkt het en wat kunt u ertegen doen?).

4. Controleer uw bankrekening

Controleer altijd zo spoedig mogelijk in Mijn Private Bank of op uw dagafschriften of u transacties ziet waarvoor u geen toestemming hebt gegeven.

 • Beschikt u over rekeninginformatie in Mijn Private Bank? Controleer uw transacties dan in elk geval elke twee weken.
 • Ontvangt u alleen rekeninginformatie op papier? Controleer uw afschriften dan in elk geval binnen twee weken na ontvangst.
Als er schade voor Van Lanschot Kempen ontstaat doordat het voor u enige tijd onmogelijk is geweest uw rekeninginformatie te controleren, dan kunnen wij u vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was.

Tijdens het online bankieren: controleer uw betaalopdrachten

 • Betaalopdrachten die u hebt ingevoerd, komen eerst in het overzicht ‘Verzenden overboekingen’ te staan. In dit overzicht kunt u uw opdrachten controleren voordat u deze definitief naar de bank verzendt.
 • Nadat u de opdrachten hebt verzonden, kunt u deze direct raadplegen in Mijn Private Bank. Hiervoor klikt u in de navigatiebalk op ‘Raadplegen overboekingen’ en vervolgens op de functie ‘Geagendeerd’. In dit overzicht worden het bedrag, de naam en het rekeningnummer van de begunstigde vermeld. Eventuele onregelmatigheden kunt u direct constateren.

5. Meld incidenten direct aan Van Lanschot Kempen en volg de aanwijzingen op

Neem in de volgende gevallen direct contact op met Client Services, telefoonnummer 0800 1737:

 • u hebt uw Van Lanschot Kempen Wereldpas niet meer in uw bezit of u weet niet waar deze is;
 • u weet of vermoedt dat iemand anders uw pincode of de beveiligingscode van uw digipas kent of heeft gebruikt;
 • u ziet dat er transacties op uw bankrekening hebben plaatsgevonden waarvoor u geen toestemming hebt gegeven;
 • u hebt uw digipas niet meer;
 • u hebt uw device waar de Banking App op is geïnstalleerd niet meer in uw bezit of u weet niet waar deze is;
 • u ervaart iets als vreemd of ongebruikelijk, zoals een andere manier van inloggen in Mijn Private Bank.

 

Van Lanschot Kempen kan zorgen voor een blokkade om (verdere) schade te voorkomen. Als wij u aanwijzingen geven, bijvoorbeeld om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet u deze aanwijzingen opvolgen. Ook hierbij zullen wij u nooit om beveiligingscodes vragen.

Veiligheidsregels ook in de voorwaarden

De vijf regels zijn er omdat we (online) bankieren alleen veilig kunnen houden wanneer wij er ons samen, klant en bank, voor inspannen. Ze zijn opgesteld door de banken in Nederland samen met de Consumentenbond en voor alle banken gelijk. Bij al onze veiligheidsmaatregelen rekenen wij erop dat u zo veilig mogelijk bankiert. De regels zijn opgenomen in onze Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Kempen.

Meer over veilig online bankieren

Veiligbankieren.nl is het gezamenlijke voorlichtings­platform van banken en betaal­instellingen over fraude en veiligheid. U ziet er welke maatregelen banken nemen, op welke manieren criminelen u geld afhandig proberen te maken en hoe u hen voor kunt zijn. Voorkom misbruik van uw gegevens.
Bekijk hoe u oplichting kunt herkennen

Vermoedt u fraude?

Hebt u een bericht ontvangen dat u niet vertrouwt? Stuur dit dan naar valse-email@vanlanschot.com of neem contact op met Van Lanschot Kempen Client Services. Om oplichting tegen te gaan proberen wij dit soort mails, -sms-berichten en -websites te traceren en de sites zo snel mogelijk uit de lucht te (laten) halen.
Verdacht bericht doorsturenContact

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer