NL EN

Duurzaam en betrokken beleggen

Verslag 2022

Het verslag Duurzaam en betrokken beleggen biedt inzicht in wat wij in 2022 hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid. Dit jaar rapporteren wij voor het eerst als één merk over onze duurzaamheidsinspanningen voor onze institutionele, semi-institutionele en particuliere klanten.

Download Duurzaam en betrokken beleggen - Verslag 2022

Navigeren door transities

In 2022 hebben wij vastgesteld dat onze drie duurzame focusthema’s – klimaatverandering en biodiversiteit, langer en gezonder leven en circulair produceren en consumeren - een bijdrage moeten leveren aan de drie belangrijkste transities van onze tijd: de energietransitie, de voedseltransitie en de materialentransitie. Deze transities kunnen de bedreiging verminderen waaraan onze planeet blootstaat als gevolg van ons huidige productie- en consumptiegedrag.

Wij zijn een betrokken aandeelhouder en willen onze klanten helpen hun vermogen te beleggen in organisaties en ondernemingen die deel uitmaken van de transities. Daarbij willen wij tijdig de winnaars en de verliezers van de toekomst herkennen.

In het verslag kunt u lezen hoe wij in 2022 klanten ondersteunden om door transities te navigeren, met een focus op energie en klimaat: download het verslag.

Onze thema’s, doelstellingen en hoe ze te bereiken

Duurzaam en betrokken beleggen - Onze thema's

2022 in vogelvlucht

We willen onze klanten door de transities helpen navigeren. Welke acties hebben we daarvoor ondernomen?

Bekijk de hoofdpunten van 2022

Boodschap Maarten Edixhoven en Lars Dijkstra

‘Wereldwijd worden wij met onze neus op de feiten gedrukt: klimaatverandering bedreigt de leefbaarheid van onze planeet. Om te overleven zullen wij snel anders moeten gaan produceren en consumeren. Als maatschappelijk betrokken wealth manager willen en kunnen wij bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame economie. Hoe het vermogen van onze klanten wordt belegd, is daarbij van groot belang. Wij zien het als onze belangrijkste opdracht om onze klanten te helpen door de onvermijdelijke transities van deze tijd te navigeren.'

Lees het bericht van voorzitter Raad van Bestuur Maarten Edixhoven en Chief Sustainability Officer Lars Dijkstra

Duurzaam beleggen voor institutionele en particuliere klanten

In 2022 hebben wij het duurzaamheidsprofiel van onze beleggingsstrategieën verder versterkt. We haalden onze doelstelling om de CO2-voetafdruk van onze portefeuilles met 7% per jaar te verkleinen en gingen de dialoog aan met bijna tweehonderd bedrijven om hen aan te zetten tot positieve veranderingen.

Onze klanten hebben wederom grote stappen gezet op het gebied van duurzaam beleggen. Het fiduciaire team ondersteunt klanten bij de vertaling van hun duurzame beleid naar heldere doelstellingen.

Naast financieel rendement willen wij voor klanten ook duurzaam rendement bereiken. In 2022 hebben wij onze beleggingsoplossingen nog beter laten aansluiten bij hun duurzame doelstellingen.

Meer weten?

Uw vragen zijn van harte welkom via sustainability@vanlanschotkempen.com.