NL EN

(Half)jaarrekeningen

(Half)jaarrekeningen Van Lanschot Kempen Wealth Management NV

Van Lanschot Kempen Wealth Management NV is per 1 juli 2021 als verkrijgende vennootschap juridisch gefuseerd met Van Lanschot Kempen NV, waarbij de naam van Van Lanschot Kempen Wealth Management is gewijzigd in Van Lanschot Kempen NV. Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. was tot 1 juli 2021 een 100% dochtervennootschap van Van Lanschot Kempen NV.

Hieronder zijn de (half)jaarrekeningen van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV tot en met het boekjaar 2020 beschikbaar. Tot en met 2014 maakte zij bij het opstellen van het jaarverslag gebruik van de concernvrijstelling. De financiële gegevens van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV zijn tot en met 2020 opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Van Lanschot Kempen NV.

  • Op 1 januari 2020 is de statutaire naam Van Lanschot N.V. gewijzigd in Van Lanschot Kempen Wealth Management NV.
  • Op 23 mei 2018 is de statutaire naam F. van Lanschot Bankiers N.V. gewijzigd in Van Lanschot N.V.