NL EN

(Half)jaarrekeningen

(Half)jaarrekeningen Van Lanschot Kempen Wealth Management NV

Van Lanschot Kempen Wealth Management NV is een dochtervennootschap van Van Lanschot Kempen NV. Tot en met 2014 maakte zij bij het opstellen van het jaarverslag gebruik van de concernvrijstelling. De financiële gegevens van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Van Lanschot Kempen NV.

  • Op 1 januari 2020 is de statutaire naam Van Lanschot N.V. gewijzigd in Van Lanschot Kempen Wealth Management NV.
  • Op 23 mei 2018 is de statutaire naam F. van Lanschot Bankiers N.V. gewijzigd in Van Lanschot N.V.