NL EN

Publicaties Stichting Administratiekantoor

Gewone aandelen A Van Lanschot Kempen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor voor gewone aandelen A (“Stichting Administratiekantoor”), die certificaten voor deze aandelen uitgeeft. Deze certificaten zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam stock market.

In lijn met de Corporate Governance Code verleent de Stichting Administratiekantoor bij iedere algemene vergadering van Van Lanschot Kempen stemvolmacht aan certificaathouders die de vergadering in persoon bijwonen of door een derde worden vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen certificaathouders naar eigen inzicht stemmen op het aantal aandelen waarvoor zij certificaten houden.

Op deze pagina vindt u kennisgevingen en publicaties van de Stichting Administratiekantoor:

  • agenda en oproeping voor de certificaathoudersvergadering
  • notulen van certificaathoudersvergaderingen
  • mededelingen aan certificaathouders
  • rapporten per jaar

Daarnaast vindt u onder aan de pagina de statuten en administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor.

Administratievoorwaarden en statuten